1944
2010
MIJN CEEDEE
==========================================================================================
HET VERSLAG VAN DE REIS MET DE TREIN NAAR ISTANBUL...VAN ISTANBUL
NAAR DE SYRISCHE GRENS...UITGEZET EN UITGEWEKEN NAAR BEIRUT...EN VIA
BEIRUT NAAR DAMASCUS IN DECEMBER 1967...3 MAANDEN NA DE 4DAAGSE
OORLOG...KUN JE VINDEN IN MIJN HARD PRINT BOEK WAARVAN EXEMPLAREN
BIJ  FAMILIE EN IN VRIENDENKRING RONDSLINGEREN
IN TEGENSTELLING TOT BOVENSTAANDE TEKST ZIJN MIJN VERHALEN EN
ZEEVARENDE AVONTUREN TE VINDEN IN MIJN HARD PRINT BOEK WAARVAN
EXEMPLAREN BIJ  FAMILIE EN IN VRIENDENKRING RONDSLINGEREN...TERWIJL IN
DIT DOCUMENT ENKELE HIERVAN ZIJN UITGELICHT EN WEERGEGEVEN.
                          als KLERK naar zee ....
ongelooflijk veel mensen hebben ooit wel eens bij de holland amerika lijn - hal - gevaren
...de meeste mensen in nederland kennen natuurlijk wel de hal...maar vaak is het me
overkomen dat alles wat men eigenlijk weet terzakekundig nihil is...een eerste reaktie is
vaak oh ja - als hofmeester zeker...waarbij flitsend snel duidelijk wordt dat men eigenlijk
niet weet wat een hofmeester wel en niet doet...de fraaiste reaktie was een biljart kollega
die zei oh ja zo rondjes om de kerk varen...ik heb in mijn 25jaar inderdaad wel veel
kerken gezien...meestal de kroeg ernaast...de hoeren er achter...in  mombassa...
bombay ...singapore...ketchikan en noem nog eens wat...bovenstaande reakties komen
hoofdzakelijk vanuit het feit dat de hal tot ongeveer 1970 op en neer naar amerika ging
met een europese bemanning en pas daarna de wereldreizen caribbean alaska
zuidamerika etc cruises ging maken...ik ben in 1969 begonnen en heb nog het staartje
van die zg noord reizen meegemaakt...daar waren barre oversteken bij wat betreft het
weer en zeeziek zijn...maar eenmaal in new york was het weer feest...in de village
father's moustache met gerry mulligan aan een tafeltje een biertje drinken...wie kan het
zeggen...

1969 de zaterdagochtend met het schip in ny...de dag behoorlijk werken en de avond
feest feest feest...zondag middag weer vertrek richting rotterdam...in 1970 werd
uitgevonden door ons fijne management...overigens terecht zo is gebleken...dat als er
de zaterdag wat meer en harder werk werk werk werd gedaan het schip wel diezelfde
dag al weer richting rotterdam kon gaan...en zo werd het feest feest feest tot minimaal
terug gebracht...dat scheelt 1x een nacht stil liggen zeg maar een dag per week...en dat
maal ongeveer 52...tel uit je winst...

voordat ik uit ga leggen hoe het zit met een klerk eerst even de globale rangen en
standen op een cruiseschip van de hal...bij een andere cruise maatschappij kan dat iets
anders zijn ingedeeld maar we praten hal...als voorbeeld de ssRotterdam...met een
capaciteit van destijds max 12oo passagiers en 520 crew...de allernieuwste
cruiseschepen gaan al naar de 2-3duizend passagiers zo niet meer...de scheeps Staf ...
dat zijn de Big Boys...bestaat uit slechts 4personen...het is globaal zeker te vergelijken
met de rangen en standen en uitmonstering van de strijdkrachten... die vier zijn Kapitein
... Hoofd Werktuigkundige HWTK...en Hotel Manager...allen met een uitmonstering van 4
gouden balken...populair gezegd 'strepen'...de 4e man van deze bb is dan de eerste
stuurman met 3strepen omdat die de plaatsvervanger van de kapitein zal zijn indien
nodig cq van toepassing...

als laatste noot wil ik hieraan toevoegen dat hoewel de kapitein de gezagvoeder in het
algeheel is...hij in eerste principe niet aan de hwtk zal vertellen welke olie er gebruikt
moet worden en de hotel manager niet zal vertellen welke soep er wordt gegeten...zoals
een hotel manager met 4 een scheepsarts met 3strepen niet zal vertellen dat de
blindedarm eruit moet...zo moet het dus zijn een team en als team gezien worden en
kan het alleen maar functioneren als team... uiteraard zit juist daar wel eens een adder in
het zeegras...
maar ik wil me verder beperken tot de functionaliteit van de hoteldienst...met vier
strepen heeft de hotelmanager een scala van driestrepers onder zich...waaronder de
food en beverage manager de scheepsarts de purser de chief housekeeper de cruise
director ...waar dan vervolgens de fb mgr de maitre diningroom en chefkok heeft met
hun respectievelijke onderdanen...de cruise ditrector het algehele entertainment
department etc...maar ik wil me verder beperken tot de functionaliteit van de purser's
dienst...

als tussen noot wil ik vermelden dat een hofmeester een onderofficier is met een
zilveren uitmonstering die valt onder de maitre diningroom met 2goudenstrepen die valt
onder de 3van de fb mgr...in de horeca redelijk vergelijkbaar met de funktie van eerste
chef de rang...waarbij zoals zal volgen geen enkel vergelijk is met de purser's dienst...ik
wil me verder beperken tot de functionaliteit van de purser's dienst vanaf de jaren begin
70...
hoewel de naam Chief Purser wel werd gebezigd is de hal funktie altijd 'gewoon' Purser
geweest...met daarnaast een front office manager -fom- met 2 waarnaast dan 3x een
assistant front office manager -afom- met 1x gouden streep ... daarnaast een serie van
onderofficier klerken verdeeld over drie departments...de oo klerk is dus in rang
vergelijkbaar met een oo hofmeester en als men mij als 2streep fom vraagt of ik
hofmeester ben zucht ik gelaten...

gaan we naar de drie departementen...onder de hotel manager -hm- vervult de purser
alle administratieve zowel als alle financiele zaken zowel als de public relations in de
front office...zoals in de front office van een hilton hotel...begin 70 werd dan ook het zg
hilton systeem gevaren...eind jaren 80 is dit allemaal weer geheel door elkaar gegooid
en is men overgestapt op human resource...guest relation...information service...maar
we blijven even in 1970...de drie afom's hebben onder de fom en purser hun eigen
toko...te weten de passagiers administratie/income auditing...de passagiers receptie
front office...en de crew administratie/gageberekening en uitbetaling en andere
bemanningszaken...verder had dan de purser ook de drukkerij onder zich...een
hectisch gebeuren ...in latere jaren ook nog de supervisie casino...
en wat de financiele persoonlijke verantwoording van de purser was...was het
incasseren van percentage omzet shops shore excursion etc. in de jaren 70 was er nog
vrij veel cash flow ook in de bars etc en om al die dubbeltjes de juiste kant op te laten
rollen ...

in 1969 monsterde ik aan als klerk pursers dienst op het ss Rotterdam...het schip dat nu
in katendrecht ligt...ik werd ingedeeld als klerk bemanningszaken...met een slaapplaats
van 4 klerken in een oo hut...en een werkplek in het crewoffice...voor in de punt van het
schip...d dek...naast het hospitaal met een ijzeren trap naar boven naar een toilet...en
een van mijn hoofdtaken was typen...toen met 2vingers nu nog steeds met 2vingers...en
het was typen kotsen typen kotsen en weer kotsen...op de noordreis...de senior
crewklerk lachte wat... gooide me in de oo bar vol met bier... maar ik begon aan het
kotsen te wennen...en beet door alle appels...na een week of drie vier krijg je dan toch
wel iets van zeebenen...en stuif je iets minder de ijzeren trap op en af...en in new york
was het dan toch wel feest feest feest...en na het feest was het weer typen...typen...het
was in 1969 nog de jaren van de bandoleer machine...net even voor de stencilmachine
...het vreselijke van een bandoline machine is dat je 22 uren moedervellen typt op
speciaal papier ...op zich okee...dat bevochtigen met bandoline vloeistof en vervolgens
die vermenigvuldigen / afdrukken op de bandoleer machine...op zich okee...maar god
alle jezus krijg nou tandjes...na 20 kopie is dat uitgewerkt en kun je vrolijk weer even
22uren moedervellen gaan tikken...het leek wel een klooster...wel vrij snel daarna kwam
de stencil machine ...dat was al iets beter en daarna foto copy machine daarna daarna
het computer gebeuren...

in 1971 ben ik uitgestapt en als assistent manager 't goude hooft gaan werken maar dat
was niet erg succesvol en ben ik in 1972 wederom bij hal gaan werken in de functie van
afom en met mijn officiers status had ik toen een 1persoons hut en entree tot de
officierenbar,...plus de faciliteit die er voor oo niet is - en dus ook niet voor hofmeesters -
en dat is het vrijelijk bewegen door de passagiers ruimten inclusief de bars...en dan lijkt
het al duidelijk meer op een aflevering van love boat...mooi strak wit uniform... overdag
overhemd korte mouwen de avond jasje tutup hoog gesloten ook al knelde het je soms
halfdood...en natuurlijk zo'n mooie gouden balk op de uitmonstering...wie wil het
niet...na geruime tijd nog in het vooronder bemanningszaken te hebben gezeten... en na
geruime tijd nog in de passagiers income audit te hebben gezeten kwam ik in het front
office naast de fom waar ook de purser zijn kantoor had...

de income audit is de passagiers rekeningen administratie...er werd in die jaren al heel
erg gestreefd naar het ondertekenen van bonnen...een passagier drinkt een drankje en
tekent een bon...in plaats van het cash verkeer waar de passagier contant
afrekent...barkeepers en barkelners met geld in de zak...dat is nooit erg rendabel voor
een werkgever geweest...ik was dan in charge van het uitvoeren van enige controle zo
mogelijk ... pursers en dicipelen waren en stonden bekend als niet corrupt...en daarom
was het ook zo dat ik in rotterdam werd afgehaald door mijn vader in een vw kever en
de barkeeper werd afgehaald door een blonde poes in een rode open cabriolet...zo zat
dat allemaal wel ongeveer in elkaar maar die tijden zouden gaan veranderen en zijn
veranderd toen de hal rond 1974 een groot gedeelte bemanning inclusief bars en
diningroom heeft verwisseld met aziatisch indonesisch personeel...
...een passagier drinkt een drankje en tekent een bon...over een reis van 7dagen in
pakweg 7bars diningroom shops laundry etc met 1200 passagiers resulteert dat in een
enorme stapel bonnen per dag...die bonnen moeten dan 1 voor 1 op de passagiers
rekening worden geboekt...dat is een bijna nog meer arbeids intensieve klus dan maken
van moedervellen voor de bandoleer ...daarmee zijn dan 2klerken bezig onder de
supervisie van een afom welke laatste de eindtotalen in een vierkant rapport moet gaan
verwerken...die 4kanttelling is altijd mijn hobby geweest vanwege het feit dat als alles
goed gedaan is het altijd klopt...en dat is leuk...natuurlijk klopt het zelden en dat is
minder leuk...de afslag van de barkassa001 is 1244 dollar kassa002 1355 dollar etc en
dan is de omzet van alles 23688 dollar...simpel als een klontje...van al die kassa's
hebben we de bonnen...hoop je dan maar...die bonnen zijn geboekt op de passagiers
rekeningen....ergo de dag omzet van gisteren plus 23688 is de nieuwe totaal omzet
...tsjaaa... als dat dan niet klopt moet er 'even' nagevogeld worden waarom dan wel niet
...en daar ga je dan als afom...vaak is het zo omdat de klerken best wel goed en efficient
zijn dat het niet om een verschil van honderden dollars gaat...vaak was het een centjes
kwestie...normaal had je het dagelijks rapport om een uur of zeven rond...het gebeurde
dat het niet wilde kloppen...en om 23uur stak de purser zijn dunne nek en hoofd om de
hoek... kwam terug van een luxe diner in de diningroom...met in zijn kielzog de fb
manager met een scotch in zijn hand en glimmende oogjes...de hm stond achteraf
ongeinteresseerd ...10gouden strepen maal 2schouders maal 'x' per maand...wat is het
verschil afom ? het scheelt 99 cent meneer...nou zoeken jullie dan nog maar even
verder..ik had nog te veel discipline om de deur tegen zijn nek te duwen...de vrouwelijke
klerk elly van heijningen heeft destijds de oplossing uitgevonden en uitgevoerd...in de
bak van passagiers rekeningen heel simpel een rekening XYZ maken...daar zet je dan
0.99 op rekening ... dan klopt alles om 18uur en ga je feest feest feest...en die paar dollar
per week zet je einde van de week bij de kapitein op zijn rekening en klaar is kees...
na geruime tijd nog in de passagiers income audit te hebben gezeten kwam ik in het
front office naast de fom waar ook de purser zijn kantoor had...de heren purser Bart de
Greef en Tumelair waren destijds kleine godjes...despootjes...hoe zullen we het noemen
...als afom front office werd je niet geacht normaal met zo'n man te praten...je had alleen
met de fom te maken...de fom zelf was al wel een klein godje...op de rotterdam destijds
was er de balie met een loopgraaf waarin de klerken met hun kassa en daar achter
vervolgens een mega melkglazen scheidingswand...waar achter de rest van het kantoor
en het bureau van de fom...de fom kon desgewenst vanaf zijn bureau iets onder het
melkglas doorkijken en een glimp van de balie vangen...als hij dat al wilde...maar hij had
wel prima geluid...de purser links in de hoek in zijn privee kantoortje met raampjes en
gordijntjes...en een meestal open deur zodat hij ook enig geluid had...in zijn kantoor het
symbool van zijn macht de grote heel grote soms open kluisdeur met alle centjes van
zijn wereld...de Greef deed zijn kasboek opzichtig in een groot imposant kasboek met
een echte vulpen ...hij was daar minstens wel een uur per dag mee bezig...later is mij
duidelijk geworden dat hij links de inkomsten schreef en rechts de uitgaven...je moet
het maar weten...er ging in die tijd heel veel om in traveler cheques...een klerk kassier
telde dan 100x cheques van bv 20 en deed er een papieren plakbandje omheen met zijn
paraaf ...en leverde dat in bij de fom...die controleerde dat intensief op handtekening en
telde het zorgvuldig na...en zette vervolgens ook zijn paraaf op het plakband...op
gezette tijden leverde hij dat dan in bij de purser...die legde het dan plechtig zonder te
tellen in zijn safe...hij was daar minstens een half uur per dag mee bezig...

ik heb dat allemaal zo eens aangekeken en ik dacht...nou nou als ik nog eens fom wordt
en misschien nog wel ooit purser... dan heb ik het lek helemaal boven...een passagier
met een klacht werd te woord gestaan door een euro klerk meestal NL...en de meeste
met ervaring waardoor een klacht door hem/haar werd afgehandeld...zonodig verleende
de afom assistentie...en als het heel bont werd ...de passagier begint witheet te gillen
van frustratie dan kon het nog wel eens gebeuren dat de fom himself even naar de balie
kwam vanachter zijn melkglas...de purser was voor een passagier verder niet
aanspreekbaar en al helemaal niet zonder afspraak ...behalve voor de enkele passagier
die al wel 32 reizen had gemaakt en die Bart wel kende want hij zat altijd bij hun aan
tafel tijdens het diner...ik dacht...nou nou als ik nog eens fom wordt en misschien nog
wel ooit purser...dan heb ik het lek helemaal boven...maar dat ging heel duidelijk even
heel anders lopen ...
...
ik werd rond 1974 FOM...en de europese crew werd vervangen door indonesische
crew...alle bemanning hoteldienst en het merendeel onder officieren...cabin stewards,
diningroom stewards, hofmeesters, barkeepers, en ...klerken...nou dat was voor
iedereen een feest...in een van de passagiershutten gangen liep een steward met een
stoffer en blik ipv een stofzuiger want die vond hij maar eng en daar zou wel een geest
in kunnen zitten...geen grap...mijn klerken hadden een iq van een kokosnoot en
beheersing van de engelse taal geheel equivalent aan diezelfde kokosnoot...en zo
stond de fom himself driekwart van de dag zelf aan de balie om postzegels te verkopen
en wat al niet meer...de passagiers daarintegen waren best wel blij met die lichtbruine
glimlach en als er iets verkeerd ging dan was de blanke tuan die moest opdraven om
het recht te breien...we hadden in die begin periode ook een berg kaf onder het koren
inclusief een groep fundamentalisten die afgesloten werkovereenkomsten wensten te
veranderen ...we hadden stakingen...het is gebeurd dat een groep met machinegeweren
van boord werd gehaald om te worden afgevoerd naar het vliegveld...maar tegelijkertijd
mag gezegd worden dat het meer en meer een succes is geworden...

na een jaar twee jaar waren de rotte appels er uit...iedereen wist waar hij aan toe
was...en ook was er sprake van het zich aftekenen van talent...en dat resulteerde in het
promoveren van de eerste indonesische hofmeester naar assitant maitre met een
gouden streep...de eerste indonesische officier ik denk rond 1978...onder de bezielende
leiding van hotel manager Adriaansens ...en het is nooit meer opgehouden...er was
helaas geen talent in de bar service noch aan de front office balie en zo is men
begonnen rond 1987 met 6 filippijnse barserveersters en 6 filippijnse fda's (female desk
attendant) ...en ook daar zijn in latere tijd officiers promoties uit voort gekomen...
-
het werken aan boord van een cruiseschip...
ja - het is net als bij Love Boat...het is niet voor niets dat een kollega de tv uitzette als
zijn vrouw zat te kijken...
er moet gewerkt worden...zoals overal...aan boord is dat 7 dagen per week 5+maanden
lang...en zo'n 10uur per dag...maar er zitten wel 24 uur in een dag...dus hoe minder je
slaapt hoe meer feest feest feest...en dat feest is wel te vinden en is ook niet moeilijk
zoeken...bemanning 520-officieren 105-homo 40-serieus getrouwd 25...aanwezig op de
jachtvelden : 40...  passagiers op vakantie 1200 - serieus getrouwd of anders 1000
-losse heren 100 - losse dames 100 - niet op zoek 60 - wel op zoek 40 - hey dat balanced
net als een income audit...ik zei al dat is mijn hobby... nu is het alleen een kwestie van
wie met wie...

we vertrekken op zaterdag om 17uur...wie er de tijd voor heeft neust eens rond bij het
inschepen van de passagiers...vooral de first time cruisers kunnen altijd wel wat hulp
gebruiken met het vinden van dit of dat en het vragen naar dit en dat...de 40 targets
hebben geen rood hoedje op dus het vergt een ervaren groen hoedje om te selecteren
wie je informatie wil geven ...direkt na vertrek wordt er een boatDrill gehouden...alle
passagiers aan dek en de bootCommandant leest de namen en vinkt ze af...het
merendeel van de officieren zijn bootC...op de lijst kun je dan lezen wie met wie in een
hut zit...en dan zien hoeveel eventuele targets er in je boot zitten...zo mogelijk flits je er
na de boatD nog een kwinkslag uit...de zaterdag avond verloopt rommelig...niet
iedereen kan nog alles vinden...de disco en nachtclub trekken niet zo veel mensen want
velen hebben er een lange reis en lange dag opzitten...de avond van de versleten rode
hoedjes...diehards...

de zondag al wel altijd een zeeDag...meestal wel mooi weer...smiddags heel prima om
het aantal bikini's te gaan tellen...
aan de lido buitenbar kun je van een kollega nog wel horen wie er de zaterdagavond al
reeds gescoord heeft...het record staat zo'n beetje op 5minuten voor vertrek...records
zijn alleen geldig als het een niet repeater passagier betreft...versleten hoedje is geen
kunst...de zondagavond is de grote dag voor iedereen...het is dan Captain's Dinner
...met een Captain's cocktail Party...alle officieren hebben een formeel uniform ...zwarte
broek met kort wit soort smoking jaquetjasje en zwarte vlinderstrik...je loopt erbij als
een pinguin...en alle dames hebben hun mooiste japon al dan niet gehuurd en al dan
niet een omgebouwde trouwjurk ...gala...

bij de ingang van de show lounge staat de kapitein met hotel manager en hostess en
iedere passagier wordt de hand geschud...welcome on board...ik weet van een kapitein
die daar ook de maitre neer zet...en als hij 2keer aan zijn neus trekt dan moet de dame
die er op dat ogenblik staat aan de tafel van de kapitein worden uitgenodigd...de maitre
zelf is meestal wel het meest succesvolle groene hoedje als hij reeds op zaterdag
avond door zijn diningroom loopt en rondkijkt...of iedereen tevreden is...meestal is hij
ook bootC en weet dan helemaal waar hij moet kijken...na het handje handje schudden
gaat iedereen aan de champagne waar albert heijn nog geen 3 euro voor zou durven
vragen...de kapitein betreedt het podium...een welkomst speech...ieder vogeltje zingt
zoals het gebekt is...vervolgens wordt de BBscheepsStaf en de hotelStaf voorgesteld
aan de passagiers...fb manager ... scheepsarts...purser...chief housekeeper...totaal man
of 15...40 passagiers proberen krampachtig te zien of er een groen hoedje tussen staat
...na de ceremonie gaat de meute naar de diningroom en aan tafel...de maitre heeft
inmiddels zijn groene hoedje afgezet...die is weer voor een week onder de pannen ...en
dat is niet in de keuken... de kapitein entertaint zijn tafeldames en zal later via de
dansvloer een dame zijn navigatie"brug" laten zien die per definitie altijd naast zijn hut
is...van de 40 zijn er 6 repeater passagiers die met hun vaste vriendje verder gaan en
dus nog 32 rode hoedjes...de fom is uitgewerkt rond 22uur en gaat zijn haar kammen en
naar de show kijken in de passagiers lounge...praat wat hier en praat wat daar...en
vertrekt vervolgens naar een wat intiemere bar op het navigatiedek...er wordt rustig wat
gedanst op zwoele muziek...hier en daar een pinguin...ik kijk wat rond...mijn calculatie is
dat er nog wel 15 rode hoedjes moeten zijn...ik ga eens in de disco kijken...12 rode
hoedjes en 15 enthousiaste jonge werktuigkundigen...three to go...ik ga naar de
nachtclub ...daar mag ik officieel niet komen maar de kapitein is op de brug...of daar in
de buurt...en de hotelmanager is tolerant en niet jaloers...er zit een aardige dame sip aan
een cocktail te sippen...ze vertelt me dat Henk met verlof is en ze wist het niet...ik zeg
haar noem mij maar Henk...ze fleurt op...bestelt accuut twee cocktails en zo heeft de fom
deze week ook weer een goeie bui...en dat werkt omzet verhogend...wat we allemaal
niet doen voor de baas...

ik ben behalve meerdere jaren fom ook meerdere malen tijdelijk dienstdoend en enkele
vaste contracten purser geweest...het was een mooie tijd ---- 32x25:2=400
ALLE TEKST VAN " EEN RODE DRAAD"  IS TE VINDEN IN MIJN HARD PRINT BOEK
WAARVAN EXEMPLAREN BIJ  FAMILIE EN IN VRIENDENKRING RONDSLINGEREN
...TERWIJL DIT DOCUMENT IS AANGEVULD MET FOTO'S
aan boord van het ss -- stoomschip -- Statendam - augustus 1977
een kalme zee, maar op het cruiseschip - gaat het er soms wild aan toe...

we gaan door de bermuda triangle - daar zijn veel wilde verhalen over - schepen
verdwijnen daar op onverklaarbare wijze - maar we kennen geen angst.
we waren nog aan het inschepen hetgeen betekent de passagiers voor de nieuwe
cruise komen aan boord. het is een mooie traditie dat familie en vrienden voor die
passagiers een fles champagne en appetizers - toast met rotzooi - bestellen - om hun
goede reis te wensen.  maar dat is uiteraard ook een hele organisatie - in die tijd zonder
computers - via telefoon en fax. en iedere week is het dan : Binggo .......
aan de front office van de purser weer 22 schreeuwende passagiers - champagne en
toast besteld maar nergens administratie van te vinden ...
en dan krijgen ze dus niks - zo zijn we ook wel weer bij de Holland Amerika Lijn --  en
maar gillen .......  iedere week weer opnieuw .....  ik word er soms wel wat verdrietig van
........
vervolgens krijgen we het ritueel van de tafel reserveringen in de diningroom --
1200 passagiers - 600 in de eerste zit om 6 uur - 600 in de tweede zit om 8 uur - in alaska
wil vervolgens 800 man in de eerste zitting en in de caribbean wil 800 man in de tweede
zitting.

een cowboy uit texas kompleet met cowboy boots en hoed -  zonder paard -- dreigde
me  me dat hij van boord zou stappen -- ik vertelde hem de weg naar de gangway -- hij
wilde ook gelijk al zijn betaalde geld terug .......  tsja zo werkt dat natuurlijk niet ---- .. hij
begreep het niet .... gelukkig had hij ook de colt 44 thuis gelaten... hij kwam nog wel een
paar keer terug om met zijn vuist op de balie te timmeren  -- gelukkig had hij ook de
spijkers thuis gelaten.

AFTER DEPARTURE FROM THE DOCKS WE HAD TWO OTHER PLEASANT
DISCOVERIES.  THERE WAS STILL A VISITOR ON BOARD WHO HAD NOT HEARD THE
RINGING BELLS, REPEATEDLY  ANNOUNCEMENTS AND THE DEPARTURE
STEAM-SIGNALS.  ALSO WE HAD ONE PASSENGER ABOARD WHO ACTUALLY
BELONGED ON THE SS'ROTTERDAM'= OUR SISTERSHIP.

BUT BEFORE BOATDRILL STARTED WE HAD THESE SITUATIONS UNDER CONTROL.
BOATDRILL WAS A SUCCESS. THE BOAT HAD TO GO DOWN BUT DID NOT. NOT
REALLY A PROBLEM AS IN CASE OF EMERGENCY THE BEST SOLUTION IS TO GO TO
THE BAR AND ORDER A DOUBLE WHISKEY.  IF THE WATER IS COMING HIGH AS
YOUR NECK THE ONLY THING YOU HAVE TO DO IS CALMLY SWIM OUT.

LAST WEEK I SPENT QUITE SOME TIME IN THE PUBLIC LOUNGES. WHICH I LIKE
ONCE IN A WHILE. THEY NICK-NAMED ME "THE SWINGING OFFICER WITH THE
RUBBER KNEES" -  I'M STILL WONDERING IF I SHOULD CONSIDER IT A COMPLIMENT.
ONE PASSENGER EXPLAINED ME TO-DAY HE NEVER WOULD GO IN AN AIRPLANE
"BECAUSE IF GOD HAD WANTED HIM TO FLY HE WOULD HAVE GIVEN  HIM WINGS".

LAST SATURDAY I RECEIVED A LETTER FROM MY MOTHER. SHE IS VERY HAPPY,
MAINLY BECAUSE I AM NOT HOME AND OUT AT SEA TO GET SOME MONEY
TOGETHER AS MY BANK ALMOST IS SENDING DAILY WARNINGS. I'LL HOPE THEY
HAVEN'T  GIVEN UP ALL HOPES AT THE TIME I COME HOME.
I'LL BE HOME FOR ONLY SIX WEEKS AND IT WILL BE TOO LATE FOR
SUMMERHOLIDAY RESORTS AND TOO EARLY FOR WINTERHOLIDAY RESORTS SO I
THINK STAYING AT MY HOUSE AND DISCONNECT PHONE AND BELL AND JUST TRY
TO SURVIVE ON HAMBURGERS FROM THE FREEZER.
TOGETHER WITH SOME GALLONS OF CANADIAN CLUB THAT SHOULD NOT BE
IMPOSSIBLE.  IF IT PROVES TOO DIFFICULT I COULD GET INTO THE FREEZER
MYSELF AND COME OUT AFTER SIX WEEKS... ALSO A CHEAP WAY OF LIVING.

