NEE
JA
X
X
A
A
B
-A-
DIT IS DE STEKKER DIE FEITELIJK IN MIJN
PC GAAT .........
-B- DE STEKKER DIE CONNECTS NAAR DE
VAN U ONTVANGEN  VGA/HDMI converter
-X- NIET IN GEBRUIK

ik vraag me af ------  of de VGA/HDMI
Converter - eventueel verkrijgbaar is met
NIET een aansluiting als die ik nu heb...  
maar met  'stekker'zoals A - zodat die Direct
connects in de PC .......
B
X
X