Phil 4 You Gave Birth
Phil4You gaf geboorte.    Of    geboren bij Phil4You
                                             
  ....Geboren bij Phil4You


We are proud to introduce to you our new born Christmas Baby
Met trots geven wij kennis van de geboorte van ons “Kerstkind”.

Name: Vivo Bonito        
Naam: Vivo Bonito.
Date of Birth: December 25, 2017
Geboortedatum: 25 december 2017

Size: 55 x 50 x 38 cm
Maat: 55 x 50.x38cm
Weight: 25 kg
Gewicht: 25kg
===
Nationality: Filipino-Dutch
 <<PH>>
het blift altijd maar rommelen Ph/F  .. ik geloof
zelfs dat het allebei wel mag ..  
OFFICIEEL IS HET :
The Philippines officially the Republic of the
Philippines
(in Filipino language : Republika ng Pilipinas)
==
Nationaliteit: XXPhilipijns-Nederlands   XX vertalen
filipijns naar engels
filipijnse zinnen filipijnse woorden filipijns vertalen
google
<<  F  >>

Mission: Travel and Make People Happy
Missie: reizen en mensen gelukkig maken.
Goal: Fill Up & Go
Doel: Opvullen en gaan
Character traits:  
Eigenschappen:
   Easy, Handy
Makkelijk en handelbaar
                 Faster, Cheaper
Sneller en goedkoper
                 Less Stress, More Rest
Weinig spanning, meer rust
MINDER STRESS, MEER RUST

..............................................
HE WILL //  ZULLEN
WIJ .......

XX He will be available to all of us starting 2018.

New Year, New Dear & New Deal!

Bij begin 2018 zullen XX wij beschikbaar zijn voor
iedereen.
Een nieuw jaar, een nieuwe dierbaarheid, een
nieuw voorstel.

gewoon :  BEGIN 2018 zonder BIJ .....zal hij  DAT IS
DUS DE BABY

XX  NEW DEAR - ZOWEL ALS NIEUWE DIERBAARHEID
IS WEL HEEL ERG
poëtisch - ik zou die hele zin
Engels en NL eruit halen ...........
........................................................

Please call Rowena anytime at 06–51898773. Vivo
Bonito never sleeps!
Wees vrij op elk moment contact op te nemen met
Rowena; 06-51898773.
Vivo Bonito slaapt niet.

wees vrij is niet verkeerd - maar wel 1733 -
dan bel je Rowena ..............  en dan slaapt Vivo niet
.........  Tsja -
U KUNT OP ELK MOMENT ...etc..........
......................................................................................

Where to find/get him?  You can find him at the
following outlets.
Waar te vinden? U kunt hem vinden op de volgende
locaties:
* Phil 4 You/Toko 4 All Office:  Linnewever 40, 2292
JH Wateringen

* Phil 4 You/Toko 4 All kantoor:  Linnewever 40,
2292 JH Wateringen
* Order online at www.phil4you.nl
* Online bestellen bij www.phil4you.nl

* Ace Money Transfer Branches
“Ace” geld overmaak filialen
* Family, friends, acquaintances
Familie, vrienden, kennissen

....................................................................

Interesting to know: A double-purpose journey
Interessant om te weten: een route met tweedelig nut.

NUT ZOU KUNNEN WORDEN VERVANGEN DOOR :  DOEL

Toko 4 All can send you your Vivo Bonito. All you
have to do is shop at www.toko4all.nl
Toko.4.All stuurt u uw Vivo Bonito.
Wat u alleen
hoeft te doen is aankopen bij www.toko4all.nl

EENZAAM MAAR NIET ALLEEN .....
BETER IS  HET ENIGE WAT U HOEFT etc

and Vivo Bonito will carry your goodies to your
doorstep.
en Vivo Bonito brengt uw fijne artikelen tot aan de
stoep van uw voordeur.
After emptying Vivo Bonito he is  xx then ready to be
filled up for his next journey to the Philippines.

GOODIES JA - ZIJN FIJNE DINGEN - MAAR IK ZOU ''
FIJNE''  WEGLATEN
MET EXACTE VERTALINGEN KRIJG JE EEN LOUIS VAN
GAAL EFFECT ..........  in NL praten we ook niet van
stoep van de deur .
TOT AAN DE VOORDEIR IS BETER ........stoep VOOR de
deur >?.....