FOR SOME TECHNICAL FAILURE TO-NIGHT THERE CAME GREASE OUT THE
SHOWERS,  YOU SHOULD HAVE HEARD THE LADIES PREPARING FOR THE
CAPTAIN'S PARTY.  HOWEVER IT WAS FREE OF CHARGE THEY WERE NOT TOO
HAPPY.  I HAPPILY DID NOT HAVE ANY PROBLEM AS I SHOWERED WITH CHRISTMAS
AND THAT TAKES CARE FOR A LONG TIME.

TO-DAY I REPLACED MY SOCKS BY CUTTING THEM OFF MY FEET WITH A PAIR OF
SCISSORS. I DIT IT BECAUSE A GIRL TOLD ME SHE DID NOT LIKE MY AFTER-SHAVE.
WHEN I TOLD HER IT WAS NOT MY AFTERSHAVE BUT MY SOCKS SHE WAS
SMELLING SHE FAINTED. I CALLED THE NURSE WHO CHARGED HER 15 DOLLARS
FOR A VISIT AND SHE GOT A HEARTATTACK OF MADNESS ABOUT THIS CHARGE.  
THEN THE DOCTOR CAME AND HE CHARGED HER 30 DOLLARS FOR TAKING CARE
OF HER ATTACK.
SO IF SOME MIGHT BE WONDERING WHY WE ARE STILL IN BUSINESS... THERE ARE
SEVERAL WAYS TO DO IT.

JUDGING BY THE FOOD WE GET AT DINNER, THE COMPANY IS GOING TO STAY IN
BUSINESS FOR SOME MORE TIME.  THEY BLAME IT ON THE PHILIPPINECOOKS, BUT
NOT EVEN AN EXCELLENT CHEF FROM PARIS CAN MAKE A BRICK EATABLE BY
COOKING IT.  SOME OTHER INTELLIGENT CHARACTER HAD EATEN HIS
SUPPOSOTORIES AND SCREAMED LIKE HELL ABOUT PAIN IN HIS STOMACH, BUT
HE IS STILL ALIVE.

TO-NIGHT WE HAVE A NEW COMEDIAN ON STAGE WHICH I'M NOT GOING TO HEAR
AS I'M WRITING THIS NONSENSE, BUT I DON'T THINK REALLY HE CANNOT BEAT MY
FAVOURITE COMEDIAN FRANK BERRY.
ONE JOKE I HEARD LAST NIGHT:
"SWEETHEART I FINALLY PLUCKED AND STUFFED THE TURKEY... SO ALL YOU
HAVE TO DO IS CATCH AND COOK IT".
LIFE IS A JOKE AND IF YOU THINK IT IS NOT YOU BETTER MAKE A JOKE OF IT
ANYWAY, BECAUSE:  IF YOU SMILE THE WHOLE WORLD SMILES WITH YOU.. IF YOU
CRY YOU'LL CRY ALONE
=
ALFREDO
RE-WRITE 4/98
ZONNIGE BERMUDA, 5 OKTOBER.1972
DE EINDELOZE ??   VERHALEN VAN OOM FRED DE ZEELOR.

DE AVONTUREN BEGONNEN REEDS OP SCHIPHOL WAAR MIJN NAAM DOOR HET
LUIDSPREKER SYSTEEM VERKEERD WERD UITGESPROKEN. MAAR ALS GEHARD
EN DOOR DE WOL VERKLEURDE REIZIGER SLENTERDE IK NAAR DE INFORMATIE
DESK EN VROEG WAT ZE MOESTEN. IK HAD EEN RAAMPLAATS GEVRAAGD EN DIE
HADDEN ZE NIET, NIET OMDAT IK OP DE WOLKEN WIL STAREN NAAR
DENKBEELDIGE ENGELTJES MET NOG VEEL DENKBEELDIGER HARPJES  MAAR
DAN KUN JE MET HET MOEDE HOOFD IETS BETER SLAPEN TEGEN HET
RAAMSCHOTJE DAN IN HET MIDDEN, MAAR IK KREEG GANGPAD -  SCHUIFT
TELKENS DE ACHTERSTEN VAN DE STEWARDESSEN TEGEN JE OOR. WEL, OM EEN
LANG VERHAAL LANGER TE MAKEN HET BLEEK DOOR EEN FOUT IN DE
ORGANISATIE DAT HET GANGPAD OOK AL BEZET WAS EN IK ZEI DE JUFFROUW DAT
HET ALLEMAAL NIET GAF. "IK GA WEL IN HET BAGAGEREK HANGEN". NOU DAT
SLOEG IN EN IK WAS GELIJK ENORM POPULAIR. ENFIN, IK KREEG EEN ANDER
GANGPAD AAN DE ANDERE KANT LANGS DE LINKER BIL VAN DE STEWARDESSEN.
DE VLUCHT VERLIEP VERDER VOLGENS DE NORMALE ROUTINE, WEER OF KIP OF
RUNDVLEES EN WEER WAS DE KIP OP TOEN IK KIP WILDE HEBBEN.
DE KIP IS NET ZO MIN LEKKER ALS HET RUND VLEES MAAR DE KIP IS ALTIJD OP
ALS IK KIP WIL HEBBEN. DUS WILDE IK KIP. MAAR DIE WAS OP. "GEEF DAN MAAR
EEN BIERTJE. MOET U DAN NIET ETEN? "JA, KIP GRAAG". EN OF ZE HET NU
BEWAREN VOOR DE "ZEIKERS" (ZOALS IK ZELF DOE MET MIJN LEGE HUTTEN), OF
DAT HET TOEVAL WAS, MAAR HET DUURDE GEEN  5 MINUTEN OF IK KREEG KIP,
"TOEVALLIG NOG GEVONDEN".

EN ZO KON IK DU S WEDEROM VASTSTELLEN DAT DE KIP OOK NIET TE KANEN
WAS. NA AANKOMST IN NEW YORK VOND IK EEN TAXI, ZE HEBBEN DAAR VAN DIE
TAXIOPPERHOOFDEN  DIE DAT UITMAKEN. MAAR DE TAXI DIE  HIJ ME
TOEBEDEELDE HAD EEN ENORM BELANGRIJKE AFSPRAAK EN ZETTE ME BIJ DE
VOLGENDE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ WEER OP STRAAT.  
NA ENIG ZEVENEN EN ACHTEN KREEG IK DAAR WEER EEN TAXI TOEBEDEELD. EN
ZO KWAM IK DAN TOCH NOG IN HET HOLIDAY INN HOTEL. DIE HADDEN UITERAARD
HELEMAAL GEEN RESERVERINGEN ONTVANGEN VAN MIJN MAATSCHAPPIJ DE
HAL, NIET ONDER DE A OF D OF V NOCH ONDER DE B.
ZE HADDEN NOG NOOIT VAN ME GEHOORD, MAAR DAT ZOU NOG WEL
VERANDEREN HEB IK ZE BELOOFD. MET AL HET TIJDVERSCHIL HEEFT HET
VERDER WEINIG ZIN HET KANTOOR OP TE BELLEN WANT DAAR IS DAN NIEMAND
MEER. GELUKKIG MAAR DAT DE HAL ALTIJD REISGELD MEEGEEFT : $ 12.-- !!!
    DUS ZIT JE NOOIT ZONDER GELD.
HOLIDAY INN KOST ZO'N $ 35.-- MAAR WIE DAAR OP LET IS EEN KNIESOOR. ENFIN, IK
HAD NOG WAT EXTRA BIJ ME, ZE VANGEN ME NIET IN ZEVEN SLOTEN TEGELIJK.
MAAR DE GRAP WAS DAT ER HELEMAAL GEEN KAMER  MEER BESCHIKBAAR
WAS.          
"GEEF DAN MAAR EEN BIERTJE".
MOET U DAN NIET SLAPEN ??  
"WAAR ?" VROEG IK HEEL SLIM.  
ENFIN, DE JUFFROUW WAS ZO VRIENDELIJK OM EEN NABIJGELEGEN HOTEL TE
BELLEN, ZOWAAR DAT LUKTE.  NA GERUIME TIJD KWAM ER EEN TAXI VOORRIJDEN
EN EEN HELE BOZE AMERIKAAN STAPTE UIT, SCHOLD DE CHAUFFEUR UIT DAT
HET EEN OPLICHTER WAS EN DIE SCHOLD WEER TERUG - EEN AANDOENLIJK
TAFEREELTJE.
IK BEN TOCH MAAR BIJ DE OPLICHTER INGESTAPT, EN HET BLEEK ME DAT DE
AMERIKAAN GELIJK HAD WANT DE 5 MINUTEN KOSTTEN ME $ 4. MAAR HET STOND
OP DE METER EN WAT DOE JE DAN?

OP MIJN KAMER WILDE IK DE TV AANZETTEN EN DE RADIO GING SPELEN EN NET
WILDE IK MIJN WOEDE KOELEN DOOR HET HELE DING IN ONDERDELEN OP MIJN
BED TE VERSPREIDEN TOEN IK ZAG DAT HET EEN BIJGEBOUWDE RADIO WAS EN
DE TV KNOPPEN ZATEN WAT HOGER. VOOR HET SCHEREN HAD IK DEZE KEER EEN
TUSSENSTEKKERTJE MEE GENOMEN - AL REIZENDE LEER JE NOG EENS WAT, DUS
IK HOEFDE NU NIET DE STEKKER VAN MIJN SCHEERAPPARAAT AF TE BIJTEN OM
DAN VERVOLGENS DE DRAADJES IN HET STOPCONTACT TE PRIEGELEN.
VAN DE TWAALF NETTEN OP DE TV BLEKEN ER 11 OPGEKOCHT DOOR DE EO EN
NUMMER TWAALF HAD DE NOS MET EEN REPORTAGE OVER DE ARME ZWARTJES
IN ALASKA. DAN REIS JE DE HALVE WERELD OVER MAAR DENK NIET DAT ER VEEL
IS VERANDERD.

GA IK DUS MAAR NAAR DE HOTELBAR EN BESTEL EEN CC. HET BLONDE DING
STAAT ME MET VERBAASDE SCHOTELTJES AAN TE KIJKEN. “DAT IS CANADIAN
CLUB” LEG IK UIT. JA DAT IS CANADIAN CLUB VERZEKERT EEN ANDERE BARGAST
HAAR.
ENFIN ZE ZOEKT ZICH EEN ONGELUK, DE BARRESTAURANTMANAGER ERBIJ DIE
UITLEGT DAT ER GEEN CC IS MAAR WEL SEAGRAM'S “EN DAT IS PRECIES  
HETZELFDE" VERZEKERT HIJ.
O, ALLEEN EEN ANDER ETIKET ZEKER, VRAAG IK HEEL ONSCHULDIG.
"GEEF DAN MAAR EEN BIERTJE"
MOET U DAN GEEN WHISKY?
"JA CANADIAN CLUB". ENFIN DEZE KEER WERKTE DE TRUC NIET EN HEB IK TOCH
MAAR SEAGRAMS GENOMEN. HET IS MAAR GOED DAT IK HET MET IJS DRINK WANT
WATER KON ER NIET MEER BIJ, ZE PROBEERDE DUIDELIJK WAT GOED TE MAKEN.
IK HEB DAN OOK EEN RUIME TIP AAN DUBBELTJES ACHTERGELATEN.

NA NOG EEN STUKJE TV (MASH) GEZIEN TE HEBBEN BEN IK GAAN SLAPEN IN DE
HEILIGE VERONDERSTELLING DAT ZE MIJN WAKE-UP CALL WEL ZOUDEN
VERGETEN MAAR DAT WAS NIET ZO. HEEL ALERT BRULDE IK 'S MORGENS OM
ZEVEN UUR IN DE TELEFOON "PRONTO, QUI PARLA?" MAAR DAAR GING ZE
VERDER NIET OP IN.

IK KOOP BIJ DE RECEPTIE EEN KAARTJE VOOR DE GRATIS BUS NAAR HET
VLIEGVELD VAN TWEE DOLLAR. KOM BUITEN EN DAAR STAAT EEN ORKEST VAN
TWAALF MAN MET OVER DE 35 MUZIEKINSTRUMENTEN DIE OOK MET HET
8PERSOONSBUSJE MEE MOETEN. ENFIN IK NEEM DUS MAAR EEN TAXI EN
SODEMIETER HET KAARTJE VAN TWEE DOLLAR ACHTELOOS UIT HET RAAM. IK
HAD UITEINDELIJK REISGELD VAN DE HAL BIJ ME ... BIJ HET VLIEGVELD
AANGEKOMEN LOOP IK  MET MIJN KOFFER NAAR DE BALIE WAAR EEN HEEL
WAKKERE NICHT MET OVERSLAANDE STEM HELE VERHALEN OPHANGT DAT HET
IN AMSTERDAM ZOOOO DOLLETJES IS. WANNEER HIJ VRAAGT OF ER VERDER NOG
IETS IS WIJS IK NONCHALANT OP MIJN KOFFER. "MISSCHIEN WIL 'MENEER' DIE NOG
EVEN OP DE BAND ZETTEN MET ZO'N SCHATTIG LABELTJE ERAAN". GUT, DIE WAS
ZE TOCH BIJNA VERGETEN.

EENMAAL AAN BOORD GAAT ALLES ZO DE NORMALE (?) ROUTINE.
OM ACHT UUR OPSTAAN, KOFFIE, VERGADERINGETJE, TWAALF UUR VERZAMELEN
BIJ DE BUITENBAR, ETEN, SLAPEN, BEETJE WERKEN, ZES UUR VERZAMELEN IN
MIJN HUT WAAR DE APERITIEVEN RUIM WORDEN GESCHONKEN. ETEN, BEETJE
WERKEN, DAN NAAR DE SHOW, DE DAMES BELAGEN, EVENTUEEL DANSEN,
DRINKEN EN DAN MAAR WEER SLAPEN.

DE SFEER IS GOED EN HOEWEL IK IETS HARDER MOET WERKEN DAN IK EIGENLIJK
ZOU WILLEN GAAT HET ALLEMAAL GOED. BINNENKORT OP WEG NAAR MIAMI,
ARUBA, CURAÇAO, EN NA TWEE WEKEN DE ROUTINEREIZEN MET VIER HAVENS
PER WEEK. HAITI/SAN JUAN/STTHOMAS/PUERTO PLATA (DOMINICAANSE REP.).
KLINKT INTERESSANT VOOR DE BUITENSTAANDER EN/OF BINNENZITTER MAAR IK
HEB ER BALEN WERK AAN-

MAAR DAT ZIEN WE MORGEN DAN WEL WEE R. ROBERT LONG ZINGT ZIJN SONGS
EN DE CANADIAN CLUB GLINSTERT VRIENDELIJK VANUIT MIJN GLAS.
HET LEVEN IS ZO SLECHT NOG NIET.
DECEMBER 81/JANUARY 82        S.S."STATENDAM"

THE CHRISTMAS CRUISE WAS MUCH MORE FUN THAN EXPECTED AND A REAL
NICE ONE. THE NEW YEAR'S CRUISE HOWEVER WAS A SO-CALLED "TOPPER". A
TOPPER CRUISE USUALLY HAS OVER 50% OF NOTHING-UNDERSTANDING
PASSENGERS, WHICH PERCENTAGE IS EASY TO REACH WITH OVER 200 MEXICAN
PASSENGERS WHO IN MAJORITY DON'T SPEAKY MUCHO INGLIS. WE HIRED A
SPANISH HOSTESS WHO LOOKS LIKE AN OVERSIZED DUTCH PUMPKIN, BUT IS
MUST ADMIT SHE DOES SPEAK SPANISH. TO TOP THE TOPPER-FUN WE HAVE ALSO
APPR 50 SPANISH KIDS WHO LOVE TO USE THE SHIP AS THEIR PLAYGROUND,
SPECIALLY DURING SHOWS AND DINNERS.

IT COULD NOT BE PREVENTED THAT THE NON-EFFECT YELLOW DRAMAMINES
WERE SHOT UNDER THE DANCING SHOES OF OUR BORADWAY PERFORMERS
WHICH RESULTED IN A STRIKE OF MENTIONED PERFORMERS WHICH PROVES
THAT THE DRAMAMINES CAN BE EFFECTIVE.
TO PREVENT THE SWEET KIDS FROM DESTROYING THE DININGROOM IT HAS BEEN
DECIDED BY CLEVER MANAGEMENT TO SERVE THEM DINNER IN THE LIDO UNDER
CLOSE SUPERVISION. AS A RESULT THE OFFICERS WHO USUALLY DINE THERE
ARE CONSIDERING A STRIKE. IT ALL SOUNDS LIKE POLAND ...
APART FROM OUR MEXICAN ADVENTURES THE AVERAGE AMERICAN PASSENGER
IS PRESENT - WHEN YOU TELL THEM BRIDGEDECK THEY'LL SAY "OH YA
BRICK-DECK - IS THAT WHERE THE JAIL IS ??" AND WHEN YOU TELL THEM
SUN-DECK THEY'LL ASK "WHY ONLY ON SUNDAY'S??" ON TOP OF ALL THE FUN
TWO PASSENGERS ARE MISSING ALL THEIR LUGGAGE AND UNDERSTANDABLY
ARE VERY UPSET, ALTHOUGH ON THE OTHER HAND NOTING MUCH REALLY CAN
BE DONE. THE IDIOT SUGGESTED THE SUITCASES GETTING TO THE SHIP BY
SPEED-BOAT ... PROBABLY THINKS HE IS CRUISING AROUND DISNEY LAND.

PASSENGERS IN CABIN 001 HEAR A LOUD AND DISTURBING NOISE FROM THE
OUTSIDE ALL NIGHT LONG. ENGINEERING, DECK DEPT AND MYZELF HAVE BEEN
CHECKING IT ALL OUT BUT NOTHING COULD BE FOUND. FORTUNE ARRANGED
THAT BEFORE-MENTIONED LUNATICE ARE SEATD AT MY DINNERTABLE. I DON'T
THINK I'LL BE VERY HUNGRY THIS CRUISE ... ONE OLD WITH-BITCH IN AN INSIDE
SINGLE CABIN WANTED TO GO INTO AN OUTSIDE CABIN AND WHEN I TOLD HER
SHE HAD TO PULL OUT SOME ADDITIONAL MONEY SHE TOLD ME TO DROP DEAD ...
AN IDENTICAL REQUEST CAME FROM A GAY GUY WHO WANTED A
HONEYMOONBED, BUT HE DID NOT WANT TO PUT DOWN A PENNY FOR THE
IMPROVEMENT, I DON'T UNDERSTAND LOVE ANYMORE NOWADAYS. HE TRIED TO
GET NASTY ABOUT IT BUT  I LEFT HIM STRANDED AT THE DESK AFTER THE FIRST
SQUAWK....

SOME OTHER NICE LADY STARTED TO PRACTICE ON THE USAGE OF THE VERB
"FUCK" IN ALL DIVERSIONS AND THE CHIEF HOUSEKEEPER, THE AIRCO ENGINEER
AND MYSELF WERE TOLD IN VARIATIONS TO GO FORTH AND MULTIPLY
OURSELVES.  WE HAVE THIS STILL IN CONSIDERATION.
PASSENGERS IN 074 WERE EXTREMELY UNHAPPY ABOUT THEIR CABIN AND I
SHOULD DO SOMETHING ABOUT IT; WHICH I DID BY TELLING THEM THERE WAS
NOTHING ELSE AVAILABLE.... IT SEEMS THEY DON'T LIKE MY AFTER-SHAVE AS
SINCE THEY DON'T TALK TO ME ANYMORE.
ANOTHER IN HIS CABIN. OBVIOUSLY THE PREVIOUS PASSENGERS HAD SPIT AND
PEE'D ON THE CARPET. I CHANGED HIM TO OTHER AND BETTER ACCOMODATIONS
AND EVERYTHING WAS DANDY UNTIL THE DAY WHEN WE OBVIOUSLY 'TRIPPED'
AND GOT EXTREMELY UPSET CLAIMING HIS WIFE WAS GETTING A NERVOUS
BREAKDOWN BECAUSE SHE COULD NOT FIND ANYTHING BACK AFTER THE MOVE
FROM THE CABIN TO THE OTHER. CONSIDERING THE MESS IN HIS ORIGINAL CABIN
WE WERE NOT OVERLY SURPRISED ALTHOUGH I MUST ADMIT THAT UNDER A
BATHINGSUIT IS NOT THE FIRST PLACE TO LOOK FOR YOUR TOOTHBRUSH. THEY
REQUESTED A REFUND FOR THE SPOILED DAYS OF THE CRUISE AND TALKED TO
THE CAPTAIN AFTER TELLING THE HOTEL MANAGER HE WAS AN ASS-HOLE.

THEN MY OWN CABIN FLOODED FOR THE SECOND TIME AND THIS TIME WITH SALT
INSTEAD OF SWEET WATER. AND I AM SUPPOSED TO BE LOTS OF FUN WITH NEW
YEAR'S EVE??? AFTER BEING SHOUTED AT BY HALF OF THE PASSENGERS AND
AFTER HAVING COMPULSORY SWIMMINGLESSONS IN MY CABIN??
I DID NOT EVEN FIND MYSELF A CUTE BLONDIE TO CELEBRATE THE
MIDNIGHTBELLS .... AS FAS AS I AM CONCERNED : BAH HUMBUG.
TONIGHT I SAW THE MOVIE THE FRENCH LIEUTENANTS WOMAN. I HAD
ANTICIPATED A WAR-MOVIE BUT IT WAS A LOVE-DRAMA ABOUT A YOUNG MAN
HEADING FOR MARRIAGE WITH THE SO-CALLED WELL-CHOSEN GIRL OF HIS OWN
ENVIRONMENTS, BUT INSTEAD HE FALLS IN LOVE WITH SOMEONE ELSE-AND ONE
WITH COMMITMENTS OF HER OWN: STORY OF MY LIFE. IT IS A CLEVER MOVIE, BUT
IS NEEDS ATTENTION SO DON'T BRING YOUR SECRETARY .....  SMILE.

DID YOU EVER HEAR THE TRUE STORY ABOUT SOCRATES WHEN HE RAN DOWN
THE STREETS SHOUTING "EUREKA, I FOUND IT ??" THEY TOLD HIM WHAT HE
COULD DO WITH IT.
ONE OF THE THINGS I AM VERY MAD ABOUT IS THAT THE IDIOT WHO LOST HIS
LUGGAGE IN THE MIAMI HOTEL BECAUSE HE LEFT IT INSIDE THE ROOM INSTEAD
OUTSIDE, AND WHO GOT HIS LUGGAGE IN ST. THOMAS AFTER WE SENT SOME
TELEGRAMS - HE APPEARED AT THE FORMAL NIGHT AFTER, WITH AN ENTIRELY
OPEN SHIRT UP TO HIS BELLY-BUTTON, AT MY DINNERTABLE.
THE MORE PEOPLE ONE MEETS THE MORE ONE TENDS TO FALL IN LOVE WITH
ANIMALS...

THERE WAS A YOUNG PLUMBER OF LEIGH
WHO WAS PLUMBING A GIRL BY THE SEA
SHE SAID "STOP YOUR PLUMBING
THERE IS SOMEBODY COMING"
SAID THE PLUMBER, STILL PLUMBING "IT'S ME"
S.S."ROTTERDAM", NOVEMBER 1982

FUNFUNFUN ON THE ROTTERDAM IS THE SLOGAN OF THIS WEEK.
"UNCLE FREDDIE'S" NEVER ENDING (?) TALES AT SEA AND IN THE AIR.
SINCE OUR COMPANY HAD MADE A UNIQUE DEAL WTH SOME TELECOM
TALECOMMUNICATION OUTFIT AND CHARTERED THEM THE ENTIRE SHIP FOR DE
"LITTLE" MILLION DOLLAR (SHOULD SAY SMALL MILLION) AND SINCE WE WERE
SCHEDULED TO SAIL THEM TWICE ON A THREEDAY SCHEDULE
FRTLAUDERDALE/NASSAU, AND SINCE WE ECPECTED 450 PASSENGERS, WE
WERE HAPPILY LOOKING FORWARD TO IT AND IMAGINED GOING ON A KIND OF
HOLIDAY TRIP FOR THE CREW.  BIG MISTAKE. FIRST OF ALL OUR COMPANY ALSO
HAD DECIDED TO UNDERGO A FACELIFT AND LOOK AT THE WORLD DIFFERENTLY
OR SHOULD I SAY LET THE WORLD HAVE A DIFFERENT LOOK AT HER.?
THE LOGO CHANGED. AMNY BRAINS MUST HAVE BEEN BROKEN ON WHAT KIND OF
NEW LOGO TO INVENT - ULCERS AND HEARTATTACKS MUST HAVE BEEN
NUMEROUS. BUT THE FINAL RESULT WAS A WONDER OF POUR INVENTION AND
GENIOUS INTELLIGENCE.
APPR. 8 YEARS AGO WE HAD A BEAUTIFUL LOGO WITH AN OLD SHIP'S BOW (THE
NIEUW AMSTERDAM'S) ON WATER (THE HUDSON) AND A SMALL SAILINGBOAT IN
FRONT. THAT HAD TO BE CHANGED (8 YEARS AGO) TO A NEW AND MORE MODERN
OUTLOOK OR SHOULD I SAY INLOOK, AND THE RESULT WAS THE THREE WAVES,
BARS, SNAILS OR WHATEVER THEY ARE, I SHOULD SAY WERE.
THE RESULT ALSO WAS AN APPR 2 MILLION DOLLAR BILL SINCE SUCH A PROJECT
REQUIRES ENTIRE NEW PAPERWORKS EVERYWHERE, NEW MATCHBOKS,
STIRRERS, NAPKINS, LINENWARE, CHINAWARE, PRINTED MATTERS, FUNNEL
EMBLEM ON STACK, OR SHOULD I SAY STACK EMBLEM ON FUNNEL, AND A
HUNDRED OTHER THINGS ONE WOULD NOT THINK OF IMMEDIATELY.
SO NOW, EIGHT YEARS LATER, IT HAS BEEN DECIDED WE GO .... BACK TO THE
PREVIOUS LOGO WITH NW AMETERDAM, HUDSON AND SAILINGBOAT OR SHOULD I
SAY SAILBOAT?
IF YOU EVENTUALLY MAY THINK THIS WILL BE ALL, MY DEAR
FREDDIESADVENTURELETTERFAN, THEN YOU ARE ENTIRELY MISTAKEN. THE
BETTER PARTS ARE STILL TO COME, OR SHOULD I SAY THE COMINGS PARTS ARE
STILL BETTER.?
YOU MAY NOT BELIEVE IT, BUT OUR SHIPS DO NOT CARRY PASSENGERS ANYMORE.
AS A MATTER OF FACT WE DO NOT HAVE CRUISESHIPS ANYMORE.
TO LET YOUR MIND WANDERING ABOUT THIS PROBLEM, OR SHOULD I SAY
WONDERING, I'LL THROW IN A SHORT JOKELINE: "MY LAST GIRLFRIEND WAS SO
FRIGID, WE HAD TO PUT ANTIFREEZE IN THE WATERBED".
INCLUDED IN THE FACELIFT (THIS IS THE CONTINUATION OF THE STORY, NOT
ANOTHER JOKELINE - ARE YOU STILL WITH IT OR DO I GO TOO FAST?
ALSO IS A NEW TERMINOLOGY. PRESENTLY WE SAIL OR SHOULD I SAY LINE ON
OCEANLINERS AND OUR PASSENGERS ARE GUESTES AND THEY OCCUPY
STATEROOMS.
NEW DESIGNS HAVE BEEN MADE FOR THE DAILY PROGRAMS AND THE DAILY
NEWSSHEET. THE NEW DAILY PROGRAM PROJECT ALSO WAS A BEAUTY.
INSTEAD OF PRINTING FROM TOP TO BOTTOM IT NOW GETS PRINTED FROM LEFT
TO RIGHT (IF WE SAIL NORTH, AND FROM RIGHT TO LEFT IF WE SAIL SOUTH). THE
PAPER ON WHICH IT IS PRINTED IS PRE-MANUFACTURED AND DE-DENTED IN
ORDER TO FOLD IT INTO A 4-LAYER HARMONICA.  "ISN'T THAT BEAUTIFUL" I HEAR
YOU THINK. WELL IT IS.
THE DISADVANTAGE THAT IT HAS TO DRY AFTER PRINTING BEFORE FOLDING OR
SHOULD I SAY IT HAS TO DRY BEFORE  FOLDING AFTER PRINTING? IS NOT A MAJOR
PROBLEM. THAT IS ONLY ABOUT THREE TO FOUR HOURS. THE MAIN QUESTION
WAS *WHO IS GOING TO FOLD ONE THOUSAND PROGRAMS PER DAY ?*?? WE
CALLED FOR VOLONTEERS, WE RAN SOME ADDS IN LOCAL NEWSPAPERS AND
EVEN OFFERED EVENTUAL GPA PF (GENERAL PURPOSE ATTENDANT PROGRAM
FOLDER) A FREE CRUISE, BUT IT WAS UNSECCESFUL.
OUR MANAGEMENT WAS ALMOST IN TEARS, AND FRANTICLY PULLING OUT THEIR
HAIR AND EACH OTHERS HAIRS - BUT THEN THE SUN CAME THROUGH THE
CLOUDS WHEN THEY FOUND OUT THAT IF THE PROGRAMS WERE ACTUALLY
FOLDED : THEY WOULD NOT FIT ANYMORE UNDER MOST DOORS  DELIVERY.
THAT SOLVED THAT PROBLEM.
ALSO MORE AND MORE DUTCH CHOCOLATES ARE PLACED IN THE CABINS.
PRESENTLY WE DELIVER ONE DOZEN CHOCOLATES ON A NICE DELFT BLUE
PLATTER WITH A RIBBON AROUND IT (NO KIDDING) TO EACH CABIN.
WHICH RESULTS THAT IF THREE YOUNG LADIES ARE ACCUPYING ONE CABIN, THE
MOST MUSCULAR ONE WILL GO HOME WITH A NICE DELFT CHINAWARE PLATTER. I
CANNOT WAIT TO SEE THE FIGHTS. AS YOU PRESUMABLY KNOW I AM A FREEK ON
FEMALE MUD-FIGHTS.

YESTERDAY THE DOCTOR TOLD ME I HAVE TO GIVE UP SEX OR I WOULD BE DEAD
IN A WEEK. I WONDER IF IT HAS ANYTHING TO DO WITH ME PILLOWING HIS BLONDIE
FIANCEE.?? OTHER CHANGES IN OUR COMPANY ARE THAT WE HAVE BEAUTIFUL
LOKKING SMALL AND TENDER LIK A 24-30-24 FELLTIP PENS FOR OUR GUESTS
INSTEAD OF OUR OLDFASHIONED 48-60-48 BLUEWHITE BALLPOINTS. ITS A LITTLE
DISADVANTAGE THAT THEY HAVE NO PRESSURE, SO THE COPY ON THE
BARCHEQUE IS ILLEGIBLE, BUT FOR SOME FREQUENT BARVISITORS THAT MAY BE
THE SOLUTION TO A COMBINED ALCOHOL/MONEY PROBLEM.

WE ALSO HAVE NEW NYLON SHOPPINGBAGS INSTEAD THE OLDFASHIONED
CANVASONES, BUT I CANNOT GIVE ANY PERSONAL POSITIVE COMMENT ON IT
SINCE I DID NOT SEE ONE YET. UPON EMBARKATION YOU WILL MEET WITH OUR
"BUTLER STYLE": A DOUBLE ROW OF STEWARDS LINED UP AND EVERY GUEST IS
ESCORTED TO HIS STATEROOM. THIS REALLY IS A GOOD THING SINCE IT WAS
HILARIOUS WO WATCH EMBARKATION AND HAVE EVERYONE BUMP INTO EACH
OTHER AND LOOK LIKE THEY WERE ENTIRELY LOST. OF COURSE THEY WERE
ENTIRELY LOST INDEED, AND NOBODY REALLY CARED. "WHERE IS CABIN 364 ??"
ANSWER: ONE UP - STARBOARD AFT !!  THAT REALLY HELPS A LOT. SO NOW OUR
GUESTS ARE BUTLERED TO THEIR STATEROOMS.

UPON EMBARKATION THERE IS A BAND PLAYING, HAMBURGERS AND RUMPUNCH
IS SERVED. THE PUNCH IS STILL TO BE CHECKED ON RUM BY UNDERSIGNED;
ALSO BALLOONS ARE RELEASED ON DEPARTURE, FROM THE AFT-DECK.
IF YOU FEEL LIKE SIGNING ON THERE JOBS AVAILABLE AS GPA BB. DINNERTIMES
ARE CHANGED TO 7.30 FOR 1ST AND 9 PM FOR SECOND SITTING.
PERSONALLY I FEEL THAT 9 PM IS KIND OF LATE LATE AND I HAVE NONE IDEA WHY
SUCH IS DONE.

9-10.30 DINNER, 11-MIDN. SHOWTIME AND OFFICIALLY I HAVE TO BE OUT OF PUBLIC
ROOMS BY 1 AM, ... SO WHEN DO I SOCIALIZE AND DANCE ??
ONE HOUR - IF IMMEDIATE "CONTACT" - IS KIND OF SHORT TO INTRODUCE MYSELF,
BUY A DRINK, THROW UP SOME OF MY STANDARD JOKES, DANCE CHEECK TO
CHEECK KNEE TO KNEE AND EXPLAIN ABOUT MY ETCHINGS ...
LIFE CAN BE TOUGH. BUT SO AM I AND I WILL FIND A WAY TO GET OUT OR SHOULD I
SAY A WAY TO GET IN.? ALSO THE INFORMATION GIVEN BY THE DININGROOM
STEWARDS HAS TO BE UPGRADED AND TO HELP IMPROVE THEIR
MENU-EXPLICATION THEY ARE ISSUED A LITTLE BOOKLET WHICH I CALLED THE
"POCKETHINTS" FOR ALIEN WAITERS".
I IMAGINE THE CONVERSATION AS FOLLOWS:
A.G: WHAT IS A CONSOMMÉ DOUBLE?
W: YOU WANT 2 ?
G: NO
W: THEN WHY YOU SAY DOUBLE ?
G: I WANT ONDE DOUBLE
W: SO ... TWO
IN THIS CASE THE WAITER DID NOT PULL HIS HANDYBOOK SINCE HE FIGURES ALL
WAS CLEAR, CLEAR LIKE THE CONCOMMÉ.
B.G: WHAT IS TOURNEDOS ROSSINI?
w: YES SIR.
G : WHAT IS ROSSINI ?
W: GOOD MUSIC SIR.
G: TOURNEDOS MEDIUM WELL RARE PLEASE.
W: YES SIR
COMMENT AS UNDER A.
C.G: WHAT IS NASI GORENG ? (WAITER PULLS OUT HANDYBOOK)
W: WITH N OF NUTS SIR, OR M OF MAIDENHOOD SIR?
G: NUTCASE GODDAMMIT
W: I TRY BEST SIR, YOU NO SWEAR:
G: WITH S LIKE IN SUCKER ??
W: PLEASE ONE MOMENT SIR ... ABCDEFGHIJKLM - N
I FOUND! NA NAS NASI
GA GB GC GD GE GF GG GH GI GJ GK GL GM GN GO
I FOUND !!
EUREKA, I KNOW HOW SIR. NASI GORENG IS FLIED LICE AND IS VERY MUCHO
CHINESE NICE DISH.
THE GUEST IS NOW DELIGHTED WITH HIS DETERMINATION AND FINAL SUCCES IN
COMMUNICATION. IT IS JUST TOO BAD THAT AT THIS TIME HE HAS TO LEAVE THE
DININGROOM SINCE SECOND SITTING IS HERDING IN.
FURTHERMORE WE ARE ALSO ACCEPTING CREDITCARDS AND THEY (NY
MANAGEMENT) TRY TO HAVE THE GUESTS PAY FOR THEIR ACCOUNTS THE VERY
LAST DAY OF THE CRUISE, ACTUALLY THE DAY OF ARRIVAL IN HOME PORT.
THIS LAST PROJECT IS BEING TRIED OUT NOW ON THE SSVEENDAM AND NOT YET
ON OUR SHIP.
I'LL REPORT ON THAT SOONEST, SO YOU WILL KEEP UP WITH OUR FUTURISTIS
INNOVATIONS AND HAVE ALL THE INSIDE INFORMATION FIRST-HAND.

MEANWHILE DON'T WORRY ABOUT ME - I'LL KEEP SMILING,
EVEN WHILE WALKING INTO THE CUCKOO'S NEST
AND I AM DETERMINED THAT NO JOB IS WORTH AN ULCER.
I WILL CONTINUE TO SCRIBBLE LITTLE TO KEEP YOU INFORMED.

HOPE WE WILL MEET SOON AGAIN.

DONT FORGET:
WE WORK TO LIVE
WE DONT LIVE TO WORK
KINDEST REGARDS,
PS MY LAST GIRLFRIEND WAS A CALENDAR MODEL.
- UNTIL SHE MISSED A MONTH.
DONDERDAG 15 NOVEMBER - 1984 OP KALME ZEE
OP WEG NAAR NASSAU-BAHAMAS

HIER DAN EVEN  EEN RAMMELTJE. ALLES GAAT PRIMA DE LUXE EN IK HEB EEN
REDELIJK BRUIN LEVEN, ALLEEN WORDT IK ER NIET VEEL BRUINER VAN WANT IK
'HOP' NOG STEEDS ROND TOT VRIJ LAAT IN DE AVOND, MOET DAN BEHOORLIJK
VROEG WEER UIT HET 'MANDJE () DAT BETEKENT 'TUSSEN HAAKJES' - HETGEEN
OOK EEN UITGEBOUWDE SPEELBAK VAN 1.90X1.50 IS, UITERAARD OP MIJN
INITIATIEF EN IK HEB HET ZELF AFGEBEITST EN DE GORDIJNEN INGEKORT (MET
PLAKBAND - WIE NIET HANDIG IS MOET SLIM ZIJN)...  DUS ALS JE SOMS DACHT DAT
IK IN EEN ZOGENAAMDE SCHEEPSKOOI LIG TE KRAMPEN VAN GEBREK AAN
RUIMTE KUN JE DAT OOK WEL VERGETEN. MAAR WERKWIJS GAAT HET ALLEMAAL
ZONDER VEEL PROBLEMEN - EVEN AFKLOPPEN, EN IK HEB 2 ASSISTENTEN EN
BEN BEHALVE ZATERDAGS ZO IEDERE MIDDAG VRIJ VAN 12.30 TOT 4.30 EN VAN 19
TOT 20.30 EN DAT IS VOOR ONS GEBRUIK EN ROUTINE ZEKER EEN BEPAALDE LUXE.
HET 'OUDE SYSTEEM' WAS ALTIJD 8-12 3-7 8-10, DAT HEB IK TOEN LANGZAAM
UITGEBOUWD NAAR 4 UUR EN NU REEDS 4.30 EN IN HAVENS 5 UUR. ...OP NAAR DE
32 URIGE WERKWEEK !!!  MIJN EERSTE REIS WAS EEN DISASTER, ER ZAT ERGENS
EEN TROPISCHE STORM IN DE BUURT EN WE VERTROKKEN UIT STMAARTEN OM 6
UUR IPB 11.30 PM EN TOEN SLOEGEN WE OOK NOG STTHOMAS OVER OMDAT HET
WEER TE WILD WAS. NIET DAT HET MIJ WAT KON SCHELEN, ALS HET AAN MIJ LIGT
GAAN WE HELEMAAL NERGENS NAAR TOE EN VAREN WE EEN WEEK OP EN NEER
LANGS DE KUST, MAAR DE PASSAGIERS VONDEN HET ALLEMAAL NIET ZO
GESLAAGD ... EN DAT KWAMEN ZE ME DAN VERTELLEN ... WANT ZE WISTEN NIET
DAT IK HET ALLANG BEST. ENFIN ...

HET IS NU SAVONDS 9PM, DE PURSER IS AAN TAFEL MET PASSAGIERS, DAAR HEB
IK "GEEN TIJD VOOR" (HM) MIJN ASSISTENTE IS VAN DIENST EN IK ZIT HIER MAAR
WAT OP WACHT TE ZITTEN EN TE WACHTEN TOT HET KLOKJE 10 SLAAT WANT DAN
DRUK IK MIJN GROTERWORDENDE SNOR EN STORT IK ME ACUUT IN DE ALCOHOL.
IK BEN TROUWENS WAT ALCOHOL BETREFT ZEEEER AAN HET MINISEREN, DRINK
OVERDAG VOOR 7PM NIETS BEHALVE EEN TOMATENSAP IPV VAN DE VROEGER
GEBRUIKELIJKE 3 BLOODY MARYS OF TWEE BIER EN TWEE BORRELS. 'SAVONDS
DOE IK HET OOK VRIJ RUSTIG HOEWEL IK ME NOG NIET BIJ DE BLAUWE KNOOP
KAN MELDEN...

NOG TWEE REISJES EN DAN GAAN WE NAAR HET NOORDEN HET DROOGDOK IN EN
15 DECEMBER VLIEG IK DAN VAN DE KOU MET WINTERJAS EN IJSPET WEER TERUG
NAAR HET WARME FLORIDA OM OP DE NIEUW AMSTERDAM VERDER WAT AAN TE
KLOOIEN. IK HAD MIJN KOLLEGA DAAR AAN DE TELEFOON EN DIE ZEI DAT HET OOK
BEST WEL EEN AARDIGE 'RUN' WAS EN DAT HIJ OOK DAAR TWEE ASSISTENTEN
HEEFT. DUS DAT ZIET ER ZO VAN VERRE NIET SLECHT UIT. DAT IK IN DE OFFICE ZO
OP MIJN DOOIE GEMAK EEN BRIEFJE KAN GAAN ZITTEN TIKKEN EN EEN
SPELLETJE KAN GAAN ZITTEN UITPROBREREN DAT KAN IK GEVOEGLIJK
VERGETEN. MAAR WIE DAN LEEFT DIE DAN ZORGT.

DE DREIGING DAT IK EVENTUEEL VOLGEND JAAR DE WERELDREIS MOET MAKEN
WORDT STEEDS GROTER WANT MIJN KOLLEGA DIE HET DIT JAAR VOOR DE 4E
KEER DOET IS DIT VERLOF GAAN TROUWEN EN IK ZIE HEM NIET AL TE LANG MEER
VAREN EN ZELFS ALS HIJ DAT DOET DAN HEEFT HIJ REEDS LATEN WETEN DAT
EEN STUK OF VIJF VOORLOPIG WEL GENOEG IS.  MAAR OOK DAT ZIEN WE WEL
WEER. MISSCHIEN ZIJN TEGEN DIE TIJD DE RUSSEN WEL NICARAGUA
BINNENGEVALLEN EN LIGGEN WE ALS NATO ONDERDEEL OF NAVO-LID ALS
HOSPITAALSCHIP VOOR DE KUST VAN EL SALVADOR. MAAR WE BLIJVEN LACHEN ...
WEET JE DE OVEREENKOMST TUSSEN EEN KAPOTJE EN EEN DOODKIST? IN
ALLEBEI ZIT EEN 'STIJVE'  HET VERSCHIL ???  DE EEN KOMT - DE ANDER GAAT ...
IK KOCHT OOK NOG EEN ECHT COWBOYSHIRT EN MET MIJN COWBOY"PET" LOOP
IK NU EN DAN ROND ALS URBAN COWBOY.

WE HADDEN ENORME MAZZEL DAT B'S SUIKEROOM IN EEN KASTEEL VAN EEN HUIS
WOONT EN DAT WE EEN VAN DE VIJF GROTE LOGEERKAMERS MOCHTEN HEBBEN.
DAT KWAM ZELFS ERG GOED UIT OOK WANT ZE WILDEN GRAAG OP REIS MAAR
WILDEN HET HUIS EN DE KAT TIGRE NIET ALLEEN LATE. WIJ PASSEN NU OP HET
HUIS EN OP DE KAT EN LEVEN ALS OLIEBARONNETJES MET VIER TV'S ZES
BADKAMERS ETC.

ZO NU EN DAN GAAN WE NAAR DE SUPERMARKT - IN TOTALITEIT VERSCHILT HET
DAGELIJKSE LEVEN WEINIG VAN DAT IN HOLLAND - EN WAT IK NIET EERDER ZAG IS
DAT ZE DAAR DE BOODSCHAPPEN VAN DE KASSA NAAR DE AUTO BRENGEN.
GOEDE SERVICE!  OOK GOED VOOR DE WERKGELEGENHEID WANT HET ZIJN JONGE
JONGENS DIE DAT DOEN TERWIJL JANDEHOLLANDER HIERVOOR WEER TURKEN
ZOU MOETEN IMPORTEREN ...  VERDER MAKEN WE KLEINE UITSTAPJES MET DE
CADILLAC-BAK VAN B'2 VADER, GINGEN WE MET DE GRAYHOUNDBUS NAAR SAN
FRANCISCO, HEBBEN WE WAT GEDANST IN DE PLAATSELIJKE CLUBS EN GAAN WE
VOLGENDE WEEK EEN PAAR DAGEN RICHTING LOS ANGELES WAAR IK EEN PAAR
EX-PASSAGIERS-VRIENDEN HEB DIE EEN HALF HUIS EN EEN AUTO TER
BESCHIKKING STELLEN EN VANWAAR WE NAAR DISNEYWORLD, UNIVERSAL
STUDIOS ETC. GAAN.
HET IS BEST UIT TE HOUDEN.    

11 MEI 1979  TRANSPACIFIC "CROSSING". SINGAPORE - VANCOUVER  

VERTREK VANUIT SINGAPORE, ENIGSZINS DRUK EN ROMMELIG MAAR AL MET AL
VIEL HET WEL MEE. DIVERSE KLACHTEN ZOALS GEBRUIKELIJK OVER DE
AIRCONDITIONING EN DE VIBRATIE VAN BEPAALDE SEKTIES. DE TWEEDE DAG OP
ZEE HEEL VOORZICHTIG DE ERGSTE KLACHTEN OPGELOST DOOR EEN
HUTVERANDERING, IN DE HOOP DAT DE ANDEREN DAAR GEEN LUCHT VAN
ZOUDEN KRIJGEN WANT DE LEGE HUTTEN WAREN ZEER SCHAARS. MANILA
VEREISTE VEEL WERK, ALLE NIEUWE PASSAGEIRSLIJSTEN EN BEMANNINGS
LIJSTEN MOESTEN WORDEN GEFABRICEERD EN GEPRODUCEERD. EENMAAL IN
MANILA VIEL HET ALLEMAAL WEL MEE. WAT IMMIGRATIE EN DOUANE BETROF
WEINIG MOEILIJKHEDEN, DE KORRUPTE BENDE MOEST WEL VEEL SLOFFEN
SIGARETTEN EN FLESSEN DRANK HEBBEN MAAR DAT HOORT ER ZO BIJ.

NOG EVEN DE STAD IN GEWEEST. EEN OVERBEVOLKT, ROMMELIG EN RUMOERIG
GEHEEL, ZEEER WARM. DE IMMIGRATIE-OFFICIER VAN HONG KONG KWAM ER AAN
BOORD EN ZO WAREN DE FORMALITEITEN REEDS ACHTER DE RUG BIJ AANKOMST
HONG KONG. TUSSEN SINGAPORE EN HONG KONG VAN DIVERSE PASSAGIERS EEN
RELATIE-GESCHENK GEKREGEN, O.A. OMADAT IK ZE AAN EEN BETERE HUT HAD
KUNNEN HELPEN, OOK EEN DAME DIE ZICH HIERMEE WAT BEKENDHEID WILDE
GEVEN; EN ZO HAD IK OPEENS 3 GOUDEN CROSS BALLPOINTS, EEN GOUDEN
CROSS POTLOOD, EEN DURE PARKER BALLPOINT, EEN SUEDE -RIEM PLUS DAT IN
DE DIVERSE INDONESISCHE HAVENS VAARWELGESCHENKEN WAREN GEGEVEN
EN ZO HAD IK OPEENS ZILVEREN DOOSJES, HANDGESCHILDEREDE KALENDERS
EN WAT AL NIET MEER VOOR ROTZOOI. DAN IS HET TOCH WEL LEUK OM DE CHIEF
PURSER TE ZIJN. KREEG OOK NOG EEN MOOIE ELEKTRONISCHE AANSTEKER IN
SINGAPORE EN EEN DOOS ECHTE MANILA SIGAREN - HELE LEKKERE EN ZE ZIJN AL
BIJNA OP.

IN HONG KONG VOND IK DAT IK MEZELF MAAR EENS WAT EXTRA MOEST
VERWENNEN ONDER ANDERE MET EEN SJIEKE ATTACHEKOFFER, ZO'N HANDIG
KLEIN MODEL MET EEN CIJFERSLOTJE, IN ECHT KALFSLEER GEPERST IN HET
MOTIEF VAN KROKODILLENLEER .... ZZEEEERRR SJIEK. VERDER OOK NOG EEN
NIEUWE CAMERA MET AANDRIJFMOTOR VOOR TWEE FOTO'S PER SEKONDE MET
DAARBIJ NOG EEN LEUKE LENS EN EEN FLITSJE. GELD HEB IK NIET MEER, MAAR
SPULLEN  ..... GISTEREN AANGEKOMEN IN SHANGHAI - VOLKSREPUBLIEK CHINA.
ZEG VOORAL NIET "REPUBLIEK CHINA" WANT DAN WORDEN ZE ERG BOOS, WANT
DAT IS TAIWAN EN DAT SCHIJNEN NIET HUN BESTE VRIENDEN TE ZIJN.
VOLKSREPUBLIEK DUS, PEOPLE'S REPUBLIC. DE FORMALITEITIEN WAREN NIET AL
TE INGEWIKKELD, MAAR TOEN IK EVEN VAN BOORD WANDELDE MOEST IK WEL
MIJN PASPOORT LATEN ZIEN EN TOEN IK TERUGKWAM NA EEN HALF UURTJE
ZELFS TWEE KEER. IEDEREEN IS NAGENOEG HETZELFDE GEKLEED, GOEDKOPE
MEEST BLAUWE MAO-JASJES TUTUP = HOOGGESLOTEN, DE VROUWEN IDEM. IK
HEB WAT OVER STRAAT GEWANDELD, HET MAAKT EEN ZEER GRAUWE INDRUK
VOOR ONZE BEGRIPPEN TROOSTELOOS EN FANTASIELOOS. DE BEHUIZING IS
OVER HET ALGEMEEN ARMZALIG EN IN KOUDERE TIJDEN ONMOGELIJK TE
VERWARMEN. IEDEREEN IS VRIENDELIJK MAAR OP EEN BEPAALDE MANIER ZEER
AFSTANDELIJK.

VAN PASSAGIERS DIE NAAR PEKING WAREN GEWEEST HOORDE IK DAT ZE DAAR
ENORME GEBOUWEN UIT DE GROND STAMPEN, IMITAITE WASHINGTON, ALLES
MODERNISEREN EN DAT  BEVOLKING VEEL OPENER IS EN ZE OOK AANSPREEKT.  
ZELF HEB IK DAT NIET MEEGEMAAKT. IK VING HIER EN DAAR WAT VRAGENDE
NIEUWGIERIGE BLIKKEN, MAAR DOOR DE DUIDELIJKE TAALBARRIERE VALT DAAR
VERDER WEINIG MEE TE DOEN. DE STRATEN ZIJN SAAI, BEPAALD GEEN
RESTAURANTS ZOALS WIJ DIE KENNEN, HOEWEL ER ENKELE ZEER GOEDE
RESTAURANTS MOETEN ZIJN IN DE PAAR GROTERE HOTELS WAAR IK OOK NIET
GEWEEST BEN. WAT ZELF GEZIEN HEB WAREN EETSTALLETJES ZOALS IN
INDONESIE, WEINIG AANTREKKELIJK EN OP HET EERSTE GEZICHT NIET ZO
PROPER .  DE ANONIMITEIT EN ALGEMENE VERGRIJZING WERKT ENIGSZINS
DEPRIMEREN, ZO NIET BEANGSTIGEND. IK HEB HET NA EEN KORTE WANDELING
VERDER MAAR VOOR GEZIEN GEHOUDEN EN MORGENAVOND GA IK MEE NAAR HET
BANKET. HETGEEN EEN HEEL GEBEUREN GAAT WORDEN VOLGENS KOLLEGAS
DIE HET EERDER HEBBEN MEEGEMAAKT. HET SCHIJNT DAT IK ALS HOOGSTE
OFFICIER AAN MIJN TAFEL OOK NOG EEN BEDANKSPEECH MOET HOUDEN DUS DIE
HEB IK DAN MAAR VAST VOORBEREID. ZOIETS VAN "LIEVE VRIENDEN,
KAMERADEN EN ANDERE ZOOIESTEKERS, HET WAS ERG LEKKER MAAR HONG OP
DE BEEKLAAN IS VEEEEEEL LEKKERDERRR".....   

13 MEI OP EEN WILDE ZEE,
93% VAN DE PASSAGIERS ZEEZIEK - OP WEG NAAR YOKOHAMA.   OM NOG EVEN
WAT TERUG TE DENKEN AAN EERDER BELEEFDE BELEVENISSEN, EVEN HET
ONDERWERP UNIFORMEN. OMDAT DE KLEDING VERSTREKT DOOR HET KLEDING
MAGAZIJN COHEN IN ROTTERDAM NOGAL DUUR IS KOPEN WIJ HIER EN DAAR BIJ
DE LOKALE KLEERMAKERS WAT EXTRA UNIFORMEN. ZO BIJVOORBEELD IN
BELAWAN (INDONESIE) WAAR IK WAT HEMDEN KOCHT DIE UITSTEKEND ZIJN, TWEE
WITTE JASJES DIE IK TERUG HEB MOETEN STUREN OMDAT DE KRAGEN 1 1/2 MAAL
TE GROOT WAREN, DRIE WITTE BROEKEN DIE IK MEE NAAR HUIS MOET NEMEN
OMDAT ZE 2 CM TE LANG ZIJN PLUS IETS TE NAUW ZODAT ZE NIET DICHT GAAN. IN
HONG KONG HEB IK EEN BLAUW "AVONDBAADJE" (DINNERJACKET) LATEN
MAKEN. TIEN MINUTEN VOOR VERTREK KWAM DE KLEERMAKER HET AAN BOORD
BRENGEN. IN PLAATS VAN EEN DINNERJACKET HAD HIJ PER ONGELUK EEN
NORMALE LANGE UNIFORMJAS GEMAAKT, GEEN GOUDEN STREPEN WANT DIE HAD
IK VERGETEN TE BESTELLEN EN DE BROEK HEB IK NU AAN EN IN VOLENDAM ZAL
IK ER GROOT SUKSES MEE HEBBEN !!! HIJ BELOOFDE HET AVONDBAADJE ALSNOG
TE GAAN VERVAARDIGEN EN HET NAAR YOKOHAMA OP TE STUREN. MOEST IK WEL
VOORUIT ALVAST BETALEN. GOEDMOEDIGE LUL ALS IK BEN HEB IK DAT DAN
MAAR GEDAAN EN WACHT NU IN SPANNING OP DE WAANZINNIGE NAAISELS DIE MIJ
WORDEN TOEGEZONDEN.   EN TOEN KWAMEN WE DUS IN CHINA. VOLKS
REPUBLIEK. IN HET BEGIN DURFDE IK ZELFS GEEN CHINA EN CHINEES TE ZEGGEN,
MAAR DAT SCHIJNT WEER WEL TE MOGEN. MEER DAN DRIE KINDEREN DAT MAG
OOK NIET MEER. WEL, AAN MIJ ZAL HET NIET LIGGEN. IK WAS TROUWENS VAN HET
BEGIN AF AAN REEDS WEINIG OF NIET GEINTERESEERD IN HET Z.G. CHINESE
GEBEUREN EN IK BEN ER VERDER OOK NIET ZO ENTHOUSIAST OVER GEWORDEN.
STUUR MIJ MAAR FIJN NAAR ZUID AMERIKA OF MEXICO OF ZOIETS. MAAR ENFIN, WE
HEBBEN HET WEER GEZIEN, WEER EEN VLAGGETJE OP DE WERELDKAART.   HET
BANKET WAS TROUWENS WEL ERG LEUK. IK ZAT AAN EEN GEZELLIGE TAFEL MET
ZES KOLLEGAS EN DRIE CHINEZEN, EN EEN VAN HEN SPRAK VLOEIEND ENGELS.
HET BANKET OP ZICH WAS OOK BIJZONDER FIJN EN SMAAKVOL. VOOR ONS
STONDEN DRIE GLAZEN WAARVAN ER TWEE WERDEN GEVULD. ER WERD NOGAL
VEEL GEPRAAT EN NIEMAND MAAKTE HET EERSTE KWARTIER AANSTALTE OM
AAN DE DRANK TE BEGINNEN, MAAR DAT WERD ME TE GEK EN IK VROEG DE
OPPER CHINEES GASTVRIJHEID KENT GEEN GRENZEN EN HUP DAAR WAS ALRAS
EEN KAMERADIN MET DE FLES. ZE HAD DE RUG NOG NIET TOEGEDRAAID OF HUP
DE GLAASJES WAREN ALWEER LEEG. WE KREGEN DE SMAAK TE PAKKEN EN HET
GESPREK WERD VEEL GEMOEDELIJKER. ALRAS MOEST OOK HET KLEINE
GLAASJE MET HET WITTE VOCHT HET LOODJE LEGGEN. DAT WAS EEN SOORT
VLIEGTUIGBENZINE, FAMILIE VAN DE AQUAVIT, MAAR WE WAREN NIET MEER TE
HOUDEN. DE GLAASJES GINGEN MET GEMAK IN EEN KEER DE ALLES
VERSLINDENDE HOLLANDSE KOKERS IN. MEN PROBEERDE ONS ONDERTUSSEN
OOK NOGWAT CHINEES BIJ TE BREGEN, HET WAS ALLEMAAL NIET ZO MOEILIJK.
CHIN IS 1 EN WA IS 10 DUS 11 IS CHIN WA .... WAAROP IK HEEL ADREM OPMERKTE
DAT 22 DAN DUS CHIN WA CHIN WA MOEST ZIJN. HILARITEIT. WE NAMEN NOG EEN
SLOK. IK VERTELDE NOG EEN MOP VAN DE AMERIKAAN IN PARIJS DIE AAN TAFEL
ZAT MET EEN FRANSMAN DIE ELKE OCHTEND BON APPETIT ZEI, WAAROP DE NIET
FRANS SPREKENDE AMERIKAAN TELKENS OPSTOND EN DE HAND UITSTAK
"JOHNSON". HOE HET PRECIES VERDER GING WEET IK NIET MEER MAAR HET
DRAAIT ER OP UIT DAT DE FRANSMAN OP EEN GEGEVEN OGENBLIK JOHNSON
ZEGT INPLAATS VAN SMAKELIJK ETEN. HAHAHA. EN WE NAMEN NOG EEN SLOK.