...........
he is then ready ............
............ZONDER    THEN.....................................


Na legen van Vivo Bonito is hij paraat om gevuld te
worden voor de volgende reis naar de Philipijnen.
IK ZOU SCHRIJVEN
NA HET LEGEN ETC
---- Reis per Vliegtuig naar de Filipijnen
.............................................................

How to send him off?
Hoe hem te verzenden?
Get your Vivo Bonito at any of the above-mentioned
outlets.
Haal uw Vivo Bonito bij één van de genoemde filialen

Call Phil 4 You at 06–51898773 for reservation,
documents, terms & conditions
Neem contact op met Phil 4 You op 06-51898773,
voor reserveringen, documenten, standpunten en
voorwaarden.

Possibilities on how to send off Vivo Bonito:
Mogelijkheden tot verzending van Vivo Bonito.

*Ask Rowena at 06–51898773 for a free Postal
Label and bring Vivo Bonito to your nearest post
office.
Vraag Rowena op 06-51898773 om een gratis verzend
etiket en breng Vivo Bonito naar een dichtbij zijnde
postverzorgingsadres.

dichtstbijzijnde   
postverzorging adres.

We can also WE CAN ALSO IS OOK KROM ...BETER IS :
WE WILL BE HAPPY TO PROVIDE YOU
provide you the
address of the post office nearest to you.
Wij kunnen ook voor het adres zorgen van het   
XXXdichtbij zijnde
XXX postverzorging.
...............................................................................

Documents should be attached to Vivo Bonito.
Documenten moeten aan Vivo Bonito aangehecht zijn.

*Not able to manage to bring Vivo Bonito to the drop
off station? No worries. Our postal service will   
pick up Vivo Bonito at your convenience.

Niet in staat om Vivo Bonito naar een afleverpunt te
brengen? Geen zorgen, onze bezorg dienst
Bedoelde u: BEZORGDIENST
zal -voor uw gemak- Vivo Bonito ophalen.
* Self-service.  See you with Vivo Bonito at our
Location. Call 06-51898773 for an appointment.

Zelfbediening; Graag
 ziens   ZONDER S  wij u  met  
uw Vivo Bonito op onze lokatie. Bel 06-51898773
voor een afspraak.

Advantages:
Voordelen:

You can send Vivo Bonito to your loved ones at your
own pace. No obligations, no pressure on schedules.
No hassle, more dazzle!

U kunt Vivo Bonito sturen naar geliefden, op eigen
tempo. Geen verplichtingen, geen druk op schema’s.
Geen gedoe, meer verbazing.

LOVED ONES EN GELIEFDEN .......... LOVED ONES ZIJN
NIET AL JE LOVERS -- WE SPREKEN NIET VAN
BEKENDEN EN FAMILIE IN NL ALS GELIEFDEN ........  >???
IN HET ENGELS/USA HEBBEN DIE UITDRUKKINGEN
ANDERE GEVOELENS// WAARDEN .. DAN EEN EXACTE
VERTALING ....
famile, vrienden, kennissen en anderen , op eigen
tempo etc

het is NIET echt allemaal fout ......  EN iedereen
begrijpt het .......
maar TSJAA

Vivo Bonito is our Smart Messenger who will bring
joy to each and everyone!
Vivo Bonito is onze slimme bezorger die vreugde zal
brengen aan elk en iedereen.

Want to know more about Vivo Bonito? Just click on
www.phil4you.nl
Wilt u nog meer weten over Vivo Bonito? Klik
eenvoudig op www.phil4you.nl

Mechanics for Drop-off Point/Individuals
Toezeggingen aan leveringspunten/personen
We will put Vivo Bonito in all branches/addresses
and for every box they will get €5.00 as an incentive.

Wij voorzien filialen/adressen van Vivo Bonito en
voor iedere doos zullen ze €5.- ontvangen als
aanmoediging.
They will only introduce Vivo Bonito, but prices,
conditions and all other relevant information will be
coming from Phil4You.

Zij zullen Vivo Bonito alleen promoten, maar prijzen,
voorwaarden en alle relevante informatie komt van
Phil4You.
Cheers,
Bedankt; tot ziens
Rowena & René
Rowena & René

PHIL 4 YOU - We do it right for you!
PHIL 4 YOU – Wij doen het juist voor u!
LBC - We like to move it!
LBC – Wij verzorgen het graag!