HET BANKET BESTOND UIT 10 GANGEN. EIGENLIJK ELF, MAAR DE GANG
WAARDOOR WE BINNENKWAMEN WERD VERDER NIET MEER MEEGEREKEND. DE
EERSTE WAS EEN HORS D'OEUVRE VAN KOUDE GERECHTEN. IK VROEG MIJN
BUURMAN WAT IK AAN HET KNABBELEN WAS EN HIJ VERTELDE ME "JELLY-FISH".
IK VROEG MIJN ANDERE BUURMAN WAT DAT WAS EN HIJ VERTELDE ME "KWAL".
EN NOG RAUW OOK!! MAAR DE REST WAS ERG LEKKER. VERDER KREGEN WE
GARNALEN, DUIVENEIEREN, KLEINE LOEMPIA'S, DAT WAREN DUS WEER DRIE
GANGEN, DIVERSE GROENTEN WAARONDEF BAMBOESPRUITEN EN CHINESE
CHAMPIGNONS, DAARNA OOK DE BEFAAMDE CHINESE DUCK, EN ALS ACHTSTE
GANG SURPRISE SURPRISE KWAM ASPERGESOEP MET STUKJES GEKOOKTE KIP.
HEEL TOEPASSELIJK WERD DAARNA DE NEGENDE GANG GERESERVEERD - JE
RAADT HET NOOIT - PUDDING MET WALNOTEN. DE TIENDE GANG WAS GELOOF IK
WEER EEN SOORT KLEINE LOEMPIA, MAAR DAT HERINNER IK ME NIET ZO BEST
MEER WANT TOEN ZATEN WE UITGEBREID AAN DE MANILA SIGAAR EN TIJDENS
HET ETEN WAS OOK BIER GESERVEERD IN HET DERDE GLAS EN DE KOMBINATIE
MET DE SPIRITUS EN DE MADEIRA BEGON AL AARDIG TE WERKEN. MAAR AL MET
AL WAS HET EEN BIJZONDER GEZELLIG PARTIJTJE, IN UITSTEKENDE
BROEDERSCHAP VERLOPEN EN HET ETEN WAS AL MET AL TOCH BIJZONDER
SMAKELIJK.

DE PASSAGIERS DIE UIT PEKING TERUG AAN BOORD KWAMEN WAREN ALLEMAAL
BIJZONDER ENTHOUSIAST EN ZO IS IEDEREEN BLIJ EN TEVREDEN. SINDS TWEE
DAGEN HEBBEN WE ONS WITTE TROPENUNIFORM (A LA "LOVE BOAT") NIET MEER
AAN EN LOPEN WE IN DE DONKERBLAUWE UNIFORMEN. DIT VANWEGE HET
BEHOORLIJK KOUDERE WEER, BIJ VERTREK SHANGHAI WAS HET AL KNAP FRIS,
REGEN EN NU OP ZEE IS HET STORMACHTIG MET REGEN EN FLINK KOUD. JAPAN
ZAL IN DEZE TIJD VAN HET JAAR OOK WEL NIET BEPAALD WARN ZIJN. ALS WE NA
JAPAN DE OVERSTEEK NAAR VANCOUVER GAAN MAKEN ZITTEN WE ZO'N  7 DAGEN
ACHTEREEN OP ZEE EN DAN ZAL HET WEER ZO NU EN DAN (ZO NIET KONSTANT)
BEHOORLIJK SLECHT ZIJN. MAAR SINDS IK IN DECEMBER MET DIT SCHIP VAN
ROTTERDAM NAAR SINGAPORE BEN GEVAREN ROND DE KAAP, KAN IK
NAUWELIJKS NOG VOOR VERASSINGEN KOMEN TE STAAN. DE VROEGERE REIZEN
VAN ROTTERDAM NAAR NEW YORK EN NEW YORK TERUG NAAR ROTTERDAM
WAREN TROUWENS OOK VAAK REIZEN VAN ZES DAGEN ACHTERELKAAR SLECHT
WEER. MAAR WE BLIJVEN LACHEN. VERDER WEINIG SCHOKKEND NIEUWS, DE
WERKZAAMHEDEN IN DE AFGELOPEN HAVENS VIELEN ACHTERAF  WEL WEER EEN
BEETJE MEE, IK HAD ER ENIGSZINS TEGENOP GEZIEN MAAR ALLES GING VAN EEN
LEIEN DAKJE EN IK HEB GOEDE HOOP DAT HET IN JAPAN VERDER OOK NIET AL TE
VEEL PROBLEMEN ZAL GEVEN, HOEWEL ZE DAAR OOK BIJZONDER LASTIG
KUNNEN ZIJN.

VANMORGEN EEN TELEX GESTUURD NAAR NEW YORK MET VERZOEK MIJN
VAKANTIEDATUM DOOR TE GEVEN EN EVENTUEEL VOLGENDE SCHIP. IK VERMOED
ONGEVEER 15 JULI MET VERLOF TE GAAN MAAR WEET NIET VOOR HOE LANG EN
BE ZEER NIEUWSGIERIG IN VERBAND MET EVENTUELE VAKANTIEPLANNEN.
ONDERTUSSEN VLIEGEN DE ZEEZIEKTEPILLEN WEER LAAG DOOR HET WERK.
DOET ME HERINNEREN AAN EEN MOPJE VAN TWEE HEREN DIE IN DE TREIN ZITTEN.
ZEGT DE EEN TEGEN DE ANDER "VINDT U HET ERG OM VAN PLAATS TE WISSELEN,
IK KAN NIET GOED TEGEN ACHTERUIT RIJDEN", DE ANDER ZEGT OOK, WAAROP DE
HEER  ZEGT "HEBT U ER HELEMAAL GEEN LAST VAN?" WAAROP HET ANTWOORD
IS "JA IK WORDT ER OOK ERG MISSELIJK VAN". VERBAASD VRAAGT DE ANDERE
HEER WAAROM HIJ DAN TOCH VAN PLAATS GEWISSELD HEEFT. HET ANTWOORD :
"IK GEEF ER DE VOORKEUR AAN OP UW KLEDING TE SPUGEN IN PLAATS VAN DAT
U OP MIJN KLEDING OVERGEEFT". LEUK MOPJE VOOR AAN TAFEL. WE HEBBEN
OOK ZETPILLEN EN DIE WERKEN IJZERSTERK. TOCH KLAAGDE EEN PAAR DAGEN
GELEDEN EEN PASSAGIER "DOKTER, DIE ZETPILLEN DIE WERKEN HELEMAAL, IK
HAD ZE NET ZO GOED IN MIJN ACHTERWERK KUNNEN STOPPEN"...   WEL, DAT WAS
DAN WEER HET LAATSTE NIEUWS VAN DE AVONTUREN OP ZEE, WE ZIEN NOG WEL
HOE HET VERDER IN JAPAN ALLEMAAL GAAT. HET IS IN IEDER GEVAL DE
BEDOELING DAT MISS YOKOHAMA AAN BOORD KOMT EN MOET IK DUS ZIEN IN DE
BUURT TE ZIJN MET MIJN NIEUWE FOTOTOESTEL.                  
ALLEMAAL DE HARTELIJKE GROETEN.

M.S. PRINSENDAM - MEI 1979   UIT HET DAGBOEK VAN OOM FRED

EN DAN ZIJN ER MENSEN DIE VRAGEN ZICH AF : "WAT DOET ZO'N PURSER DE HELE
DAG ?" WE HADDEN FLINK ZWAAR WEER EN IN DE DININGROOM WERD WATER OP
DE TAFEL LAKENS GESPRENKELD OM TE VOORKOMEN DAT DE BORDEN EN
GLAZEN ERAF ZOUDEN SLINGEREN. DAT HIELP EEN BEETJE. TOCH WERD VAN TIJD
TOT TIJD WAT VROLIJK GERINKEL VAN VALLENDE GLAZEN GEHOORD. NA AL DE
TOESTANDEN MET PASPOORTEN IN SHANGHAI EN YOKOHAMA WERD HET HOOG
TIJD OM EENS EEN BEETJE MET MIJN KASBOEK TE SPELEN, DE DIVERSE POSTEN
IN EN UIT BOEKEN - IK LIEP ZO'N  20 DAGEN ACHTER. GELUKKIG IS DIT EEN
MINI-SCHIP DUS LEVERDE DAT NIET AL TE VEEL PROBLEMEN OP. NA EEN
UITSTEKENDE LUNCH CHINESE STIJL (HOEWEL GEEN CHINEES HET ZOU LUSTEN)
EEN UURTJE OF TWEE GESLAPEN NA EEN PAAR HOOFDSTUKKEN TE HEBBEN
GELEZEN VAN HET JAMES HADLEY CHASE BOEK OVER AFPERSING VAN
MILJONAIRSWEDUWEN, BIGAMIE, MAFIA EN ZWOELE AVONDEN.

IN DE NAMIDDAG DE REKENING VOOR MENEER SPEEL GEMAAKT, EEN VAN DE
RIJKSTE MENSEN IN NEDERLAND DIE WAT SIGAREN HAD LATEN AANRUKKEN IN
HONG KONG VAN ZO'N 2 DOLLAR PER STUK. AARDIGE MENSEN, HIJ GROOT
GEWORDEN LETTERLIJK IN OMVANG EN FIGUURLIJK IN ZAKEN, ERGO VALT OVER
ELK DUBBELTJE MAAR AAN DE ANDERE KANT KREEG IK VOOR HET ETEN VIJF
SHERRY VAN HEM, EIGENLIJK DRIE TEVEEL MAAR HET WAS ZEER GEZELLIG.
HEEFT VROEGER EEN PRIVE DIERENTUIN GEHAD OMDAT ZIJN DOCHTER ZO GEK
WAS OP DIEREN. VERDER NOG VELE ANDERE PRACHTIGE VERHALEN EN DE VIJF
SHERRY WAREN ONGEMERKT VOORBIJGEGAAN. NIET ONGEMERKT NAAR BINNEN
WANT IK VOELDE HET AL AARDIG. DAT NAM NIET WEG DAT IK ALSNOG AAN TAFEL
MOEST MET MIJN PASSAGIERS WELKE EERVOLLE TAAK IK 10 !! MAAL MOCHT
VERVULLEN OP DEZE OVERSTEEK. GODEZIJDANK HEB IK EEN ZEER GEZELLIGE
TAFEL MET EEN ECHTPAAR VAN OVER DE TACHTIG, EEN ECHTPAAR VAN OVER DE
ZESTIG EN TWEE VRIJGEZELLEDAMES VAN TEGEN DE ZESTIG. ZE MOETEN WEL
EENS LACHEN ALS ZE ZONDER HET ZICH TE REALISEREN VERHALEN VERTELLEN
VAN VOOR DE OORLOG EN VAN VROEGER E DAN OPEENS BEDENKEN DAT HET
VOOR MIJ ALLEMAAL ABRAKADABRA IS. MAAR HET IS ZEER GEZELLIG, IK GEEF
MEESTAL DE MENUSUGGESTIES, BEN DUS WEER NIET VOOR NIETS NAAR SCHOOL
GEWEEST, BESTEL DE WIJN EN HET IS VASTE TRADITIE DAT IK DAN OOK IRISH
COFFEE BESTEL EN DAT VINDEN ZE ALLEMAAL GEWELDIG. WE ZIJN MEESTAL DE
EEN NA LAATSTE TAFEL DIE OVER TIENEN DE DININGROOM UITSCHUIFT NET EVEN
VOOR DE KAPITEINS-TAFEL. EN ZO HOORT HET OOK.

GISTEREN EEN UITSTEKEND STUKJE REERUG GEGETEN MET EEN FLES LEKKERE
OPPENHEIMER EN VOOR DE EERSTE KEER GEEN IRISH COFFEE WANT WE NAME
IJS MET SLAGROOM EN VERSE AARDBEIEN EN DAT WAS ZAT. DAARNA IN DE
LOUNGE  EEN COGNAC GEDRONKEN EN NAAR DE "TALENTEN SHOW" GEKEKEN
GEPRESENTEERD DOOR PASSAGIERS. WAS HEEL AARDIG EN ZE DEDEN LEUKE
DINGEN. DAARNA EVEN BIJ DE KAPITEIN EN HOTEL MANAGER BEGON WAT TE
DANSEN EN TOEN OP GEGEVEN MOMENT EEN VAN ONZE ZESTIGJARIGE
BLOEMPJES ZUIDAMERIKAANS IN HAAR EENTJE EEN SPAANSE DANS STOND TE
DOEN BESLOOT IK DE ZAAK WAT OP TE VROLIJKEN. IK ZEI NONCHALANT TEGEN
DE KAPITEIN DAT IK EENS EVEN EEN STIER ZOU GAAN UITBEELDEN EN STOOF MET
DE VINGERS OP HET HOOFD DE DANSVLOER OP. DAT WERD AL MET AL EEN LEUKE
SHOW EN TOEN VOLGDE EEN POLKA WAARBIJ DE HOTELMANAGER  ALLE
OFFICIEREN OPDRACHT GAF ZICH IN HET STRIJDGEVOEL TE STORTEN EN TOEN
BEGON HET FEEST PAS GOED EN DE KAPITEIN GAF EEN RONDJE VOOR DE HELE
LOUNGE. DAT GING ZO NOG EEN TIJDJE DOOR EEN TOEN HIER EN DAAR
PASSAGIERS OP WILDEN STAPPEN STOOF IK EROP AF EN VERTELDE ZE DAT DE
KAPITEIN  NOG EEN BORREL WILDE GEVEN DIE ZE NIET KONDEN WEIGEREN EN ZO
ZATEN WE INEENS MET EEN PLOEG VAN DERTIG INKLUSIEF DE TWEE
TORTELDUIVEN DIE ALLEEN AAN DE BAR ZATEN EN DIE HAD IK ER OOK GELIJK
BIJGEVEEGD. OM EEN UUR OF TWEE HEBBEN WE NOG EVEN EEN AFZAKKERTJE IN
DE NACHTBAR GEHAALD, NOG WAT GEDANST EN TOEN VOND MEN DAT ER NOG
WEL EEN BORREL IN MIJN HUT GESERVEERD KON WORDEN. ONDERWEG DE
CONTROLLER FRANK VAN BED GELICHT EN MEEGENOMEN EN ZO WERD HET IN
MIJN HUT AL GAUW GEZELIG ZES UUR..............

VANMORGEN UITGESLAPEN TOT TWAALF UUR EN TOEN IK IN DE OFFICE KWAM
BLEEK DAT HET HELE SCHIP AL WEER WIST HOE GEZELLIG DE PURSER DE
VORIGE AVOND WAS BEZIG GEWEEST. DIVERSE BELANGSTELLENDE VRAGEN HOE
MIJN HOOFD VOELDE ETC. MAAR DAT VIEL GELUKKIG ERG MEE.   HET LEVEN IS
EEN LOLLETJE !!    
s.s. "VEENDAM",              MAY 22 - 1978
THE CONTINUING STORY OF UNCLE FREDDY's SAILOR ADVENTURES   

SAILING ON THE S.S. VEENDAM REALLY IS SOMETHING DIFFERENT, SPECIALLY
JOB-WISE. WE HAVE A PANAMANIAN FLAG WHICH MEANS WE ARE SIGNED ON IN A
PANAMA SEAMAN'S BOOKLET OF THE SIZE OF A PACKAGE OF CIGARETTES BUT
TOTALLY FLAT. IT SHOULD MEAN WE ARE SAILING UNDER PANAMANIAN LAW, BUT
NOBODY KNOWS ANYTHING ABOUT THAT LAW/RULES AND REGULATIONS. THE WAY
IT WORKS I STILL HAVE A DUTCH CONTRACT WHICH INCLUDES ALL SOCIAL
SECURITY FROM HOLLAND.   OUR CAPTAIN AS WELL AS THE CHIEF ENGINEER AND
THE TOTAL DECK AND ENGINE DEPARTMENTS ARE GREEK OFFICERS WITH
INDONESIAN AND PHILIPPINE CREW. THE HEADS OF DEPARTMENT IN THE HOTEL
SECTIONS ARE DUTCH BUT THAT ONLY TOTALS UP TO 10 PERSONS INCLUDING ME
AND ACTUALLY WE SAIL IN SUCH A SMALL CROWD THAT IT IS LIKE ON A
FREIGHTER  ... THE GREEK ARE TOTALLY ON THEMSELVES, DO NOT MIX OR MINGLE
AND THE ONLY CONTACTS ARE WHERE BUSINESS IS INVOLVED. THEY DON'T RUN
THEIR DEPARTMENTS TOO BAD BUT SOMETIMES IT IS A BIT MIXED UP. THEY SPEAK
A FUNNY ENGLISH AND A LOT DOES NOT SPEAK ANY OTHER LANGUAGE THAN
GREEK.   THE STORY I HEARD ABOUT TWO YEARS AGO WHEN THE GREEK "TOOK
OVER" OUR SHIPS, THE FIRST PORT OF CALL WAS ARUBA - BUT THEY WERE NOT
ABLE TO FIND IT....   

IT'S A BIT DISAPPOINTING TO ME IN TOTAL AS I'M USED TO A FULL OFFICER'S BAR
WITH ABOUT 30 DUTCH ENGINEERS ETC. AND NOW WE HAVE A TOTAL GROUP OF
ONLY TEN.   WE SAILED FROM MIAMI THROUGH THE PANAMA CANAL AND THAT
CERTAINLY IS A BEAUTIFUL ROUTE, BUT ALSO I HAVE BEEN WORKING MUCH TOO
HARD. IN ACAPULCO I DID SOME SIGHTSEEING, BUT SAN FRANCISCO AND
VANCOUVER I ONLY SAW FROM THE OUTSIDE DECK AND WORKED ABOUT TWELVE
HOURS A DAY.   NOW WE ARE ON OUR FIRST ALASKA CRUISE, THE WORK IS STILL
BUSY BUT THE ROUTINE WILL COME IN SOON.... AND THEN I HAVE TO GO HOME ON
LEAVE... C'EST LA VIE.         
I LOOK FORWARD TO MY NEXT ASSIGNMENT AS THE BERMUDA-RUN IS NOT TOO
HARD AND I DO NOT CARE ABOUT THE ISLAND SO I'LL HAVE PLENTY OF TIME TO
REGAIN STRENGTH AND FITNESS (HOPEFULLY) .   MY FIRST EXPRESSIONS ABOUT
ALASKA ARE MORE OR LESS WHAT I EXPECTED, NICE SAILING ALONG THE COAST,
WATER STILL QUITE CALM, TEMPERATURES COLD AROUND 55 F.   KETCHIKAN
WHICH IS ONE OF THE LARGER CITIES IS A KIND OF FISHERMEN'S VILLAGE, NOT MY
FAVORITE SCENERY AT ALL BUT AT LEAST I'VE SEEN THIS ALSO. I HAD THE IDEA
ALREADY THAT I WOULD NOT BE CRAZY ABOUT IT ALL, GLETSCHERS WE'LL SEE
PROBABLY THE DAY AFTER TOMORROW BUT ONCE YOU'VE SEEN TWELVE
GLETSCHERS YOU'VE SEEN THEM ALL - I GUESS.   I STILL LOVE INDONESIA AND
SOUTH AMERICA ABOVE ALL, BUT IT IS A MATTER OF PERSONAL TASTE AS I DO
LIKE WARM COUNTRIES VERY MUCH AND ALSO THE EASY WAY OF LIVING WITH THE
ATTITUDE OF 'MANANA' TOMORROW IS ANOTHER DAY .   WHY POSTPONE
SOMETHING UNTIL TOMORROW IF YOU ALSO CAN DO IT NEXT WEEK ??!!

IT PREVENTS ULCERS AND HEARTATTACKS AND I HAVE THE STRONG INTENTION
NOT GETTING SUCH THINGS. THE RISK OF SMOKING IS ALREADY HIGH ENOUGH. TO
CUT DOWN ON SMOKING I STARTED SMOKING A PIPE AND DURING MY HOLIDAYS
THAT WORKED QUITE WELL, BUT NOW BUSY AT WORK THE PIPE IS JOBLESS.   
ALSO MY HOLIDAY-MOUSTACHE IS SHAVEN OFF, AS THIS IS AN OLD VICTORIAN
RULE OF THE COMPANY, THE HOTELOFFICERS NO BEARDS OR MOUSTACHES.   
TODAY MAY 23, JUNEAU, CAPITAL OF ALASKA. I HAVE BEEN TOLD THERE LIVE A LOT
OF PEOPLE AROUND HERE BUT AS FAR AS I'VE SEEN IT IS ANOTHER VILLAGE. IT
WAS COLD - NO WIND BLOWING AND THAT MAKES IT NOT TOO UNCOMFORTABLE ,
HIGH HILLS COVERED WITH SNOW - IT IS KIND OF PICTURESQUE.   ALL KIND OF
SEAL SOUVENIRS AND WHALE IVORY ETC ARE FOR SALE BUT EXTREMELY
EXPENSIVE. I BOUGHT MYSELF A MINI-SEAL, WHICH IS SITTING IN MY SHIRTPOCKET
AND PEEPING AROUND, I KEEP TALKING TO HER TOO - TAT MAKES ME FEEL LESS
LONESOME. IT MIGHT BE A REASON FOR EARLIER REPATRIATION TOO ??   

TODAY MAY 24 - CRUISING AROUND IN GLACIER BAY. THIS WAS THE HIGHLIGHT OF
THE ALASKA CRUISE, SAILING ALL DAY LONG INTO THE BAYS SURROUNDED BY
ICEFLOWS, LOOKING AT HIGH MOUNTAINS ALL COVERED WITH SNOW, AND
GLETSCHERS - IT WAS VERY NICE.   XX UNFORTUNATELY IT WAS RAINING A LITTLE
BIT AND ALSO FOGGY, BUT NEVERTHELESS I MADE SOME PICTURES WHICH MIGHT
COME OUT NICE. OF COURSE IT WAS PRETTY COLD TOO. I STILL LIKE INDONESIAN
NATURE AND SIGHTSEEING MUCH MORE, BUT THIS ACTUALLY HAD ITS OWN
CHARM.  SO NOW WE ALL HAVE TO WAIT HOW THE PICTURES COME OUT.  
TOMORROW WE WILL BE IN SITKA, PROBABLY ONE OTHER COLD LITTLE VILLAGE.
BUT OF COURSE I GO ASHORE HAVING A LOOK SO THEN THE OTHER FORTHCOMING
CRUISES I DON'T HAVE TO GO ASHORE ANYMORE.  MAYBE ONLY IN KETCHIKAN TO
BUY SOME LITTLE SOUVENIRS. SO THAT IN SHORT WERE THE ALASKA
ADVENTURES,

NEXT ADVENTURES IN BERMUDA WILL BE SENT AT THE END OF JUNE. KINDEST
REGARDS TO ALL.        

S.S. VEENDAM, VOY. 113   
AT ROUGH SEAS BETWEEN SITKA AND VANCOUVER JUNE 8, 1978

THE ALWAYS (????) CONTINUING ADVENTURES OF SAILOR ZEELOR   

THE ALASKA RUN EVEN BEGINS TO BE SUNNY WHICH MAKES EVERYTHING LOOK
MORE BEAUTIFUL. SO A NEW SERIES OF PICTURES IS TO BE MADE. I EVEN WENT ON
AN AIRPLANE TOUR, WATER AIRPLANE, AND WE WERE FLYING OVER THE
GLETCHERS (GLACIER IS THE PROPER WORD). FLYING IS NOT EXACTLY MY HOBBY
BUT IT IS UNAVOIDABLE FOR QUICK LONG DISTANCE TRAVELLING AND FOR
REALLY NICE PICTURES. IT WILL TAKE TWO MORE WEEKS BEFORE I GO TO THE
VOLENDAM IN NEW YORK AS MY REPLACEMENT LEFT THE COMPANY AND A NEW
REPLACEMENT HAS TO SEND. HE'LL JOIN NEXT WEEK BUT IS TOTALLY NEW SO I
HAVE TO TRAIN HIM ONE WEEK. NOT COUNTING THE OLD SHIPS "BEFORE MY TIME" I
WILL HAVE SAILED ALL THE FIVE SHIP'S OF THE COMPANY WHICH ARE AT PRESENT
"STATENDAM", "ROTTERDAM", "VEENDAM", "PRINSENDAM", "VOLENDAM".

SAILING FOR SOME YEARS ON ALL THOSE SHIPS YOU LEARN AN AWFUL LOT OF
PEOPLE AND YOU HEAR MANY STORIES FROM "OLDTIMERS". SOME PEOPLE MAKE
SUCH AN IMPRESSION OR BLUNDER THAT HIS STORY TRAVELS OVER THE FLEET
FOR MANY YEARS. ONE OF THOSE STORIES IS FROM ABOUT 1955 WHEN
MANAGEMENT WAS STILL IN ROTTERDAM AND ON THAT SHIPS THERE WAS NOT
MUCH FOOD CONTROL. THE SHIPS WERE STILL SAILING FROM ROTTERDAM TO NEW
YORK AND VICE VERSE, COMING INTO ROTTERDAM EVERY TWO WEEKS. ONE OF
THE KITCHEN CHEFS WAS FAMOUS FOR HIS TALL WHITE COOK'S HAT. ONLY FEW
PEOPLE KNEW THAT WHEN PLACING A TIN OF CAVIAR ON HIS HEAD THE WHITE HAT
WOULD COVER IT TOTALLY AND KEEP IT IN PLACE. ONE OF OUR VICE PRESIDENTS
AT THAT TIME HAD A LUXURY DINNER IN AN EXCLUSIVE RESTAURANT AND ALSO
CAVIAR WAS SERVED. WHEN HE SAW THAT THEY ALSO SERVED THE EXPENSIVE
BELUGA CAVIAR HE CALLED THE MAITRE 'D AND EXPRESSED HIS COMPLIMENTS
THAT THEY SERVED THE RARE AND EXPENSIVE CAVIAR. THE MAITRE 'D PUT ON A
BIG SMILE AND WHISPERED IN HIS EAR "WE GET IT IN A SPECIAL WAY AS WE MADE
A DEAL WITH THE STATENDAM". WELL, THAT OF COURSE WAS THE END OF THE
DEAL.

THIS CRUISE REALLY WAS QUITE NICE, SUNNY AND STILL THE ICE AND SNOW DID
NOT DISAPPEAR. AT JUNEAU I MADE A FLIGHT OF AN HOUR AND WE FLEW OVER
TREMENDOUS PARTS OF ICE ON TOP OF WHICH ONLY THE VERY HIGHEST TOPS OF
THE MOUNTAINS COULD BE SEEN. I MADE A LOT OF PICTURES, OVER 40 IN ONLY
THAT ONE HOUR. THE SUN WAS SHINING AND IT HAD IT'S OWN BEAUTY. THE FUNNY
THING ALSO IS THAT THERE IS DAYLIGHT IN ALASKA AT THESE TIMES UNTIL ABOUT
MIDNIGHT. OUR CRUISE DIRECTOR ALSO HAD BEEN FLYING AND BROUGHT BACK A
PIECE OF REAL GLACIER ICE. IT WAS PUT ON DISPLAY FOR THE EVENING, JUST
HAVING A CURIOSITY AND PICTURES WERE MADE. THEN WE TRANSFERRED THE
PIECE OF ICE TO THE LOUNGE BAR, ORDERED SOME SCOTCHES AND HAD THE ICE
PUT INTO HE WHISKY.  SOMETHING REALLY SPECIAL. THERE ALSO HAVE BEEN
PLANS TO PUT SOME REAL LIFE SEALS INTO THE SWIMMINGPOOL BUT NO
PERMISSION WAS GRANTED. WOULD HAVE BEEN VERY FUNNY. ONLY IT IS A
QUESTION IF PASSENGERS WOULD BE ABLE TO SWIM IN THERE AFTER THE SEALS
WERE TAKEN OUT. IT WOULD HAVE NEEDED SOME CLEANING UP.

LAST WEEK IN VANCOUVER I WENT FOR LUNCH IN A NICE FISH RESTAURANT. I ATE
FOR THE FIRST TIME IN MY LIFE OYSTER BUT I WAS NOT TOO CRAZY ABOUT IT. THE
CRABDISH WITH DEVIL SAUCE WAS REAL GOOD. THE SHIP IS SWINGING A BIT AND A
LOT OF SEASICK DINNERS ARE ORDERED : TEA AND TOAST. SEASICK PILLS ARE
FLYING OUT LIKE PEANUTS. SOMEBODY JUST CALLED THEM "ROCK AND ROLL
PILLS", AS THE SHIP IS ROCKING AND ROLLING. LAST WEEK I SAW AT THE MOVIE
"JULIA", I ENJOYED IT AND I THINK IT IS A VERY GOOD MOVIE. ALSO I SAW "TURNING
POINT" BUT I DID NOT LIKE IT TOO MUCH. THEN I SAW "YOU ONLY LIVE TWICE"
AGAIN WITH THE ONLY REAL JAMES BOND : SEAN CONNERY, WITH JAPANESE
ADVENTURES. I HAD SEEN IT BEFORE BUT WHEN SEEING IT AGAIN I FOUND THAT
MOST OF IT I DID NOT REMEMBER SO I DID ENJOY IT.  

-2-   WELL I FILLED UP PAGE ONE, BUT I HAVE NOT THE FAINTEST IDEA WHAT TO
WRITE ON THIS SECOND PAGE. ALL LAST ADVENTURES ARE DESCRIBED, NOTHING
EARTH SHOCKING HAPPENED, EXCEPT FOR A SMALL EARTHQUAKE AT
VANCOUVER - BUT WE WERE NOT THERE AT THAT TIME. THE WORLD FOOTBALL
CHAMPIONSHIP (SOCKER) IS FOLLOWED VERY CLOSELY ON THE SHIP AS HOLLAND
GOT THE WORLD CUP ONCE BEFORE AND THE GANG IS VERY VERY POPULAR IN
HOLLAND. FOR MYSELF SPEAKING I DON'T CARE TOO MUCH ABOUT IT. THEY RUN
LIKE FOOLS TO GET HOLD OF THE BALL AND THEY WHEN THEY GOT IT THEY KICK IT
AWAY. MY LITTLE WALRUS IS STILL WITH ME EVERYWHERE, AND SITTING ON MY
PACK OF CIGARETTES WHEN IN THE BAR AT NIGHT. SOME PEOPLE ALREADY SAID
I'M CRAZY AND THAT'S VERY NICE OF THEM. I DON'T MIND PEOPLE TELLING ME I'M
CRAZY BECAUSE I KNOW I AM NOT. I'M THE ONLY ONE ON THE WORLD WHO IS NOT
CRAZY - ALL THE OTHERS ARE....

MY BOSS JUST WALKED IN, HE HAS BEEN "TALKING" WITH THE CAPTAIN FOR A
COUPLE OF HOURS AND DOES NOT FEEL LIKE WORKING ANYMORE. THAT'S NICE
BECAUSE THEN I DECIDE NOT TO WORK ALSO. I USUALLY CAN PRETTY GOOD
FIGURE OUT WHEN HE ARRIVES IN THE OFFICE AND I MANAGE TO BE ALWAYS
ABOUT 15 MINUTES BEFORE HIM AND THAT'S GOOD BECAUSE HE CAN NOT FIGURE
OUT THEN AT WHAT TIME I ACTUALLY STARTED. VERY OFFICIALLY THE TIME TO
START IS 3 O'CLOCK IN THE AFTERNOON, AFTER A BRAKE FROM NOON. BUT AT
NOON WE GO TO THE OFFICERS' BAR, UNTIL ABOUT 1.30 AND THEN FOR LUNCH
UNTIL ABOUT 2 AND THEN TO SLEEP, SO WE NEVER MAKE IT AT 3PM. MY BOSS
USUALLY COMES BETWEEN 4.15 AND 4.45 SO I COME AT FOUR. OUR OFFICIAL TIME
IN THE MORNING IS 8 AM, BUT HE DOES NOT COME UNTIL ABOUT 8.45 SO I COME AT
8.30, EXCEPT WHEN WE ARRIVE INTO PORT AND CUSTOM OFFICIALS, REQUIRE
PERMISSION FOR PASSENGERS TO LEAVE THE SHIP - GOING ASHORE. THIS
PERMISSION WILL BE GRANTED IF ALL MY PORT PAPERS ARE IN GOOD SHAPE.

I JUST OVERHEARD SOME NICE STATEMENTS AT MY FRONTDESK, AN OLD LADY
EXPLAINING TO THE CLERK THAT HER HUSBAND JUST BOUGHT A NEW LENS FOR
HIS CAMERA WHILE SHOWING HIM A PRE-WAR INSTAMATIC, "IT COST HIM ELEVEN
DOLLARS, SO YOU CAN IMAGINE IT MUST BE A GOOD LENS", I FELT LIKE TELLING
HER THAT FOR 11 DOLLARS YOU CANNOT EVEN GET A DECENT PIECE OF GLASS,
SO FORGET A GOOD LENS - BUT I DECIDED NOT AND LET HER STAY HAPPY.   
REMINDS ME OF THE JOKE : AN OLD LADY COMES TO THE LOST AND FOUND
DEPARTMENT AND ASKS THE CLERK ON DUTY : "DID YOU SEE MY UMBRELLA?"
THE CLERK SAID NO, SO SHE SHOWED IT TO HIM. DID I TELL YOU ONE OF THE
PASSENGERS ASKED FOR ALKA SELTZER AND THE CLERK ON DUTY ADVISED HIM
TO HAVE A LOOK ON THE BULLETINBOARD .... THAT'S WHAT I HAVE TO WORK WITH.
"DO YOU HAVE STAMPS ??" YES, MADAM WE DON'T HAVE. YOU MIGHT WONDER
HOW COME I DON'T GET AN ULCER, AND SO I AM ALSO. WELL, ACTUALLY I
PRACTICED AN ATTITUDE JUST NOT GETTING ANGRY AND UPSET ABOUT SUCH
THINGS - I LEARNED TO LIVE WITH IT, ACCEPT THE FACT THAT THE IQ IS NOT WHAT
WE ARE USED TO AND ALWAYS TRY TO SEE THE HUMOR IN IT ALL. THEY TRY HARD
AND ARE QUITE NICE, ALWAYS SMILING. WITH A BIG SMILE THEY SAY YES INSTEAD
OF NO, OR TELL THEY JUST DON'T HAVE, AND THE PASSENGERS ACCEPT. IF I SAY
SOMETHING LIKE THAT THEY START SHOUTING AND TELLING ME I BETTER TAKE
CARE TO GET IT ON THE DOUBLE.

WELL, I MANAGED TO GET THIS PAGE FULL AND I BETTER END UP NOW BEFORE I
FORCE MYSELF INTO PAGE NUMBER THREE AND I'M AFRAID I CANNOT THINK UP
ENOUGH NONSENSE TO FILL THAT ONE UP, OR COULD I ????   BEST WISHES AND
KINDEST REGARDS, HOPE TO HEAR FROM YOU SOON.            ARRIVEDERCI -
SAYONARA - PAALAM - AJOE
1999 - 2010
2006
we schrijven dinsdag eenentwintig maart tweeduizendzes in de ochtend zeven uur
twintig.  het gebeurt soms dat ik om die tijd nog wakker ben en eenmaal in de zes
weken  dat ik niet meer kan of wil slapen om die tijd. de wekker ging om half zes en ik
weet dat het niet de mijne is en normakilo draai ik me om en de wereld draait verder
zonder mij. deze ochtend  was ik om vijf uur wakker en dan in een soort half slaap
schrijf ik de mooiste verhalen. vind ik zelf. even plassen en nog een glaasje sap drinken
en danweer tussen de vette lappen. ik hou me verder marmotstil  ook als emmetje
op staat en gaat plemuren en wat al niet meer. ik weet niet of het zo is dat ik alle andere
ochtenden slaapsnurkgeluiden maak en dat nu mijn stilzijn verbazing en of achterdocht
wekt. ik weet het niet maar wil voorkomen dat mij nog even snel dagtaken worden
ingefluisterd wie en waarom ik moet opbellen en een boodschappenlijst wordt
opgedragen.

zalig is de stilte en ik schrijf maar voort met angst en beven dat ik het allemaal weer ga
vergeten. de zondag ben ik met vriend hans naar scheveningen gereden om aldaar bij
tante edith drie koffers op te halen van ons oma dumpel. die koffers stonden daar al wel
een jaar of dertig. ik had zo mijn bedenkingen om die koffers zo maar open te maken. wij
zijn van zeepaardje via aapmens geevolueerd naar wat we nu zijn en de goden mogen
weten wat er inmiddels in zo’n koffer van alles is geevolueerd. het zou me niet hebben
verbaasd een wolk van motten er uit te zien dwarrelen.  ook had ik een kleine kriebel van
goudkoorts al zei mijn door alcohol aangetaste en derhalve ongezonde verstand dat dit
niet tot realiteit moest worden gerekend. goudkoorts vanwege het feit dat je zou kunnen
en mogen denken dat er misschien een doosje gouden munten of wat dan ook onderin
zou kunnen zitten. je weet maar nooit met omaatjes. maar het werd al snel klontjesklaar
dat ik geen koortsverlagende medicijnen nodig had. allemaal kleding kleding en kleding.
oma was altijd dag en nacht bezig op haar naaimachine. broeken vestjes jurkjes ja je
noemt het maar. en dan ook nog de meest vreselijke kleuren bloemetjes maar we praten
dan ook veertig jaar geleden net even voor het flowerpower tijdperk en zo was oma haar
tijd ver vooruit.

maandag moest ik voor een biljartklant wat vroeger opstaan dan ik normakilo gewend
ben hetgeen ten grondslag kan liggen aan mijn vroege vogel dinsdag ochtend vanwege
het feit dat ik na de biljartklant weer even de ogen heb gesloten en vervolgens de nacht
ruim minder slaap nodig had. de maandag avond heb ik me laten opwinden door een
consumenten programma waarin de verkoop op internet in een kwaad daglicht werd
gezet hetgeen mij deed besluiten tot een volgende ingezonden brief. wat het verder tot
positieve gevolgen zal hebben ik heb er mijn twijfels over. ik schrijf mijn teksten zonder
hoofdletters hetgeen geen effect heeft op de teksten en eigenlijk is het ook zo dat het
schrijven van een ij of ei ook volledig onnodig is. als ik een taxi neem op het station van
amsterdam en ik wil naar het ij plein kan ik ook zeggen ei plijn en kom ik op hetzelfde
plijn plein.  moet ik wel mazzel hebben dat die allochtone snabbelaar een tomtom heeft
anders kom ik op geen enkel plein plijn en wordt het een broodje ei met ij. een d en of t
is ook nauwelijks belangrijk. we zeggen meid en tijd maar met hetzelfde effect kunnen
we zeggen mijt en teit.

waarom schrijft een chinees chinees.  hoe verzinnen ze het allemaal. als we allemaal
van hetzelfde zeepaardje zijn geevolueerd waarom heeft een chinees dan spleetogen.
of waren er twintig miljard jaren geleden ook al zeepaardjes met en zonder die
spleetogen. vijf miljard jaar geleden evolueerde de eerste tweebenige terwijl de aarde nu
vijfentwintig miljard jaar bestaat en de geschatte leeftijd van de aarde op vijftig miljard
staat. het zal mijn tijd wel duren. er zijn ook bacterieen van dertig miljoen jaar en fossiele
bacterieen die na een miljoen jaar fossiele slaap gewoon weer door gaan met leven. en
dan vinden wij honderd jaar wel erg oud. het is bekend dat ook de dieren zoals
bijvoorbeeld de walvissen met geluid kunnen communiceren. ik vraag me af of een
walvis in alaska een ander taalgeluid heeft dan een walvis in de chinese zee. zo ja dan is
de logica van een chinees die chinees spreekt alweer een stapje dichter bij.
en zo bloggen wij voort.

LS Mijne Dames\ Heren –
naar aanleiding van uw laatste uitzending – mensen bestellen
via internet / betalen en krijgen niets. ikzelf ben een eenmans
bedrijf en verkoop via internet. mijn artikelen zijn op voorraad,
staan in huis of er is een levertijd opgegeven omdat ik het zelf
van de fabriek moet aankopen op bestelling.
ik heb niet zo mega veel maar wel 100% tevreden klanten. ook
via postorder en ook bv in belgie.
ik geef een aardig budget uit aan marketing en publiciteit althans
in verhouding tot een eenmans bedrijf. en zo zijn er velen met mij
denk ik. er is een ruim percentage in nederland – amerika is wel
anders – van mensen die nog huiverig zijn om via internet te kopen.
een van uw gasten die als gedupeerde op de banken zat – zei :
“ ik koop al 7 jaar op internet”  - en negeerde vervolgens om te
vertellen dat hij al die 7 jaren merendeels goede ervaringen had.
ik bedoel hiermee aan te stippen dat u alleen en enkel maar over de
negatieve aspecten en negatieve kanten van het internet aankopen
wil praten – zonder aan te stippen dat er in de mand appelen hele mooie
en hier en daar een rotte appel zit ........
ik geef een aardig budget uit aan marketing en publiciteit......... en door
een negatieve uitzending van u is daar dan een percentage aan schade.
en wat mij daarboven uitermate irriteerde en wat ik geheel onterecht vind
zijn de uitspraken over de kamer van koophandel – waar vermeld wordt
via een van de klachtindieners - dat het door u aangeklaagde bedrijf ook
is ingeschreven bij de KvK “om vertrouwen” te wekken – en dat wordt
dan geheel onderuit gehaald – eigenlijk wordt het neergezet als :
“”Ach die hele KvK is ook allemaal bullshit”...........
ikzelf ben een legitiem bedrijfje – ook legaal ingeschreven bij de KvK –
mijn klanten kunnen ten alle tijde mijn kvk nummer krijgen – hebben dan
mijn naam en adres en ik denk dat ze bij malversaties dan wel weten hoe
dat verder op te lossen. ik denk dat het kvk toch WEL een redelijke garantie
biedt tot open en eerlijkheid van zaken. ik vind dat u dit geheel niet heeft
willen aanstippen ..... verder genegeerd heeft. mijn moeite en uitgaven om
alles via de regels en met een kvk te doen ....... wordt door een negatieve
uitzending van u dan een percentage aan schade toegebracht . dit is niet een
‘schade’claim – maar het is heel gemakkelijk om alles wat ik probeer goed te
doen – en waar ik geld in investeer - even onderuit te halen ..... JAMMER.
ik probeer als zovele anderen om een zo mooi mogelijke website te maken.
uitstraling – probeer professioneel te ‘ogen’.  KvK vertrouwen.  en in uw
uitzending wordt de nadruk gelegd dat de ‘fraudeurs’ een professioneel
ogende website hadden en een kvk en vervolgens oplichters blijken te zijn.
met andere woorden “hoe mooi het er allemaal uitziet :
  “”allemaal OPLICHTERS””...... jammer.
ik schrijf u dit om even mijn hart te luchten. misschien ziet u hier en daar dat
ik ‘een punt’ heb – ik laat aan u wat u er verder mee wilt doen.
Vriendelijke Groet – Alfred
cc Kamer van Koophandel
bcc   familie vrienden en kennissen ( 1783 – grapje.)
OOM FRED
2009
        Update Margie - Avonturen - geschreven in 'blog' "huisstijl"
-
woensdag ochtend vroeg op weg naar heerlen. met een taxi snel in het ziekenhuis
atrium van heerlen. na gebruikelijke administratie margie opgenomen - mooi kamertje
voor 2 personen en al snel had ze telefoon  en televisie. het liefst was ze nog even naar
de chinees gegaan maar dat zat er niet in. de middag nog enige voor-onderzoeken o.a.
met kleur vloeistof etc. donderdag ochtend elf uur is ze in behandeling genomen -
onder volledige narcose. een klein 10 cm buisje is ingebracht in de rechterzij richting
nieren en met een vergruizer is er 1x een nier leeg gestofzuigd. ze begon vervolgens
koorts te krijgen en dat kan de kansen op infectie verhogen en derhalve is men
opgehouden en is niet de 2e nier behandeld. donderdag 18.oo uur was ik daar en dat
was de tijd dat ze vanuit de uitslaapkamer weer naar boven werd gebracht. met
lugubere humor vroeg ik me af of er ook een inslaap kamer is. ze was redelijk bij de tijd
en vroeg om een kopje thee. maar dat mocht nog niet. de nieren scheiden na de
behandeling nog vocht  af en er loopt een buisje van de nieren naar een
boodschappentasje. de urine kan niet op de normale manier doorlopen en daarvoor is
er een tweede btasje. stoma's heten die dingen. akelig woord. maar dat is allemaal
tijdelijk. ook nog een infuus. je lijkt een slangenmens. maar de conditie is verder goed.
zelf gaf ze aan dat ze het liefst heeft dat nu ook maar de tweede nier wordt gedaan. dat
ligt inderdaad in de mogelijkheden. de gpa arts vertelde mij dat een tweede keer in
kortere tijd onder narcose in principe geen probleem is. de chirurg zal het nog laten
weten. de kans dat ze zondag naar huis kan is bijna komma nul , maandag of dinsdag
hangt af van het verdere verloop.telefoon : 045.5789571 - gebouw Oost 14e etage kamer
4 bed 2.
=
DE AVONTUREN VAN OOM FRED.
als je smorgens om 5 uur op staat ben je 10 uur in heerlen. margie stond om 6 uur op en
was ook om 10 uur in heerlen. wat is ver ?? je staat om 5 uur op en je vliegt 12 uur ben
je in manila. een vriend van mij is gaan lopen naar hong kong. wegens griep gestrand in
delft. getrouwd met de dame van de apotheek en gaat nu verder lopen naar hong kong
als de kinderen wat groter zijn. mensen liepen op de maan. wat is ver ?? de bus om 7
uur was tegen verwachting heel rustig. zo ook de trein naar utrecht. de trein van utrecht
naar heerlen was naar verwachting stampend maar toch kon ik van den bosch weer
vooruit rijden ipv achteruit hetgeen niet impliceert dat ook de trein op enig ogenblik
achteruit reed. allemaal van die ceo's met laptops en 06 management . spannend. ik
was bij het in stappen een trapje naar beneden gegaan en dan zit je zo op kin hoogte in
verhouding tot het perron. handig om de laatste schoenmode te nalyseren. conclusie :
mijn lederen schoenen met lederen zool : je ziet er niet zo veel - gepoetste schoenen is
"uit". heb ik het verder niet over 'upskirt'. het atrium ziekenhuis is een mooie fabriek in
gelikte uitvoering, met een heuse roomService waar je ook kroketten en frikandellen
kunt bestellen - geen grap - en ik vraag me af hoe de combinatie is met cholesterol en
gezond. we hadden het soms wat moeilijk met het 'limburgse' wat de taal betreft, je bent
al blij dat je niet een visum nodig hebt - maar verder hele aardige mensen in het atrium
zowel als bij vdvalk - lekker biefstukje perfect medium rood met frietjes en mayo, en
margie rode kool in atrium. wat verder vdvalk betreft verwarming geen probleem - some
like it hot -geen mini bar - geen pay tv - prima douche, waarom heeft vdvalk 32 bar en
heb ik dat thuis niet ? - internetten geen probleem als je maar betaalt - apestaartje is dan
weer alt 64 of zo . heel vreemd .. of niet -- plastic kamerdeursleutels electronisch
geprogrammeerd - staat geen nummer op dus als je hem verliest weet niemand etc -
donderdag om 1.05 wil ik mijn kamer in doet hij het niet -- moet even bijgesteld worden
naar 6 uur. wat een techniek. bloody mary bij vdvalk - humor. een glas met een wodka --
een lange lepel , peper en tobasco op een schoteltje ...en flesje tomatensap. ik vroeg
hem of hij de film 'cocktail' had gezien. verder dus zo dat er ook zout met worcester,
een schijfje citroen plus een stronkje celery in hoort - afijn.
met een taxi via de slijterij voor jenever en via de pinautomaat naar het station. de
chauffeur zegt me dat ik te "licht" ben ..........  dit omdat toen ik ging zitten de meter niet
ging lopen. alweer een nieuwe techniek voor mij. de chauffeur was besteld via een
andere chauffeur die me atrium had gereden. hij riep hem op om me af te halen richting
ns. hij zegt 'alfred afhalen op atrium'. en het antwoord was : oh ja dats die meneer met
zwarte jas en geblokte sjaal. het was de chauffeur van woensdag. klein dorpje heerlen,
iedereen kent iedereen. en nu kent iedereen ook mij. dat is die gek die niet merkt dat je 7
km omrijdt en dan ook nog 2 euro extra geeft. volgende keer blijf ik met mijn kont
omhoog zitten --- gaat die meter noooit lopen .......
===
Atrium Blog 2
this version in english because its meant 2be 4a las vegas located dear old longtime
friend  of margie named loida. if u cant handle it - sorry - just too bad .  / loida pls fwd
FLOR  etc /
last week margie was operated and a cute collection of 'stones' was given as a
souvenir.... bloody kidney stones - not as white cute little chalk items but ugly as hell....  
the operation was done under full sedationat thursday , so when i came by at thursday
she was 'moon'walking ---asking 4tea but not permitted and telling me she wanted 2eat
chinese and then falling asleep. anyway i called friday and saturday and she was a bit
at her feet again and 'things' were going better. to understand the following remarks u
should know oom fred gets up normally not before 12 noon. margie's good friend edith
called me and asked if i like travel w her sunday 11 am. car atrium. mm y i say yes
please. ok. then husband edith/desmond mail : you really serious sure its ok 11 am >>?
no one really believes i am alive before noon.... good friend gretchen calls - what time u
leave - i say 10 am ........  she is totallysurprised . calls me sun morning 9.30 am -- i am
coming u sure is okee >?
she brings food that travels around the netherlands. ///// meaning it travelled 2heerlen -
back to de sille -- now in the freezer -- was toooo much ..besides was ""pigTails"""""""  
margie did not want to shock the nurses ........ dont tell gretch........///// desmond was very
nice 2pick me from sillystreet - then bleiswijk - his home - and then we transferred
2rowena - our friend and driver 4the day.  u may not have followed the track - but i was
traveling with 3 pinays ..... the dream of my life - LoL -- rowena-edith-mildred and oom
fred......... of course apart from some courtious english conversation it all went in fast
tagalong but thats no real problem. rowena apart from being an intelligent person also
is a very good driver and we went tom tom super de super. we had a luncheon stop and
the ladies had it '''all'' ...   RICE >> !!!!  .... food - drinks - plastic knives forks - napkins
''all'' the works .......  and sandwiches 4oomfred. at 2.30 we landed at Atrium. margie had
been asking around how 2throw a party at her floor......   she 'booked'reservation of a
nice little room w table and 4 chairs + couch ..... was allowed 2use magnetron ........  so i
stretched down on the couch and edith was fixing flip meals in the kitchen with
enthousiastic nurse ....  margie was eating 2 SERVINGS of pinay Soup .......  Power
>!!!!!!!!!!  4 the Monday 2come >!! actually we had a very nice afternoon. then we went
home sweet home........... half way we stopped for a kind of dinner stop ........  some drink
- some soup - was nice ...   the joke of that evening was .....  daughter simone of edith
calls and edith says : Mamma  is very fast on the way to come 2u . while actually she is
sitting in highway restaurant very relaxed having a good meal ....
2008
OOM FRED ........
IK VIND ........
quote
vriendschap is een Droom - een pakketje schroot met een dun laagje Chroom   
unquote
ik vind dat een waarheid als een Koe.
quote
Biljarten doe je met je Hoofd    unquote
ik vind dat leuk bedacht van mezelf.
· Man who run in front of car get tired.
· Man who eat many prunes get good run for money.
· Baseball is wrong - man with four balls cannot walk.
· War doesn't determine who is right, war determines who is left.
· Wife who put husband in doghouse soon find him in cathouse.
· Man who fight with wife all day get no piece at night.
· It take many nails to build crib but one screw to fill it.
· Man who drive like hell bound to get there.
· Man who lives in glass house should change clothes in basement.
· Man who fishes in other man's well often catches crabs.
· Don't eat the snow where the huskies go!
· Support bacteria -- it's the only culture some people have!
· Man who lose key to apartment not get new key.
· He who sitteth on an upturned tack shall surely rise.
· Even the greatest of whales is helpless in middle of desert.
· Man who sit on tack get point!
· Man who jumps off cliff, jumps to conclusion!
· Man that is stuck in pantry has his ass in jam.
· Man standing on toilet is high on pot.
· Secretary not permanent fixture until screwed on top of desk
· Man who stick foot in mouth get athlete's tongue!
· Man who live in glass house should not throw parties!
· Man that go to bed with itchy butt wake up with sticky fingers!
· When called an idiot sometimes is better to be quiet, than open mouth and
remove all doubt.
· "Man with glass house must dress in basement!"
··  Foolish man give wife grand piano, wise man give wife upright organ.
·  Man who walk through airport turnstile sideways going to Bangkok.
·  Man with one chopstick go hungry.
·  Man who farts in church sits in his own pew!
·  War does not determine who's right, war determines who's left.
   Uitje met de Haagse Harry's - BiljartClub - April 2010

De Bacchanalia, ook wel de Bacchische mysteriën of orgiën genoemd, waren volgens
de Romeinen alle orgastische feesten georganiseerd vanuit de cultus van Dionysos.
De Bacchanalia vonden plaats in het heilig woud van Stimulae, nabij Rome, gelegen
aan de voet van de Aventijn, niet ver van de Tiber.

dit voorvaderlijk gebeuren heeft  recentelijk ook in nederland weer de kop opgestoken.
het wordt volgens de haagse nachtburgemeester georganiseerd vanuit de cultus van
de biljartwereld en vinden plaats achter de heilige duinen van scheveningen , gelegen
tegen den haag en niet ver van de vliet.

een duidelijk voorbeeld vond plaats op een zonnige zondagse mid april waar don
antonio en zijn apostelen neerstreken in het zand en zich verzwolgen aan eieren en
nog meer eieren in alle denkbare vormen - ik miste het 'gepocheerde' ei - alsmede
brood, croissants, 32 soorten beleg, kazen waar ook mozzarella, salades en
pannenkoeken niet ontbraken.
het bacchanaal werd opgefleurd door flanerende vestaalse maagden, haagse sletten
en germaanse  nomaden welke laatsten meest op een fiets met nederlands kenteken
reden ; het werd gekenmerkt door met drank op en neer rennende slavinnen. dat was
zo wel zeker zeer meer dan ruim een uurtje uit te houden.

gespijsd en gelaafd vervolgde het gezelschap zijn weg naar wat in vroegere tijden een
kegel balspel was en heden ten dage bowling wordt genoemd. bowling is wereldlijk
gezien een wijd verbreide sport. de huidige speelwijze is voornamelijk ontstaan door
amerikaanse invloeden, maar de oorsprong van bowling moet gezocht worden in het
oude egypte, ver voor de nieuwe jaartelling.

bowling inplaats van het drievingerig grotebal kegelspel te noemen. alweer een
voorbeeld van nederlandse taal verloedering.
zo is een boekhouder nu een account manager. ik solliciteerde als assistant to the
chief housekeeper in driedelig kostuum. mij werd uitgelegd dat ik met de dweilwagen
op maandag  op de 14e kon beginnen en dat ik per vrijdags gelijkvloers werd verwacht.
aan boord hadden wij gpa's. general purpose attendants. de mensen uit
kokosboomlanden stonden in een lange rij want generaal wilden ze allemaal wel
worden. zoals in vele wereldsteden hebben we nu in den haag ook china town en is het
wachten tot de regio hollands spoor klein afrika gaat worden genoemd.
kan ik de ipod met een creditcard betalen of moet het cash ? kredietkaart kan natuurlijk
niet. kijken ze je aan of je een taalgebrek hebt. even de email checken. niemand heeft
electronische post.
het bowlen was voor mij persoonlijk enigzins frustrerend want de eieren deden hun
werk en nagenoeg een ieder gooide wel een keer alle kegels om. ik vermijd hier dus
duidelijk het woord strike. het was gezellig en deze keer werd voor de verandering niet
de bal vanuit de nek over het midden gegooid. niemand dacht ook maar een sekonde
aan de mogelijkheid een broodje kroket te bestellen. dat bleef slechts beperkt tot een
plasje drank.

wel uitgebuikt maar nog bij lange na niet uitgebald - zoals het biljarters betaamt - was
de volgende bestemming: lokatie van het oer-hollandse spelletje midgetgolf maar dan
''indoor'' / men bedoelt hier dus simpel : binnen / en in een donkere ruimte met meer
dan voldoende licht afkomstig van de blacklight schilderingen, vloerbedekking, en ook
de golf banen ! sticks, ballen ALLES geeft licht ! de 18 holes zijn allemaal uitgevoerd in
het thema ''gevaarlijke''vissen en piraten. je slaat af bij een grote haaienbek met daarin
een piraat en daalt men dan af in een ware onderwaterwereld. onderweg ontmoet je
diverse piraten, een zeemeermin, een octopus en nog veel meer vreemd gespuis.... een
avontuurlijke en sportieve instelling is vereist en... je moet niet bang zijn in het donker!!
wij waren allen van zessen klaar en natuurlijk voor de duivel niet bang. met onze mooie
3d brillen zou de duivel eerder van ons zijn bang geworden.
behalve de omschreven variant was het verder dus gewoon midgetgolf. en dat is altijd
leuk met en zonder variant.
op het eerste parcours stonden obstakels waar de bal doorheen geslagen diende te
worden. meerdere spelers besloten de bal gewoon langs het obstakel te jassen. ik was
het daarmee niet eens maar koos voor mijn zwijgrecht. in tegenstelling tot deze
bewering staat tevens het feit dat op latere parcours obstakels stonden waar het niet
mogelijk was de bal doorheen te jassen. althans niet reglementair en niet zonder er dan
gaten in te schieten.
de hoofdzaak en bedoeling was trouwens plezier te maken en plezier te hebben en het
was heel leuk.

de volgende pitstop van onze wandel caravaan was vervolgens het casino. en dan ook
nog een heuse les in het pokeren. in mijn heel vroegere jaren heb ik eens iemand een
gebroken vinger geslagen omdat hij wilde kijken naar mijn kaart waar hij voor had
gepast. hij stak zijn hand uit om toch effe te kijken en boemm.
tegenwoordig wordt voornamelijk een texas poker spel gespeeld terwijl in mijn
vroegere jaren we meervoudig andere soorten speelden,  een soort kolderen - zonder
van de basisregels af te wijken - waarbij het niet onmogelijk was om ook 4 jokers te
hebben omdat bv alle azen ook joker waren benoemd. dan wordt het ook belangrijk te
weten wat de waarde volgorde van de kleuren is. als de lerares van het casino zegt dat
het sch hart ruit klav is - dat is identiek aan de bridge volgorde - dan is mij dat best. ik
heb het ooit eens uitgeplozen en kan er drie a-viertjes over schrijven.
maar het was een leuke ervaring en wat mij persoonlijk betreft heb ik nu de texas
variant redelijk goed begrepen.
de hoofdzaak en bedoeling was trouwens plezier te maken en plezier te hebben en het
was heel leuk.

na het bacchanaal, de sportieve inspanningen en leerzame les was het weer de
hoogste tijd om aan eten te denken en uiteraard was hier over door ons brein en
toeverlaat lang van te voren goed over nagedacht. en zo namen we plaats in het
gezellige restaurant van het casino.
op het menu stond : gegrilde kogelbiefstuk met stroganoffsaus,
niet te verwarren met :
een  boeuf stroganoff recept. de stroganoffsaus is bedacht door stroganov voor een
kookwedstrijd rond 1890.  de uien en paprika's kun je eventueel weglaten in het recept,
dit is niet orgineel.
in mijn vroegere jaren heb ik deze saus al wel eens aan tafel klaar staan maken.
snijd de biefstuk in dunne reepjes (dit gaat het beste wanneer de biefstuk nog ietsjes
bevroren is).
de kogelbief van het menu werd dus (gelukkig) niet in reepjes gesneden. dan wordt
namelijk in 99 van de 100 gevallen de saus er van te voren doorheen gejast en als er
dan wel paprika doorzit vind ik dat persoonlijk niet zo lekker.
geval 100 kasteel oud wassenaar aan tafel bereid.
het was natuurlijk een prima verzorgd diner van goede kwaliteit en smaak en zoals te
doen gebruikelijk - de gehele dag - alle voorgaande jaren - kon een ieder aan de
drankbel trekken zo veel hij wilde.
TONY BEDANKT.
ik was van plan om een niet wekelijkse  kolom te schrijven aan mensen die daar niet         
op zitten te wachten maar aan de ontvangst niet kunnen ontsnappen omdat 'even'
uitschrijven niet kan. ..een soort niet blog...vervolgens kwam ik op het niet originele          
idee een blog te starten... het wordt een blog waar zonder drempel van enige kennis van
zaken open deuren worden ingetrapt...een deur leidt normaliter naar een ruimte... ook
een open deur moet ergens naar toe leiden... het blijft riskant om zo maar door allerlei
deuren wel of niet opengetrapt te stappen... het zou zo maar kunnen dat je dan door de
wolken richting schiphol gaat... open boegdeuren doen schepen zinken..

de open deur van vandaag is de vervuiling van de nederlandse taal...
het is een dusdanige open deur dat men al lang niet meer mag spreken van vervuiling
want het wordt als normaal bestempeld... met zijn allen spraken wij van et en we
spraken het keurig uit als ie tie... we weten ook wel wie en wat et is. wie kan het foutloos
schrijven ? en dan hebben we ook it... dat zou als internet technologie kunnen. maar
toch wel liever in het engels...
zo is een boekhouder nu een account manager... ik solliciteerde als assistant to the
chief housekeeper in driedelig kostuum... mij werd uitgelegd dat ik met de dweilwagen
op maandag  op de 14e kon beginnen en dat ik per vrijdags gelijkvloers werd verwacht
... aan boord hadden wij gpa's... general purpose attendants... de mensen uit
kokosboomlanden stonden in een lange rij want generaal wilden ze allemaal wel
worden...

zoals in vele wereldsteden hebben we nu in den haag ook china town en is het wachten
tot de regio hollands spoor klein afrika gaat worden genoemd... in zuidafrika werd altijd
het meest pure nederlands gesproken...daar heette een taxi een huurmotor en een lift
en hijstoestel... dat een onderzeeboot een kanniksnieziennieboot is, is natuurlijk een
grapje... kan ik de ipod met een creditcard betalen of moet het cash ? kredietkaart kan
natuurlijk niet... kijken ze je aan of je een taal gebrek hebt... even de email checken.
niemand heeft electronische post...allemaal spam in je email... wie weet wat spam
eigenlijk is ? we weten dat het in principe rotzooi is... spam komt uiteraard uit de vs
overgewaaid... let even dat ik nu niet zeg usa... spam is een soort corned beef... spam
was en is gerekend onder de categorie niet lekker om te eten voor mensen... het werd
gebruikt als varkensvoer... categorie rotzooi...

we eten ook een mac chicken burger en natuurlijk niet een kipgehakt...doe mij dat
kijktoestel met die hele platte buis... watte ? heb jij een jointje geblowd ? we rijden in
onze auto met airconditioning van de motor cross naar de cocktail bar...doen we
natuurlijk op cruise control achter de air bag met een cdeetje van ali b... cd is compact
disc voor wie het niet wist... compacte afspeelschijf... was de moordenaar van theo ook
een rapper ? rapper vertalen dat kan bijna niet...vlugzanger...vlugzinger klinkt beter...
maar gordon is geen zinger maar een zanger... eigenlijk vind ik hem geen zanger,
eigenlijk vind ik hem spam... persoonlijk...

het is jammer. we kunnen er niet meer omheen... geheel zinloos om er ook maar in het
minst opgewonden van te geraken... een open deur die nergens toe leidt... en dat terwijl
ik dacht dat iedere deur wel ergens ... afijn...
een mogelijk toekomstig blog gaat misschien over het feit dat er 1.4 miljard koeien op
wereld zijn... zoals sommige mensen laten deze koeien simpel ongegeneerd scheten...
deze scheten bevatten stoffen die de ozonlaag zwaar aantasten... men wil nu de
voeding aanpassen... kunstgras ?
vraagt de ene prostituee aan de andere 'wat vraag jij voor sinterklaas'...
zegt ze : ook gewoon 50 euro...
2005
Biljart Blog 11-2007   de Haagse Harry's op de GulffKlubb

behalve de altijd gezellige club avond op dinsdag speel ik ook op de vrijdag avond op
het hollands spoor. zo nu en dan even opzij stappen als er een trein voorbij komt ….
ik heb min of meer uitgevogeld dat ik met de bus naar cs ga en dan niet meer de kou
en of regen in hoef en met de trein van cs naar hs ga. 4 minuutjes. uiteraard is er op zo’
n kort traject geen controle – zou je denken.

2 week geleden vrijdag – ik zoek een leuk plaatsje zoals meestal bij de ingang omdat
het maar heel even is. ik zit prima de luxe tot dat er een groep van 8 man en een
dametje – duidelijk studenten voor leiden – bij komen staan – met verhaaltjes van het
jonge dametje over ongewenste sexuele intimidatie waar ze niet van gediend is  - ik
staar maar wat naar de grond want ik vind dat ze truttig bezig is – ik vind dat je op de
werkvloer of op de studentenvloer best  wel eens in een kont kunt knijpen – ik ben een
lubbers fan …..  terwijl ik zo op de vloer kijk zie ik 9 paar soort sport schoenen die
misschien ‘sneakers’ heten >? .. heleboel plastic en kleur die niet bij de kleding past en
ook een nike ertussen allemaal rubber zolen .. afijn ik denk u kent het wel …  ik kijk wat
verward naar mijn nauwelijks gepoetste maar wel zeker echt leren schoenen met leren
zool die nog van mijn vader zijn geweest – vraag is moet ik nu ook van dat soort
schoenen gaan dragen of moet ik gewoon maar toegeven dat ik een ouwe zak ben op
leren zolen >>???

1 week geleden vrijdag -- ik zoek een leuk plaatsje zoals meestal bij de ingang omdat
het maar heel even is. ik zit prima de luxe tot dat er 3 tiener allochtoontjes binnen
komen mogelijk best wel met  een NL paspoort, op weg naar hs kun je dat allemaal
meerekenen  –  maakt ook niet uit – ze gooien net voor vertrek een stikkie eruit moet
kunnen in 2007. vervolgens komt er uit een telefoontje vrolijke arabische muziek en
werd er een rap sessie gehouden – ze hadden het prima naar hun zin. en ach … ik
hoefde maar vier minuutjes mee … erg veel langer hou je dat niet uit met die muziek

vrijdagavond – biljartclub Hollands Spoor ........ ik neem bus 24 – 1 zone – 3 haltes naar
Centraal ... met hetzelfde stempel van een zone  ga ik van CS naar HS ...met de trein in
plaats van lijn 9/17. alles binnen zone 5400. een strippenkaart heeft 15 streepjes.
donderdag ging ik naar mariaHoeve 2 zones en stempel op 13..  stempeltje van de tram
nagenoeg onleesbaar ... is niet mijn probleem ..  vrijdag biljartclub ga ik met de bus
.......   de busChauffeur ziet
niet het stempeltje op 13 en stempelt op 12 .. 1x zone .. --- ik
zie het wel maar denk mooi mooi .. toch nooit controle ...... en gggvd .... controle .......
afijn de controleur bestudeert mijn kaart ..  ik heb een geldig stempeltje op 12 == maar
hij begrijpt het stempeltje op 13 niet  -- ik zeg hem ik begrijp het ook niet .... doe mijn bril
op .. zeg hem dat ik slecht ziend ben ...........afijn hij laat het verder maar zitten ..........
mooi ---  nu komt de volgende vraag .......  de controleur vertelt mij vervolgens .........  ik
stempel een Zone naar centraal met HTM .........  ik wil dan met trein NS naar HS en dan
..  MOET IK WEDEROM OPNIEUW AFSTEMPELEN 1X ZONE MET NS .......... een zwak
voorbeeld wat hij gaf is : een kadoBon voor de Hema is niet voor de Bijenkorf .....
wie weet het >>?

Jaarlijkse Stapje Uit van De Haagse Harry’s 2007……

jaarlijks uitje van de dinsdag biljartclub. het bijna rituele leeg eten van het ontbijtbuffet  
in de Bijhorst was  niet in de planning, maar een vers gebakken grote maat saucijzen
broodje is ook zeker niet verkeerd. omdat het deelnemende clubje alleen voor de wat
‘langer lid zijnde en hele trouwe bezoekers – een soort vak vijf aanhang ’  biljartclub
leden was, was  ons groepje 9 man. 7 in 2 taxi’s 2 eigen vervoer. na hapje en koffie,
destination : de golfbaan duinzicht. over het algemeen is het zo dat men denkt dat
mensen in golfclubs mensen zijn die met een wassenaarse aardappel in de keel
praten, redelijk arrogant zijn, en alle aspekten van wat men noemt de’nieuwe’ rijken
nogal duidelijk verpersoonlijken –   wij hebben inderdaad deze stelling geheel kunnen
bevestigen . zo is een partijtje golf altijd wel leerzaam.  irritant is dat men bijvoorbeeld  
engelstalige/USA termen op borden rond strooit -  putting area – no chipping on  
putting green – keep range green clean …. je moet het allemaal maar weten – wij thuis
in de schilderswijk hebben niet zo’n tuin ……. afijn  het was geen echte wedstrijd …
eigenlijk wel jammer want ik had heel graag met een handicap een course gemaakt  
van 3 holes in 2 par met een pot in hole van 20 cm met een birdseye 12” in one shot.

afijn. we stonden met emmertjes balletjes en een club stick vergelijkbaar met een
kromme biljartclub keu  die ballen in de wereld te slaan. je moet er maar zin in hebben –
maar best wel leuk om eens te doen – ikzelf heb al wel eens een emmertje ballen
weggeslagen – caribbean – in tShirt 38 graden C – nu stond ik met dikke leren jas/sjaal
half bevroren ….. afijn … komt ineens de burgemeester van wassenaar ons vertellen -  
uhh   let u wel u mag geen ballen naar links slaan op het hukky veld …anders moet u
maar ophouden als u niet zo bedreven bent .daar werden we wel stil van .
we hadden juist anoniem de man met rode jas naast het hukkyveld als target
benoemd. is het dan onze schuld dat ze hukkyveld vlak naast  gulfveld leggen >>?
anoniem is hij benoemd tot eikel van de dag. uiteraard is de kwalifikatie van golfers
oppervlakkig en zullen er ook best wel een paar aardige mensen te vinden zijn. maybe
niet zo veel. afijn.

de aanvoer van tosti’s in de nietgezellige golfkantine was opmerkelijk. vervolgens en
route naar de  volgende happening richting scheveningen oftewel destination
scheveningen – bowling... in principe een goed plan . behalve dat ware het niet …. dat
er motor strand races werden gehouden met een aantrekkingskracht voor 400duizend
mensen en die waren er allemaal. dankzij een zeker goed geintegreerde maar toch
slecht  nederlands sprekende taxi chauffeur die al 12 jaar op de auto zat en zeker de
kleine kneepjes van het vak etc  hij slinkste ons door kleine straatjes vlakbij bowling.
prima de luxe. aankomst bowling was voor mij een hele opluchting. prettige
temperatuur. broodje kroket  en de mij bekende rituele konsekwentie van twee keer
poepen geen probleem   en zelfs was het zo dat ik wel een aardige bowlingbal kon
wegpletteren… er werd enthousiast en gezellig met de ballen gegooid – iedereen had
het prima naar de zin en ik denk dat  zo wel iedereen een paar leuke ballen heeft
gegooid …en wat standaard is op de ‘uitjes’….wat je wilt drinken wat je wilt eten – je
bestelt het maar ….

het volgende punt op het programma was het bekijken van de motor strand racing
over het strand van scheveningen het was een  super idee maar helaas was de praktijk
zo dat er een 400duizend man op de been was en we er weinig of niets van konden
zien – was wat jammer – maar we hebben iets van de sfeer geproefd, de motorrijder
Fans bewonderd etc. vrij snel besloten we naar het snooker en poolcentrum ‘tDijkje’ te
gaan . we konden met een klein sprintje nog net wel de bus 23 halen en zo kwamen we
in tDijkje – een redelijk groot en goed bekend centrum voor pool en snooker biljart. een
nogal beruchte konkurrent voor mij omdat  ze bijvoorbeeld beroemde “Meucci” keuen
importeren en verkopen voor een prijs die ik niet kan leveren – maar dat is een ander
verhaal. we hebben er om beurt pool  snooker gespeeld en omdat “wij” carambole
spelers zijn ……..  was het hier en daar wat aanpassen,   9 mensen weten zeker wel 12
verschillende spelregels, maar al met al was het prima gezellig. over het einde van
dagje uit kunnen we kort en bondig zijn ….. wok dineetje -  westbroekpark  ………  
gezellig ……..  eten heel erg prima …….. bediening vriendelijk en efficient ……
afzakkertje Rio2 – mogen we weer spreken van een superDagje uit …
ook al zijn er misschien wat minder Onsterfelijke Verhalen ……….
Tony  BEDANKT  >>>!!!!!!!!!!
2007
donderdag 13 april 2006 -- met de bus even naar de stad

den haag mooie stad achter de duinen met de ene na de andere bouwput. de hele
markthof ligt plat en ook bezuidenhout is nu aan de beurt na de jaren van omgeving
vdvalk bijhorst. er ligt voor mij een broek bij de kleermaker achter de bijenkorf. ik denk
ga ik met lijn zes ben ik redelijk in de buurt. ik sta op de tram te wachten bij de halte
stuyvesantplein waar ik dat altijd doe en achter mij sjeezen de auto's voorbij. er stopt
achter mij ook een bus. ik denk gut zal dat lijn drieentwintig in de omleiding zijn. er komt
een tweede bus en daar staat zes op. hij zet de bus strak tegen zijnvoorstander aan. ik
kan er niet tussen door. ik wacht tot bus een optrekt en wuif naar bus twee dat ik wel
mee wil. bus twee zwaait terug en trekt samen met bus een op in tweede versnelling en
verdwijnt uit het gezichtsveld.

ik inspecteer de omgeving en zie inderdaad borden die aangeven dat lijn zes niet rijdt en
er is een paal met een bord dat zegt tijdelijke halte voor bus zes. ik loop wat heen en
weer en als de derde bus verschijnt is mijn lokatie ongeveer een meter of tien van de
paal weg. ik zwaai naar busdrie en bus drie zwaait terug en stuift vol gas de haltepaal
voorbij en verdwijnt uit het gezichtsveld. en daar sta je dan.

afijn een samsonnetje of drie later komt bus vier. ik sta strak tegen haltepaal en zwaai
met mijn strippenkaart. tien meter verder stopt de bus. de bus rijdt om de
wegwerkzaam-heden bezuidenhout heen hetgeen wel een half uurtje duurt. bij centraal
gaat iedereen eruit. ik ga dan ook maar.  even verderop zie ik weer een bus zes en ik
denk dats mooi die zal wel naar de stad gaan. dat was natuurlijk een geheel volledig
verkeerde inschatting ook niet onderbouwd door enige logica. dat gebeurt me met
biljarten wel vaker. drie kwartier later stond ikweer op het stuyvesantplein.

nog steeds zonder broek van de kleermaker en omdat die toch opgehaald moest
worden heb ik me weer bij de haltepaal gemeld. strak er tegen aan. hij was nog warm. ik
had ruim de tijd om na te denken over een nieuw strijdplan en besloot op centraal niet
met zes maar met lijn twee of drie naar het centrum te gaan. er waren twee perrons en ik
meldde mij bij de halte van lijn drie.

achter mij op het andere perron stopt een tram. het was lijn zes. ik had wel over het hek
in de trambaan kunnen springen achter lijn zes om er dan met wat geluk in te stappen
maar ik ben al eens eerder soepel in een trambaan gesprongen en had de volledig
opengeschaafde hand drie weken in het verband.  ik bleef als een ijskonijn heel
toepasselijk voor de pasen stil staan en wachtte op drie. na vier haltes had ik in de gaten
dat ik de verkeerde kant op ging richting scheveningen. dat was niet slim.  drie kwartier
later was ik weer op centraal. ik begon al aardig de weg te weten daar.

met lijn drie vervolgens naar het centrum. de turkse kleermaker legde mij uit dat de
broek nog niet klaar was want ik moest eerst goedvinden dat hij stof zou weghalen uit
de omslag enzovoort. met lijn drie en bus zes was ik weer op weg naar huis. geloof het
of niet maar echt waargebeurd. de chauffeur van de bus neemt een verkeerde afslag en
gaat naar voorburg.  hij meldt in de microfoon dat hij sorry is maar nooit de route van lijn
zes eerder had gereden. met een ubocht weer terug naar bezuidenhout.zo was ik al met
al een uurtje of drie onderweg.
ik heb het allemaal gedaan op twee stripjes zijnde een zone. niet mijn fout dat de htm er
een zootje van maakt.
er was nog een controlerende surimamma die bedenkelijk naar mijn twee uur oude
stempeltje keek en mij drie keer aankeek. ik keek vrolijk terug en liep door. vandaag heb
ik de broek uiteindelijk opgehaald en ben met bus24 gegaan. ik was binnen drie kwartier
heen en terug. waarom makkelijk alshet moeilijk kan. zo gaat dat allemaal.

er liep een amerikaanse passagier op het zondek en hij vroeg een langslopende steward
hoe hij naar promenadedek kan. de steward vertelt hem drie dekken naar beneden. de
amerikano gaat vier dekken omlaag en vraagt een langslopende steward hoe hij op het
promdek kan komen. een omhoog is het antwoord. de amerikaan is boos en gromt dat
niemand op het bloody ship de weg weet. de een die zegt naar beneden en dan zegt een
ander weer naar boven. zo gaat dat allemaal.

=een stukje uit de filippijnse avonturen :In de sun flower disco bestelde ik een biertje.
daarna wilde ik een tanduay rum on the rocks. maar dat kon niet. Ik moest een hele fles
rum kopen. maar ik kon wel een rum cola krijgen. ik zeg tegen de kelner : geef mij dan
maar een rum cola ..... zonder cola.  dat kon dus niet. kan dat niet ....nou dan maar de
manager op laten draven. het schijnt in koreaans management te zijn. er komt een
chinees --(zal duswel een koreaan geweest zijn) ... in smoking.  Ik leg mijn plobleem uit.
hij begrijpt het niet. hij zegt whatte u wantte ?
ik zeg : tanduay locks.  hij zegt : no ploblem ....en zo was dat ook weel vool elkaal.
Blog dec 25 - 2005 NL waarom spreekt een chinees chinees

blog 3 al weer - en zo bloggen wij voort....ik was flabberghasted - mooi woord is dat ..  
laten we zeggen .. overwhelmed ...... lekker nederlands ....  overspoeld overweldigd bij
de sunami van post en reakties op mijn vorige blog's. reden destemeer mijn fanclub
van meer en meer te voorzien. nee sorry uitschrijven voor de blog's  nee dat kan niet.
tsjaa.... weggooien  ja dat kan altijd maar weggooien is listig. vandaag gooi je het weg
en morgen is het weer mode.
ik kon nergens meer een gewone broek met  een omslag kopen en toen ik uiteinedelijk
weer gewend was aan de zonder omslag was ineens de met omslag weer super
populair.  je knipt je rok naar mini. afijn
bekend verhaal. alweer een open deur. het importeren van artikelen uit china. ik kan het
iedereen aanbevelen. is allemaal niet te geloven. je kunt hele leuke coltruitjes daar laten
maken cq produceren voor ongeveer een enkele euro. vervolgens koop je er
120duizend in en laat die per scheepscontainer verschepen. dan kost het coltruitje 2
euro. dat verkoop je dan voor 4.95 euro en reken het verder zelf maar uit. zeeman je
hebt alles onder controle. en bijvoorbeeld het feit dat albert heyn al 20 jaar biefstuk
in zuidafrika koopt en over het 3xinvriezen op de verkooptrajekten wil ik dan niet
verder in gaan . het is allemaal zo. zo lang er geen massa sterfte wordt gekonstateerd
is er niets aan de hand.

nu al enkele weken loop ik wat verdwaasd rond. iemand vraagt mij wat. ik weet het niet.
ik loop te ijsberen over straat en te pinguinnen door de huiskamer. ik vergeet mijn haar
te kammen en krab voortdurend achter de oren. het ontstaan van de mensheid is wat
me puzzelt. adam eva. mooi.we geloven het niet echt. maar stel dat. die beginnen met
zijn twee. en nu zijn we met een paar miljard.  01/01/06  6,488,578,564 om precies te
zijn. nou dat heeft dan wel even geduurd. denk ik zo. dat is wel iets meer dan een
litertje sperma. nu ga ik niet bloggen over het ontstaan van de mensheid. daar zijn al
vele boeken over.

maar waarom spreekt een chinees chinees. ja omdat hij in china woont. dat is duidelijk.
maar als adam en eva met twee begonnen dan zouden we toch allemaal dezelfde taal
moeten spreken. waarom spreekt een japanner japans. een chinees chinees. een
verhaal in de bijbel vertelt waarom er verschillende talen zijn. vroeger spraken alle
mensen dezelfde taal en woonden in één stad babel. de bewoners van babel wilden
een toren bouwen die zo hoog was en tot de hemel reikte. god wilde dat voorkomen.
de mensen moesten niet te trots en te machtig worden vond hij en daarom zorgde hij
ervoor dat mensen van het ene moment op andere verschillende talen gingen spreken.
de mensen begrepen elkaar niet meer en trokken weg uit babel. de toren kwam nooit af
en de mensen raakten verspreid over de wereld. dat was  babylonische spraak
verwarring. mag als een woord op de wat grotere kruiswoordpuzzel. niet puzzle. pas
op. leuke voor scrabble.

jawel ook goedemorgen. iedereen mag van mij geloven uit de bijbel wat hij wil. maar dit
verhaaltje klinkt nog onwaarschijnlijker dan het verhaaltje van een eerlijke telling van
de sms belletjes bij big brother. waarom heet dat niet gewoon grote broer.
tegenwoordig geloven we niet meer dat het zo maar plotseling gebeurd is. wel denken
de meeste wetenschappers dat mensen op de hele wereld afstammen van één groep
oermensen die in Afrika leefde.  Die zullen eengezamenlijke oertaal hebben gesproken,
waar alle huidige talen uiteindelijk op terug te voeren zijn. hoe die oertaal geklonken
heeft, is niet meer te achterhalen. vanuit afrika zijn de mensen uitgezwermd over de
hele wereld. dan zou god best wel zwart kunnen zijn. dacht ik. waarom ben ik niet
zwart. is zwarte piet toch echt. zijn we toch wel allemaal bros en sis. is ook de
kutmarokkaan mijn achterneef. een grote aardbol vol met incest. dat is een proces van
tienduizenden jaren geweest.

en in de loop van de tijd zijn er op al die plekken veranderingen in de taal opgetreden.
je kunt je voorstellen dat door al die kleine veranderingen bij al die verschillende
groepen mensen compleet nieuwe talen ontstonden. wel kun je nog steeds de
verwantschap tussen talen ontdekken. zo zijn er heel veel talen waarin het woord
'papa' wordt gebruikt voor vader. van talen die erg op elkaar lijken zeggen we dat ze tot
dezelfde taalfamilie behoren.

de meeste europese talen waaronder het nederlands stammen af van een taal die
allang is uitgestorven en waarvan ook geen schriftelijke bronnen bestaan. het
indo-europees. men kwam het bestaan van deze taal op het spoor toen ontdekt werd
dat het Sanskriet een taal uit india van 2000 jaar geleden die wél is opgeschreven grote
overeenkomsten vertoont met talen uit de europese taalfamilie zoals het grieks latijn
maar ook de germaanse talen waartoe het nederlands behoort. dat betekende immers
dat al die talen een en dezelfde oorsprong moesten hebben. waar het indo europees
precies gesproken is weten we niet. sommige geleerden plaatsen het in oost europa
tussen de karpaten en de oeral anderen in anatolië. het huidige turkije. vanuit dat
kerngebied waar het ook gelegen heeft zijn de sprekers uitgezwermd in verschillende
richtingen. niet alleen naar europa een deel is terechtgekomen in india. vandaar het
sanskriet dat op zijn beurt weer een voorloper was van de huidige taal van india. het
hindi. en een ander in iran. vandaar dat het perzisch in tegenstelling tot de talen van de
omringende landen verwant is aan de europese talen. waarom spreekt nu een chinees
chinees. of heb ik het hierboven niet goed gelezen .

hoe geintegreerd zijn chinezen eigenlijk. ze leven in hun eigen wereldje. in nederland.
en wij geven ze china town. en wij vinden het prachtig. de chinese mafia in amsterdam
men krijgt er geen vinger achter niet eronder en niet er tussen. wie kent nederlandse
heren die met een chinese vrouw getrouwd zijn. wie is er wel eens in een chinees
gokpaleisje geweest. hoe groot is het percentage chinezen in nederland met een
rijbewijs. en dat is allemaal begonnen met een paar pinda chineesjes op katendrecht.
kunnen wij de chinese restaurants niet verplichten nederlandse werkelozen te werk
te stellen. dan is de jeugdwerkeloosheid opgelost. blijven er wel een paar werkeloze
chinese koks over. maar daarvoor hebben we dan weer rita die ze graag op het
vliegtuig zet. china is een veilig land. probleem opgelost.

de jeugdwerkelozen werken half zo hard als een chinees. voor elke chinees die we
terugvliegen zijn er twee jeugdwerkelozen aan het werk mooi plan. de jeugdwerkeloze
werkt maar 32 uur per week. de chinees doet dat graag 64 uur. dan komen we al op vier
jeugdwerkelozen aan het werk voor iedere chinees die we laten vliegen. mooi plan.
moeten we wel opletten dat we niet te veel chinezen eruit vliegen. dat zou de
konsekwentie kunnen hebben dat we dan weer extra arbeiders uit polen moeten
importeren.
ik ga er nog eens over na denken. tot sprekens. tot blog's.
                               update  17 januari 2009

alles zo zijn gangetje, maar wel redelijk druk. helaas gaat het met de bestellingen niet
overweldigend en was sinterklaas met 3x een keu nog het beste. vorig jaar was het ook
een lauwe kerst verkoop en begon het in januari weer wat te lopen. wel enkele info
aanvragen, maar iemand die een prijsopgave vraagt van 'predator' en dan van 260 euro
30 euro korting krijgt wil niet kopen voor 230 - als je slechts een budget hebt voor een
vw'polo' bel dan niet met de 'jaguar' dealer ... maar zo is het leven.

wel weer een leuk kontakt met bestelling waarbij ik bedoel dat je dan ook echt
persoonlijk kontakt hebt en de klant vraagt hoe het allemaal zit en ik kan zeggen dat het
'snor' zit. hij belde ook nog op om te vragen hoe snor het zit - de telefoon kraakte als hel
en hij zei ja sorry ik bel vanaf de computer. wat een techniek zei ik. maar hij is helemaal
blij met oom fred en dat moeten we hebben - ik heb het geld overgemaakt >! met zeven
uitroeptekens - ik zeg hem dat is snor snor. leukste recentelijke anecdote komt een
65plusser via de telefoon vervolgens met de trein uit rotterdam om hier bij mij 4 krijtjes
te kopen van een kwartje. met vrouw 2 treinkaartjes en 4 strippen. ik zeg neem er zes.
wat een knus huisje zegt ze. ik vraag hem of hij zo'n krijtmagneetje leuk vindt. nou
zeker wel. nergens in rotterdam pomeransjes - ik zeg nog gewoon bestellen in de post
via internet maar internet vindt hij maar onbetrouwbaar ook voor een bestelling van 1
euro. dus met de trein. wat krijgt u nu van me ? doe maar 1 euro de trein is duur genoeg.
wat een aardige meneer hee zegt ze terwijl ik de deur zacht sluit. ach het maakt mij niet
zo veel uit uiteindelijk is hier de postcode kanjer gevallen. nee ik had geen loten. zo is
het leven.

wel staatsloten.  38 euro. ik zeg de tabaksmeneer doe maar 2 samson 10 mascotte en
een strippenkaart en krijg 16 euro terug. dat is leuk winkelen zeg ik de tabaksmeneer. ik
kom binnen bij de tabaksmeneer. Mogge - dat kan helemaal niet want ik ben smorgens
niet wakker.
ik kom binnen bij de tabaksmeneer. Mogge - hij zegt Mogge -
hebt u sigaren ? Mogge zegt hij ... Mogge ? vraag ik Mogge zegt hij - ik groet Mogge - hij
zegt Mogge. ik ga niet meer terug want dan zegt hij alweer wel Mogge. bardame deze
koffie smaakt als van gisteren. klopt. willu koffie van vandaag ? ja. dan moet u morgen
terugkomen. bardame waar is het toilet ? sorry het toilet is verstopt. geeft niet bardame
ik vind het wel. we dwalen af.
druk met een lekkage van de boven boven buurman wasmachine afvoer ging niet door
verstopte standleiding. niemand thuis. boven niemand thuis. daarro parket uit zijn
voegen. het was vuil water en ik kon ruiken hoe lang de bb buurman zijn sokken had
aangehouden. behang plafond bruine strepen etc en vandaag de schade expert
geweest. eerste kommentaar was natuurlijk u bent behoorlijk onderverzekerd. wie niet
>? ik liet hem een computer zien die zogenaamd was ondergelopen. 5 jaar oud ? ja. dat
wordt dagwaarde. kun je vertalen als : Dagggg  waarde. zo is het leven.

de schilder had een offerte van 1600 euro. dat heeft hij ook opgeschreven maar zal
mogelijk door delta lloyd worden her- berekend. fijne jongens. verder nog druk met
belasting adviseur omdat mijn bedrijfje belastingtechnisch misschien wordt opgeheven
- gaat dan verder als enthousiaste hobbyist,
( misschien te vertalen als ongevaarlijke gek) en ik moet nog 4e kwartaal doen plus nog
belasting jaar 2008 oeffffffff.

maar we blijven lachen en gaan morgen weer biljarten op hollands spoor. ze hebben
ook zaterdag een 'biljartFeestDag' van 10-5 uur.  met als lunch 12 uur uitgebreide
griekse maaltijd. ik ga dus effe niet omdat mijn lunch bestaat uit ontbijt met een broodje
kroket en dan wel om dezelfde tijd. oftewel ik sta om 10uur op zijn vroegst pas op. en
dan kan ik wel .... ja . en dan om 10 uur met zo'n stok in mijn handen. wel graag een paar
zwaailichten op die ballen.
en zo strijden wij voort .......
2009
van barry tjits jeroen marieke inge hans een mooie dinercheque gehad voor mijn
verjaardag van de nationale dinercheque met bijbehorend boekje waar dan wel te
happen. het boekje vervolgens weggegooid en via de website alle info getoverd.
mijn keuze viel op restaurant club bar floow op het plein tweeentwintig. als geboren
hagenaar wist ik natuurlijk dat het in de buurt van de kabouterbars zou zijn. in het
biljart cafe is mij vervolgens uitgelegd dat de kabouters op de plaats zitten zaten en
het plein net effe ergens anders ligt. al heel lang. floow had een mooie website
waarbij het me verbaasde dat ik de index beginpagina met vierhonderd moest
uitvergroten om het te lezen. het menu hele lekkere dingen met onder andere ook
kreeft. dat leek oom fred wel wat want je wordt maar een keer vijfenzestig. via het
binnenhof naar het plein gewandeld met mooi zonnig weer en de terassen vol. na
een rondje plein was daar nummer tweeentwintig maar geen floow wel een horeca
happening. ik loop naar binen en leg uit dat ik kom floowen. de meneer legt me uit
dat floow al wel lang weg is en het nu een pizzeria met natuurlijk pizza en pasta is en er
helaas geen pizza met kreeft op voorraad is. vandaar die vierhonderd procent.

omdat ik alle restaurants van de site redelijk in het hoofd had  besloten we naar het
noordeinde te wandelen alwaar het etablissement it rains fishes is gevestigd. dat was
qua menu geen slechte keuze en de prijs nou ja daar had ik de bon voor. we konden
gezellig in de tuin zitten en er werd een asbakje aangerukt.  haast hadden we niet en de
fishes ook al niet. margie wilde beginnen met een kopje thee en kreeg vervolgens een
thee menu. geen grap. oomfred was wel toe aan een borreltje. bijna altijd wel. margie
koos voor een viergangen menu en ik alleen maar een kreeft want ik sta bekend dat ik
eet als een parkiet. wat die parkiet verder met een kreeft te maken heeft weet ik eigenlijk
niet en de ober begreep mijn opmerking ook niet helemaal of misschien dacht hij heb ik
dat weer. vervolgens wil hij mij met een elegante zwaai de wijnkaart geven waarop ik
zeg dat ik daar geen gebruik van wil maken. toen dacht hij zeker wel heb ik dat weer. ik
zeg hem doe nog maar een borreltje en ik zag hem denken die komt straks met een
gekneusde rib thuis.  maar de bediening was perfectos en zeer attent. was wel handig
margie met haar vier gangen diner. eerste gang een gerechtje met mosseltjes. ik krijg
niks en eet een mosseltje mee. ruim wat later de tweede gang en ik krijg niks.

ik eet een garnaaltje mee. ruim wat later en het begon fris te worden heb ik toestemming
gevraagd binnen te gaan zitten. er was ruim plaats en we mochten zelf een tafel
uitzoeken. was allemaal heel heel chique. het tafelkleed was van iets van velours en
omgeslagen onder het tafelblad met iets van plakband vastgezet. lederen banken en
dikke fauteuils waar alleen al het zitten een feest was. maar mijn kreeft met een glas bier
was ook een feest en de op het vel gegrilde iets van baars zag er ook heel prima uit. dat
heeft heel prima gesmaakt. de vierde gang was een dessertje en voor mij een espresso.
de ober kwam vragen of ik nog een tweede koffie wil en ik leg hem uit dat het al wel tijd
geworden was voor het meer serieuze zuipen. ik voelde nog even aan mijn rib en heb
nog maar een borreltje besteld. omdat het toch al feest was heb ik taxi andree gebeld.
iemand die kreeft gegeten heeft kan natuurlijk niet met de bus naar huis.
.....btjmih........ allemaal bedankt ...............
2010
BlogJe.update.24-4-2009
de meeste - de meesten - >? weten het al wel allemaal ...... met 6 kasten sjouwen -
parkeren in de eetkamer- wat is het hier donker - zegt een klant - ik steek nog wat
kaarsjes aan ..... met een van de kasten het aqua geramd en dus snel een nieuwe
bungalow voor blupBlup gekccht -- is dan 70 euro en ik had die ouwe stomme goudvis
ook tussen het oud papier kunnen frommelen ..... als je in de viswinkel kijkt liggen daar
dozijnen dooie vissen met glazige visseOgen te staren .... maar 'ergens' doe je dat dan
weer niet ..... overdreven sentimentaliteit - mooi woord - net als iemand voor een goede
job ook kwaliteit moet hebben om iedereen te enthousiasmeren - hoe verzin je het -...
afijn .. het kantoortje beschilderd gezeild, 5 kasten terug - eentje in stukjes getrapt voor
grof vuil - grof vuil afgevoerd  inclu oude aqua - halve meter hoog oud hout - 20 kilo zeil
- opgeruimd staat netjes.

met assist van een flippo de tuin opgepimpt, heg gekortwiekt met tondeuse standje
twee - net als mijn haar - de tegels een voor een hogedruk schoon gespoten - alles pico
bello - niet met zusje maar wel naar tuincentrum geweest om weer nieuwe plantjes en
bloemetjs te kopen - prima gelukt - de poes van de buurvrouw vindt het prachtig en
snuffelt 22 uur per dag - de poes van de buurvrouw ....  wordt gedoogd in de tuin -- maar
wil altijd graag wel binnen komen ...  dan staan de tuindeuren open ...  en oom fred
bekijkt het ..  dan gaat er een pootje over de drempel ..... en heel voorzichtig het tweede
pootje -- en net als de poes dan wel helemaal wil binnenkomen ....  vliegt er een slipper
tegen zijn kop -- zo .. de nagels stonden in het zeil --- of ik die poes echt zo kan temmen
- noem het 'africhten' - ik betwijfel het - maar ik blijf deze strategie volgen ....  voorlopig
lijkt het een beetje te werken --  ik wil die poes niet echt in huis hebben en zich thuis
laten voelen - gaat die poes nooit meer weg - dan komt die buurvrouw - gaat ook niet
meer weg .... hoewel ... mmmm - best wel leuk blondje. we hebben al een keer samen
naar haar poes gezocht......in de tuin s'nachts om 1.oo uur - .... vrouw ligt half in slaap op
de bank - 6 jaar geen sex gehad - man streelt langs haar linkerbeen heen en weer en
haar rechterbeen etc  vrouw begint te spinnen als een poes - plots houdt hij op - schatje
waarom stop je nu >?  IK HEB DE ZAPPER GEVONDEN.  

en vervolgens besloot de vaatwasser er mee op te houden. dat was geen nieuw
probleem. en dan bel je zanussi - die sturen een expert ..keurige man in net niet nog een
3delig pak -   die zegt dan heee die kraan zit helemaal vast. als de kraan gefixt is kunt u
mij bellen. maar de reparatie kan boven de 200 zijn - kunt u net zo goed een nieuwe
kopen. 60 euro of zo voorrijkosten en diagnose - ik denk tevens meebetaling voor zijn
witte overhemd en stropdas plus lease auto. plus die kraan mankeerde niks. ik ben toch
niet gek. ik contact SamSamWitgoed -- ja meneerrrr ikke kom kijkke .... wat is het
probleem >?  ja meneerrrr kamertje volgelopen met water - nu kamertje leeg - alles fixed
-- probleem fixed 35 euro. mooi ---- drie weken later.. hallo samsam, weer probleem ik
denk kamertje weer vol ....... hij zegt "ja kan probleem definitief fixen voor 200 euro".......  
ik zeg doe maar 35. grrrr  4weken later weer probleem ..... ik bel ss hij zegt zonde van
200 fixen - vaatwasser 8 jaar oud - beter bij mijn kollega - 2eHands Bauknecht 250 euro-
3jaar oud.   ik zeg OK - Frans Bauer is leuk (?) en Bauknecht lijkt er wat op ..  ook al
zingt een vaatwasser niet. komt kollega ss - installeert bk - ik helemaal blij ....  gooi de
vaat in de vaatwas ---pieppppppp pieppppppppp piepppppppppp en verder niks nada
niet -- ik stuur samsam email - nada - ik bel samsam ....  mij niet bekend .. en inderdaad
kollega samsam is ander bedrijf 'Abedi Witgoed'  ik email Abedi ..  relatief snel
terugGebeld ... ik fix of ik neem bk terug en geld terug geen probleem ... ik stel voor : u
fix.   A komt weer - is uitgedroogd rubbertje - uurtje werk maar wel in 6 mnd garantie - en
dat voor 250 - en nu zoemt de vaatwasser als een zonnetje .......  nou ja - mist een wieltje
op het droogrek en een onderdeeltje voor het vakje van glansSpoel - je zou zo denken
dat ding komt van KringLoop - en misschien is het ook wel zo - maar momenteel ben ik
weer aan het  VAATWASSEN.   verder zullen ze mijn oude zanussi - ik zeg neem
asjeblief mee want ik ga hem niet als TVtafeltje gebruiken ... - wel weer fixen en dan ook
weer voor 250 verkopen ....

zo is het leven.  mijn centrale verwarming met Vaillant lijkt ook niet helemaal
hiepperdepiep te zijn .. stop er water in tot +2 en dan is het water ineens weg in 10
dagen ... zal toch niet in afrika zijn >? .  mogelijk kan vriend albert daar nog een mouw
aan breien ...  tsjaaaa en zo strijden wij alsmaar voort - met biljart is het gezellig , maar ik
scoor qua punten geen fluit .  ga nu met een superieure ( zo adverteer ik ze ) zwarte
ebbenhouten stok proberen daar verbetering in te brengen. lullige is dat het niet de stok
is die scoort, maar het mannetje dat de stok vast houdt.  tsjaaaaaaaaaaaaa   in ieder
geval heb ik jl vrijdag al wel alle 3 mijn partijen zij nipt gewonnen. nu nog as maandag
vriend Lennox van tafel slaan.   verder nog 10 euro in de staatsloterij gewonnen,
hetgeen me er niet van zal weerhouden om ook weer   koninginne dagsloten of zo te
kopen ... die flat op Ibiza moet er toch op de ene of andere manier komen -- en die
andere manier heb ik nog niet gevonden.  verder ben ik druk geweest met het  bouwen
van mijn nieuwe website WWW.OOMFRED.NL .... alleen wat ik er verder mee moet weet
ik nog niet helemaal ..  maar ik ga er over nadenken .. er was een optie dat ik voor weinig
geld dat kon regelen - en heb ik dat maar gedaan ---  die websitebouwindustrie ook een
jungle -- kon het laten regelen voor plus 150 en per maand 30 of zo - etc en nu voor 50
per jaar ... aan gemeld bij google en we zien wel weer  .. kan nog een 2half uur schrijven
over de frustraties van het website bouwen, maar zal dat laten. had vanmiddag een
klantje voor een keu van 160 (Ceulemans) en een tasje van 15 - geeft 190 en zegt dan
krijg ik nu 5 euro terug. ik geef hem 5. ik kwam daar kortelings achter en besloot hem
een email te sturen om hem 10 terug te bankieren. wil niet het risico lopen dat hij er zelf
eventueel achter komt en dan een rot gevoel heeft. speelt in een cluppie met potentiele
klanten - moet je te vriend houden. oomfred de Goud(eerlijke)Kabouter.

als ik vrijdags ga biljarten ga ik met de trein van cs naar hs. lekker droog en gemakkelijk.
ik had de trein van 18.58 gemist en mijn spieknotitie zei : 19.08 perron 8. dus ik stap in.
laan van NOi - ik denk mmm - komt de 'molen' voorbij - ik denk mmm. gdengeden
gdengedeng - en de trein raast voort. in leiden vervolgens een kaartje gekocht naar hs -
via laan van NOi - en zo was ik een kwartiertje later dan normaal alwel wel weer ter
plaatse. de truc is dat je via perron 8 op LvNOi moet uitstappen 2 minuut ....en dan
vervolgens een andere trein moet nemen naar hs- 3 minuut -spiek was niet helemaal
afgewerkt. afijn al doende leert men.. kom je nog eens ergens..   

de stofzuiger heeft een onderstuk met het zuigding. dan zit er een stang aan en dan
komt de slang. grote paniek wat de stang was zoek. en dan loop je als piggelmee met
een mini kort stukje het zuigding te duwen. de stang was nergens nergens te vinden.
flippo had hem het laatst gebruikt - flippo gebeld waar is de stang >? hij komt langs ---
wie weet het >?      de stang met verbinding naar het zuigding .......  is UiTschuifBaar  -- je
draait aan de gele verbinding omdat wij een gele stofzuiger hebben - en dat kun je het
als een statiefpoot uitschuiven - er is helemaal geen extra stang - daarom konden we
die ook niet vinden - maar we hebben flippo een grote bak varkensbloedsoep gegeven
en die was helemaal happy - hij zei niet eens ' jullie zijn -een beetje- dom'. maar hij komt
dan ook niet uit argentinie.  met het geld van ceulemans heb ik een straatje vijfjes
gekocht voor de 30april trekking - moet natuurlijk  nog wel die ceul inkoop 'afrekenen' -
maar dat doen we met vakantiegeld - creatief bankieren heet dat - IbiZa here we come
......... >??
iedereen prettige pinksterdagen .... ik zal nog eens nazoeken waarom en wat de
pinksteren eigenlijk betekenen ...  zal wel iets met de 2e wereld oorlog zijn >??...
oomfred de weetnietalles Kabouter.
kolom - column.
kerst overpeinzingen - xmas reflections.    2005
-
unlike any other baby, the one born that night in bethlehem was unique in all of history.
he was not created by a human father and mother. he had a heavenly pre-existence
(john 1:1-3, 14). he is god, the son—creator of the universe (philippians 2:5-11).
this is why christmas is called the incarnation, a word which means “in the flesh.” in the
birth of jesus, the eternal, all-powerful and all-knowing creator came to earth in the flesh.

do we all believe it ? do we all realize word by word what's it all about? how many of all
of us that send xmas cards seriously think about the celebration of birth of christ ? how
many of all of us go ever to church ? nevertheless we are a stampeding herd of bulls
and cows following the tradition where it is a must to send a xmas card. a must ? so
says the commerce of course. postal companies being so happy.

do we know anything about why a xmas tree and why a pinetree ? red is the first color
of christmas.  it represents the sacrifice of jesus christ. the second color of christmas is
the evergreen. the fir tree shows everlasting life. where do the needles point? (upward.)  
the needles point upwards to heaven. how many of you knew the needles point to
heaven ? does it matter ? no of course not. lets all be happy. lets all be smiling and
spending lots of money because its a tradition to buy gifts and to send xmas cards
even to all the people you never heard from never did see all year long. don't ask
yourself why and don't be different. stampede along and don't be different so everyone
will love you. if you don't you will be marked as an unsocial stranger . different girl. let's
just celebrate xmas and be happy. give away and receive nice presents. eat plentiful of
foods without any disturbing thoughts about some jesus and his cross where we don't
really think it all ever happened. did it ? we don't care.

xmas has grown into one big celebration alike carnival. the backgrounds and details /
history of carnival may be the topic of maybe one next column. where in advance i
already know so few people know any details about it apart from that its about drinking
lots of beer and having fun fun fun.
same with xmas - lets go and eat. if you send me a xmas card. thank you. i will as it must
be and should be send you one too. at the same time please note that a personal
telephonecall email or other kind of communication in june july or august for that matter
will be so much more appreciated. wishing you fun and good food during the holidays.
don't forget to always stampede along with the crowd.
nieuwste blog – voor een regenachtige zondag middag als je zit te chillen op de bank
en verder niks anders vet leuks te doen hebt maar je je wel een beetje cool vind en
stiekum de blogs toch wel bereLeuk vind...en zo niet hebbie vet pech .......
13 december – geen vrijdag –
2008
voor wie mij gaat bellen – u zijt gewaarschuwd.

ik was van plan om een niet wekelijkse  kolom te schrijven aan mensen die daar niet op
zitten te wachten maar aan de ontvangst niet kunnen ontsnappen omdat uitschrijven
niet kan. een soort niet blog. vervolgens kwam ik op het niet originele idee een blog te
starten. het wordt een blog waar zonder drempel van enige kennis van zaken open
deuren worden ingetrapt.

TRING TRING
mefrdan
-- met wie spreek ik ?
frdanno
-- met wie ?
frdanno
-- wie ?
mevrouwwwwwwww  als u iemand belt dan vraagt u nietttttttttt met wie met wie ?  
u belt toch ook niet aan de deur en vraagt : wie bent u?
UUUUUUU U bent degene die zegttt wieeeeeeee u bent en wat u wilt.
-- nou u bent wel kattig hoor ........
daaaaaaaaaaaaag   boem

TRING TRING
mefredan
-- u spreekt met paul hoevermans van oxio energie. wij willen u graag
.......... geen interesse dank u. boem
TRING TRING
-- u spreekt met paul hoevermans van oxio energie, was de verbinding verbroken ?
Neeeeeeeeeeeeee  ik heb u gezegd geen interesse en heb opgehangen
-- vindt u dat beleefd ?
wel godgloeiende – mij ongevraagd bellen en met shit komen waar ik niet om gevraagd
heb  DAT is onbeleefd.  bel me effe weer terug dan trek ik je door die draad heen ..
oetlul.   boem

TRING TRING
mefrdan
-- menierr u spreekt met sylvia van wehkamp
ja
-- weet u dat u op verschillende manieren kunt betalen ?
ja
-- hoe betaalt u altijd ?
in 1x
-- ja menierr maar het kan ook in 2 - 3 of meerdere termijnen
ja
-- mag ik u inschrijven voor termijnbetaling – u weet maar nooit – en het duurt maar heel
even
nee
-- het zijn maar vijf vragen
vertel
-- dankie wel menierr vraag 1 naam adres ok ?
ja
-- vraag 2  hoeveel gezinsleden zijn er ?
we zijn met elf man .... we zijn een voetbal team
-- schrijf ik op   nu nog maar 3 vragen menierr
ja  5 minus 2 is 3
-- vraag 3 hebt u inwonende kinderen ?
alleen een goudvis
-- hoe bedoelt u ?
a l l e e n     1x  e e n  g o u d v i s
-- giechel  nou dan schrijf ik maar nul op menierr
-- vraag 4 hoeveel is uw totaal maandelijks inkomen ?
ja hallo gaat effe weg dat gaat jullie niks aan
-- ja menierr is wettelijk verplicht vraag
ja zet maar 2 miljoen
-- ok menierr ik schrijf op
-- vraag 5 hoeveel is uw uitgave hypotheek of huis huur  ?
ja hallo ..... bekijk het maar ....  gooi alles maar weg hier heb ik geen zin in
-- jaja menierr is wettelijk verplicht is laatste vraag   jaaa  menierrr
doe wehkamp de groeten daaaaaaaaaaaaaggg.  boem
-
ik heb op een speciale website waarover ik al eens geMaild heb mij opgegeven voor
niet gewenste telefoon van div instelingen. het lijkt wel te werken.
of sta ik inmiddels op een lijst van “niet bellen  is agressief / wordt gevaarlijk”?
-
in amerika bel je iemand die zegt : Hello
en dan moet je zelf vertellen wie je bent en wat je wil  etc.
in Japan zeggen ze Mushi Mushi – zie bovenstaand
in Italie zijn ze de beste ; die zeggen : Pronto Qui Parla ..  Hallo met wie spreek ik >?
en zo hoort het zeker ook – of zie ik dat weer eens verkeerd >>>?
ik geloof dat ze in Griekenland zeggen Ouzo Ouzo
en China ‘what numbel you like ‘ – maar ik weet het niet zeker.
tot blogs – bel van de week eens op ........
10 aug 2010
ik had al een kans gehad om een mooie platscherm tv over te nemen maar vond het
zonde om mijn oude toestel zomaar weg te doen...maar jawel hoor...vorige week was
het zover en deedtie het niemeer...reparatie etc was een mogelijkheid maar met een tien
jaar oude toeter is het toch met een warm kloppend hart flirten naar een platte van een
meter of zo...en ging ik vrolijk shoppen...vanachter de computer uiteraard...ik dacht
eerst nog met de bus naar winkelcentrum babylon te gaan...op de biljartclub was mij al
uitgelegd dat ik waarschijnlijk een der laatste mohikanen was met een toeter en men
keek mij meewarig aan...
er werd geen rij gevormd van mensen die hem wel wilden ophalen...ik heb geruimere tijd
een iets betere computer overgenomen...en de oude op marktplaats gezet...helemaal
niet een vooroorlogsmodel en draait best nog wel goed...110 gigabyte hd waarvan ik er
35 in gebruik had...hoeveel foto's kun je hebben...er werd geen rij gevormd van mensen
die hem wel wilden ophalen...na plaatsing van de advertentie op woensdag  stond ik
donderdag al wel op pagina dertig oftewel ondergesneeuwd... een herhaalde plaatsing
van de advertentie had tot resultaat dat er een enthousiaste bieder was voor vijftien
euro...en dan te weten dat ik er een foto bij heb van een werkende computer met
monitor toets en muis plus dat de programma's xp en office werkend zijn geinstalleerd
...plus een kaart met extra usb poorten ...en momenteel vliegen de appelige eipods voor
honderden euros de winkels uit...het gaat slecht met nederland...

het leek me derhalve een weinig inspirerend plan om te proberen mijn oude mohikaanse
tv ten gelde te maken ...en ik zag net te laat dat mijn leverancier wehkamp ook de oude
tv als extra service wel mee wil nemen...maar na een telefoontje met de klantenservice
was ook dat soepel geregeld...het gemak dient de mens ...vandaag besteld morgen in
huis...dat geldt niet voor de grotere artikelen maar een weekje levertijd aanvaardbaar
alswel tevens ononkoombaar ...
dinsdagochtend om half negen was het bingo...tringtring en werd er een doos van 1m25
afgeleverd...even de afleverbon tekenen voor goede ontvangst en service...u neemt de
oude mee vroeg ik denkend ten overvloede...nee heb ik geen opdracht voor zegt de
man in de blauwe overall...staat anders wel zo in mijn kompjoetertje pareer ik helder in
de vroege ochtend ...zal wel zegt de blauwe maar ik weet van niks...zijn kompaan met
schouders als een neanderthaler staat met slungelige armen nietszeggend en
waarschijnlijk zo vroeg nog nietsziend naar het plafond te staren...mijn balpen blijft
boven de af te tekenen afleverbon hangen...niet zwevend en zeer kordaat...je neemt de
oude tv toch maar wel mee toch...ik kan er maar van af zijn...sprankel ik de conversatie
...de pen hangt stabiel...ik laat mijn ogen wat rollen...dat is een familietrekje...of is het
truukje...en de blauwe begrijpt dat het anders bellen met de klantenservice gaat worden
en hij natuurlijk altijd aan het langste of kortste eind trekt maar dan altijd toch het
verliezende eind...hiij grommelt wat en zegt ja...met een plezierige zwaai teken ik de bon
af...
zijn kompaan met schouders als een neanderthaler staat met slungelige armen niets
zeggend en waarschijnlijk zo vroeg nog nietsziend naar het plafond te staren en begint
nu ook zacht te grommen ...hij grijpt de toeter alsware het een gladiator die ik in
spartacus zag...hij neemt de 70kg even in evenwicht zoals ik dat bij de sterkste man zie
doen ...en vervolgens met een ongelooflijke beweging legt hij het ding op zijn rug ...niet
de rug van de tv maar zijn eigen rug...en met knikkende knieen en steeds luider
grommend zonder verder taalgebruik zonder boeh of bah verlaat hij stuiterend het
pand...de blauwe klettert de deur dicht en zo is mijn nieuwe tv netjes afgeleverd...
ik heb wel het idee dat de neander op niet al te lange termijn de wao ingaat
met onbegrijpelijke rugklachten en de blauwe zal geen prijzen winnen voor aardigste
man van het bedrijf... maar wat mij betreft is alles prima geregeld ...en ben ik weer een
stapje vooruit in deze razend voortsnellende digitale eeuw...nu kan ik ook de
voetballers wat beter zien en genieten van mijn favoriet...roy makaay...
24 februari 2009 - 2 am - dan is oom fred in topvorm.

                             zakenrelaties

er wordt opgebeld. met oom fred ? ja meneer.    meneer - ik weet natuurlijk nooit wie er
aan de andere kant zit.
hij noemt zijn naam en dat is een in nederland zeer welbekende naam. omdat dit als blog
op internet gaat noem ik die niet.  het is de naam van een kapitein die ik ken en ik noem
hem kapitein.
- repareert u ook biljartkeuen ? nee dat besteed ik uit.
- ja de mijne is het topje helemaal afgebroken.
ok kom langs dan kijken we of er een ander topje is.
- er wordt aan de deur gebeld en er staat een ietwat slungelige jongeman met te lang
sluik blond haar van een jaar 16/17.   hij kijkt me met blauwe ogen aan zoals de reebruine
ogen de jager aankeken. komt binnen.
klanten krijgen bij mij niet een stoel aangeboden , of hang je jas even op. hoofdzakelijk
omdat de transacties van relatief korte duur zijn. plus dat ik niet het risico wil lopen dat er
een zegt doe mij maar een rum cola en vervolgens niet meer weg gaat. - lekker soeppie
oom fred.

- dit is mijn keu meneer.
ik probeer het verwaarloosde stuk hopeloos en waardeloos hout zo zachtzinnig
mogelijk te omschrijven als een moeilijke patient. ik heb een keer twee parkieten laten
ophalen door iemand die ze wel wilde hebben. wilt u nog afscheid nemen van de
parkieten meneer ? uhh.
de patient is ook omwikkeld met wat plakband in de stress. ik kijk in zijn blauwe ogen
onder het haar en zeg met een traan wegpinkend dat ik denk dat de patient is overleden.
vervolgens maak ik een huppeltje en pak at random een keutje en zeg hem met een
stralende  lach en donkerbruin gerookte tanden dat ik een mooi geheel nieuw keutje heb
voor maar 35 euro...... tegelijkertijd zie ik in een droomwolk hele grote bankgebouwen en
denk ik had 65 moeten zeggen. kapitein jr pinkt nu ook een traantje weg en zegt dat hij
zijn budget nog iets moet oppimpen. en verlaat het pand.

week of drie later wordt er opgebeld. met de biljart webwinkel ?    duidelijk iemand die
oom fred' niet uit de strot kan krijgen. ja meneer.
hij noemt zijn naam en hey poppelepee heer kapitein senior. - ik zoek een biljartkeu voor
mijn zoon. niet zo'n dure.  weg droomwolk. we maken een afspraak. ik heb inmiddels via
internet  uitgevogeld dat hij een topmeneer ing is. google is medogenloos.
er wordt gebeld aan de deur. er staat een wat langere iets slungelachtige man met
vastberaden blik die daar op enige wijze rolluikjes voor heeft hangen zodat niemand dat
direkt opmerkt. prima gekleed en verzorgd met een verkreukelde regenjas omdat dan
weer te camoufleren.  mijn gut feeling zegt me dat ik niet op zijn naam moet reageren -
dat hoort de beste man al een leven lang plus dat ik het gevoel heb dat hij niet weet
dat junior al een keer is langs geweest. en dat laat ik dan maar zo want anders krijgt
junior mogelijk huis arrest en moet hij twee weken op de bank slapen. doordenkertje.
heer kapitein senior besluit na een wikje en weegje voor een standaard keutje van
veertig en gaat tevreden weer op pad. gaat bij rio2 een bacardi cola halen want bij oom
fred krijg je niks.

geschreven voor iedereen die het lezen wil met bcc aan captain leo van lanschot.

ik was weer even op een feestje. meestal tegen mijn zin. vaak allemaal in een kring.
gebak met slagroom. dit was niet in een kring en de wat kleine eerste etage puilde uit van
de mensen. mensen in alle hoeken en gaten en kamers van het huis.  oom fred moest
beslist wel komen en er was speciaal voor oom fred jenever in huis gehaald. nu is het
wel zo dat oom fred zijn borreltje altijd met ijsklontjes drinkt. een jenever op kamer
temperatuur  brandt ook bij oom fred de doorgewinterde jenever kabouter dwars door
de maagwand en daar kan geen 2doos rennies tegen op. uit de ijskast is niet veel beter.
uit de diepvries kan nog wel. dat weet u dan weer bij deze. voor die deze die het nog niet
wist. plus dat het smeltende ijs ook de kracht van de bijna pure alcohol iets verzacht.
in alaska was het zo dat we een stuk drijvend gletschjer ijs uit het water hebben gehaald
en daar vervolgens whisky on the rocks mee hebben gedronken.  maar dat ijs is zo
oertijd koud dat het echt niet ging smelten in een glaasje whisky en zo heb je geen
verwaterings effekt, als ik er aan denk voel ik nog steeds de oerknallen in mijn hoofd van
de volgende ochtend.

ik zit vervolgens met nog 2 op een tweeeneenhalf zitje. er loopt een wat vervelend
zwaarwichtig te vet ventje van een jaar of 5/6 met een overdosis aan bruine krullen rond.
mijn eerste gedachte was heggeschaar. dat jongetje wil dan perse ook op de 2half seat
zitten. kan niet. maar gaat gewoon zitten. althans probeert. ik geef geen 2mm krimp. hij
gaat aanhankelijk op mijn knie zitten. legt ook nog zijn hand op mijn linkerknie die ik hem
vastberaden weer teruggooi op zijn eigen rechterknie. rotjoch. het jochie irriteerde me
door zijn attitude maar mogelijk is hij het aardigste jongetje van de klas. ik denk ik ga na
al deze stress maar eens het borreltje voor oom fred halen. ik vraag de gastvrouw naar
ijsklontjes. nee die hebben ze niet. dat was dan al wel de derde keer. driemaal is geen
scheepsrecht. ik zat om 23 uur vrolijk achter mijn computer. home sweet home.
deepfreezer sweet deepfreezer.

er wordt opgebeld. met oom freds webwinkel ? ja meneer.
- hebt u krijtjes ?
ja die heb ik wel liggen.
- wat kosten ze >?
kwartje.
- dan kom ik ze ophalen.
ja prima maar ho ho even , wil ik graag weten wanneer je komt.
- ja nou ik kom nu.
is ok.
tring tring. er staat een zwaarwichtig te vet ventje van een jaar of 15/16 met een
overdosis aan bruine krullen . mijn eerste gedachte was heggeschaar.
hij komt binnen. hoeveel krijtjes ? doe maar een paar doosjes. op tafel staat mijn doos
krijtjes van 144 en restant 88 of zo. ik zeg dit is mijn doosje hoeveel wil je er ?
ik had een boterhamzakje al op de tafel gelegd. stuk of 10/12 hebt u geen doosjes?
ik gooi 12 krijtjes in het bh zakje en zeg : kijk hier lijkt net een doosje.
- is 3 euro ? - ja klopt. - hebt u ook een 'bonnetje'>?
ik zeg zal wel lukken. ik had nog wat opgepimpte aViertjes die een faktuur moesten
voorstellen. ik pak zo'n a4.
- daar staat als datum 2005 zegt dat eigenheimertje.
oom fred maakt een sprongetje, grijpt een ballpoint en zegt met bruine grijns :
kijk en nu is het 2009.
ik kalk nog wat met een niet meer schrijvende balpen uit pakistan - 12000 voor 120 euro
plus 2duizend gratis of zoiets, drie euro.
het krulkreng geeft me een briefje van 50. ik zeg hem kan ik niet wisselen.
- hoezo niet dan >?
zonder gvd vertel ik hem heb ik effe niet. en ik vertel hem dat als hij een volgende keer
weer eens terugkomt hij mij die 3 euro kan betalen.
je verzint het niet --- hij zegt : " ik denk dat ik hier niet meer terug kom".....
zonder rot schop vertel ik hem dat dat ook heel prima is en hij de krijtjes 'gewoon' kan
meenemen.  'gratis ?' vraagt hij - want hij wil het wel zeker weten.
ik denk dat hij zal uitgroeien tot een topMan bij ing.

biljartstok handel is wel leuk. je komt nog eens in aanraking met 'mensen'.
pffff

zo nu en dan wel iets stress bestendig zijn anders ga je jenever zonder ijs uit de fles
drinken.

en zo strijden wij voort.              
proloog   10 oktober 2009
zaterdag een uur of elf wakker  met een vermoeid gevoel van lusteloosheid en weer
gaan slapen tot 13 uur. nog steeds niet zo fit met een zwaar gevoel in de bovenarmen
wat beklemmend op de borst zweterig en duizelig.  acheteraf gezien genoeg reden om
aan de bel te trekken en zeker ook 112 te denken. maar geheel onderschat en met veel
slapen en wat eten drinken en weer slapen ging het zondag al iets beter. op dringend
advies van mijn favoriete biertjestapper en vriend dokteronline Willem op dinsdag
huisarts gebeld die woensdag geen zitting had en ging ik donderdag. ik had mijn
bemerkingen en symptomen op a4 uitgeprint en dat vond huisarts een goed idee.
vrijdag een hartfilm maken. gelijk resultaat en dat leidde ertoe dat harts met bronovo
ging bellen en de cardiologe on duty adviseerde dat ik per direkt langs zou komen. mijn
dossier plus kopie van mijn a4 huphup. het was 15 uur en ik verwachtte wel weer om
18uur thuis te zijn en nog net wel de biljartclub 19uur te halen.
met bus 23 was ik rond half vier bij de spoedeisende hulp.  er was nog wel wat
geharrewar en zo van wat doet u hier als u met de bus komt en niet per ambulance -
maar de dd cardio gaf voor alles groen licht en zo lag ik 4uur aan het infuus in een leuk
luxe kamertje met tv en tevens twee hart monitoren.  een zuster vraagt mij of ik wil eten
maar ik zeg haar dat ik denk dat ik voor 7uur wel weer weg ben.  helemaaaallll niet zegt
ze en haar blonde paardestaartje wipt veniijnig heen   en weer. ik denk ach weet blondie
veel.  zo tegen kwart voor zeven de cardiologe rapporteert :
helaas slecht nieuws voor u -
wij hebben geconstateerd dat u een milde infarct heeft gehad
met name bij de hals kransslagader .......
geen zware anders zat u hier niet - en het is zo dat u hier voorlopig moet blijven zodat
wij de oorzaken, de schade en de oplossingen op een rijtje kunnen zetten.                  
over hart en kransslagaders
Het hart is een spier die als een pomp werkt. Door samen te knijpen ( een hartslag) wordt
het bloed via de slagaders naar het lichaam gestuwd. Gemiddeld slaat het hart zeventig
maal per minuut. Op deze wijze wordt per minuut vier tot vijf liter bloed verwerkt. Het
bloed brengt zuurstof en voedingsstoffen naar organen en spieren in het hele lichaam
en voert afvalstoffen af. Om al dit werk te kunnen doen heeft het hart zelf ook bloed
nodig . Dat krijgt het via een stelsel van slagaders, die het hart als een krans omgeven
en daarom kransslagders worden genoemd.

Bij de meeste mensen worden de kransslagaders langzaam nauwer door een proces dat
aderverkalking of atherosclerose wordt genoemd. Normaal gesproken is de binnenkant
van een bloedvat glad zodat het bloed er gemakkelijk door kan stromen. Als gevolg van
ondermeer roken en hoge bloeddruk kunnen kleine beschadigingen aan de binnenwand
ontstaan. Mogelijk volgt dan het moment dat het hart niet goed meer kan functioneren,
omdat de hartspier te weinig zuurstof krijgt.Soms kan angina pectoris nog wel worden
behandeld met leefregels en medicijnen. Soms ook niet. Dan zijn er wel weer andere
behandelmethoden waaronder het dotteren en/of het plaatsen van een stent.
Cardiologen Bronovo
Mw Dr Lamers  -  een jongere en slankere uitgave van Femke Halsema ook met
eenzelfde retoriek en hoewel ze haar info ratelt is alles 100procent ter zake en heel
duidelijk.
Mw Dr Langerak
Dr Frederiks
Zaal Cardiologe Mw Dr Leontien Bakker
na 2dagen is mijn hartslag 77 druk 114/55  temp 37  zuurstof  96%
bij binnenkomst van de intensive care cardio op zaal hartbewaking met vier patiënten
op een kamer geef ik zaterdagmiddag bij binnenkomst een joviaal Heerennn Goede
Middaggggg  en terwijl ze mogelijk denken wat een aardige vent is dat voorlopig het
enige teken van leven dat ik geef. ik ben in principe nul komma nul geïnteresseerd in
het wel en wee van de mij verder onbekende medemens en ik was niet gekomen om
een prijs te winnen als aardigste vent van de week …links van mij  piet90 een zware
operatie gehad en zag nog niet het verschil tussen een glas melk en sudderans. lekker
rustig. mijn oma zei vroeger altijd sudderans en had een eiggen gelletje in de
staatsloterij.  links overkant een typetje ik kan er een pocketboek over schrijven kleine
print. weet alles van alles – praat alles met iedereen – en als puntje bij paaltje komt praat
hij alleen over zichzelf.  gerrit70.  naast hem en tegenover mij een joviale scheveninger
met een lekkende hartklep en een beetje een bulderstem in de trant van ollie b bommel
… ollie85
..
de zaterdag luister ik zo nu en dan naar de conversaties g70 o85 – ik meng me er niet in
en hou zo nu en dan de tv oortelefoon een uurtje op en doe alsof ik gek ben hetgeen
me gemakkelijk valt …   ollie is in afrika en indie geweest en heeft met het canadese
leger bruggen neergelegd voor de allied. Ik weet het zeker want hij heeft het 14x
verteld.  gerrit heeft een dochter en drie kleinkinderen .. ik weet het zeker --   ollie vertelt
zijn avonturen en dan vervolgt gerrit de conversatie die geen conversatie is met : jaja
en ik heb een dochter en drie kleinkinderen.   jammer dat ollie weg gaat – was wel
humor – en komt tante pollewop85 – een waterval van wereldse ervaringen – is overal
geweest – een dochter in singapore – kent het hele ziekenhuis plus iedereen die er
werkt – ze is al tien maal opgenomen – en zes maal gedotterd – etc etc.  ik ben na vijf
minuten niet met haar praten al doodmoe van haar.  gerrit is altijd wel in voor een
babbeltje – pollewop vertelt over egypte en gerrit zegt dat hij een dochter – nou
pollewop toevallig ook en ook met  3 kleinkinderen - ik weet het zeker --  .. spannend.
gerrit : een iq dat niet boven het maaiveld steekt – ze kunnen nog wel 3x maaien
voordat ze hem raken dat maakt hem geen slecht mens maar wel vermoeiend. gerrit
gaat het file probleem oplossen  ....... - ze blijven maar huizen bouwen – en dan komen
er telkens nieuwe auto’s --- dus niet meer bouwen..

alles prima – tv telefoon – nw pyama  – diep en goed geslapen – super –
zondag  6am buikprik denk voor trombose – de prikdame zegt dat ik een mooie platte
buik heb en vraagt of ik sportman ben - ik zeg nee en leg haar uit dat een goede haan
niet vet wordt... ze belooft dat ze meer kip gaat eten .......
8am ontbijt – eitje voor de zondag – 4-6 gram zout – wordt ook nog een kerkdienst
gehouden waarvoor ik bedankt heb.
..
voor zover het de lezer bekend is is de aanbevolen totale hoeveelheid wat zout inname
betreft 6-7 gram pdpp. ik vind het geheel onbegrijpelijk dat in een hospitaal bij een
gekookt ei 3x de nodige hoeveelheid zout wordt gegeven. oftewel met een derde zakje
heb je genoeg zout op het ei. en je weet het wel of niet maar zout is een mega hart
probleem veroorzaker. ik ga hierover later nog een reclamatie schrijven aan cateraar en
voedingsdienst bronovo.
......
na tante pollewop komt er een blonde man van 50. met voor de verandering eens een
interessant verhaal. was 20jaar en de MontBlanc aan het beklimmen  lazert ergens naar
beneden als gevolg van zijn eerste MS aanval. gerrit legt uit  dat hij een dochter heeft en
3.......    blond50 inmiddels 60+ maal in hospitaals geweest, en 2e van nederland in iets
van moeilijk boogschieten. gerrit vertelt dat hij een nicht in pijnacker heeft die speelt
volleybal.
maandag : de SCAN
in het kamertje stelt dr frank zich voor. ik ga topless op mijn linkerzij liggen en frank
komt lepeltje lepeltje achter mij liggen. ik krijg de neiging het bordje bij de ingang te
dubbel checken .. frank heeft zijn deo roller meegenomen - en begint mijn hartstreek te
masseren.  overal waar hij komt krijgt hij beeld op de monitor die ik niet kan zien achter
mijn rug.ik vind dat redelijk suf en kan me redelijk simpel een opstelling van apparatuur
voorstellen waar arts + patient gezellig tv kijken ...  wat ik wel kan horen ..........  is best
wel spectaculair  -  is dat de deo roller tevens geluiden uit het hart laat horen - en niet het
monotone boem boem boem.  ………. golven klotsen over Schaffhausen ..…roep van
een bronstige verdrinkende dolfijn …boemeltreintje ---
hoor later dat zo’n scan ook via de slokdarm kan - lijkt me veel minder plesant.
dinsdag : catheterisatie
Een hartcatheter is een buigzaam slangetje dat vanuit een slagader in de lies, de
elleboogplooi of de pols naar het hart wordt geschoven. Via die catheter kan men
contrastmiddel inspuiten. Met röntgenstralen worden de kransslagaders en de
vernauwingen in beeld gebracht. Voor al deze registraties bij het onderzoek bent u
omringd door grote en ingewikkelde apparaten waaraan u vaak even moet wennen.
De huid wordt, op de plaats waar de catheter moet worden ingebracht, plaatselijk
verdoofd.Dit geschiedt door een prik die te vergelijken is met de verdoving bij een
tandarts. De verdoving is alleen nodig voor de huid en de weefsels die daar direct
onder liggen: binnen in de bloedvaten voelt u geen enkele pijn en de catheter kan vrij
bewogen worden zonder enige onaangename sensatie. Als u via de lies bent
gecatheteriseerd moet u na de behandeling een aantal uren lang bedrust houden met
een drukverband. Het been met het druk verband in de lies moet dan stil blijven liggen.
Dit plat liggen kan lastig zijn als u ontlasting moet hebben of wilt plassen.
==
aantekening :
er is in Leiden een methode met 'kram' ontwikkelt en dan duurt het plat liggen maar 2
uur.
dinsdag catheterisatie
Ik word opgehaald door sambo die mij lopend naar de lokatie  brengt voor de
catheterisatie . er staat een lange bank waar ik op moet gaan liggen en er is Dr Frank en
er zijn twee zusters die elkaar niet nog helemaal kennen, maar dat gaan ze regelen
terwijl ik daar languit lig ………  oh ja joh ga je een 2e kindje krijgen … spannend hey –
en zo keuvelen ze vrolijk voort – en tussendoor wordt mij verteld dat Dr Frederiks er
aan zal gaan komen…
Dr Frank zet de aanzet tot insnede van de slagader maar het lukt niet helemaal – 54 zegt
hij de dames – Frederiks legt uit : als het een slankere persoon betreft doe ik de
insnede ...……  lager zegt Dr Frank – hoger zegt dr Frederiks.
hij neemt het stuur over – zet de insnede en laat Frank weer wat aanmodderen – iets
later in de hele operatie neemt Frederiks het weer over en met wat luidop gemompel
van effe links en hier even langzaam etc rondt hij de hele operatie kundig af. vervolgens
moet de doorgesneden ader weer dichtgemaakt worden. er komt een drukverband op 3
meter afgerold om het been – en dan 6 uur plat blijven liggen. terug naar de kamer.  het
meest vervelende vind ik zo’n situatie hoewel broeders en zusters wel wat gewend zijn
is rechterbeen plat en gestrekt - rug plat en gestrekt -  linkerbil en linkerbeen omhoog
en daar wordt dan een po onder geschoven – een soort yoga --- zegt de zuster wel ook
de urine fles te gebruiken anders wordt het bed letterlijk en figuurlijk zeiknat .....
zo is het leven …..
vrijdag : dottering
De Amerikaanse arts Charles T. Dotter was de eerste die bloedvaten door oprekking
wijder maakte. Zijn naam raakte op die manier verbonden aan de techniek. Dotteren lijkt
veel op hartcatheterisatie.

Zodra de plaats van de vernauwing precies is bepaald, wordt door de geleidecatheter
een flinterdunne slappe metalen draad ingebracht. Bij een dotterbehandeling wordt dan
over die draad binnen de eerste catheter een tweede, nog dunnere catheter
opgeschoven. Dit is de balloncatheter die eindigt in een langgerekt ballonnetje. Als de
ballon zich op de plaats van de vernauwing bevindt wordt hij een aantal seconden of
minuten opgeblazen. Tussendoor spuit de cardioloog nog wat contrastvloeistof in om
te zien of er resultaat wordt geboekt. Door het opblazen wordt de vernauwing
weggeperst. De ader wordt op die plaats dus wijder gemaakt. een enkele keer gebruikt
de cardioloog in plaats van een ballon een andere techniek of een andere methode.
Soms is dat een klein diamanten schuurbolletje, een soort freesje. Soms ook een
draaiend mesje of laserlicht. Hiermee wordt de plaque in de kransslagader van
binnenuit verwijderd. De kleine plaque-deeltjes worden met de bloedstroom afgevoerd.
Wanneer een stent wordt aangebracht zit aan het eind van de balloncatheter de stent
zelf,  om het ballonnetje heen. Het ballonnetje wordt opgeblazen en de stent blijft achter,
vastgedrukt tegen de binnenwand van de kransslagader.

Tijdens het opblazen van de ballon wordt de kransslagader heel even helemaal
afgesloten. U kunt dan kort de bekende beklemmende pijn van angina pectoris voelen.
Deze klachten treden op door de behandeling zelf. Het betekent niet dat er iets fout
gaat. Voor een goed resultaat moet dit ‘oprekken’ in de meeste gevallen enkele malen
gebeuren. De cardioloog kan het resultaat van de ingreep direct beoordelen. Hij kan
door het inspuiten met contrastvloeistof zien of de vernauwing minder is geworden en
misschien helemaal is verdwenen. Hij zal net zo lang doorgaan met oprekken, tot hij een
perfect resultaat heeft bereikt of alsnog kiezen voor een stentbehandeling.

Wat zijn stents?
Stents zijn heel kleine cilindertjes van gaas, metaal of kunststof, te vergelijken met
ballpoint veertjes. Sommige soorten zijn bekleed met een stollingwerende stof. Ze
kunnen worden ingebracht aan de binnenkant van een kransslagader om te voorkomen
dat een opgerekt stukje zich opnieuw vernauwt. Loszittende flarden van de plaque
worden op die manier vastgedrukt. Ook een stent wordt via een catheter in een
kransslagader gebracht. Daarom behandelen we stent-implantatie en ballondilatatie
samen op deze webpagina: de manier waarop de vernauwde plek wordt benaderd is
hetzelfde. Er bestaan twee soorten stents. De ene wordt met behulp van een
dotterballon tot de juiste maat opgerekt, de andere neemt uit zichzelf de goede maat
aan. De stent is genoemd naar een Engelse tandarts uit de 19de eeuw:
Charles Stent,
die een vorm ontwikkelde om een afdruk te maken van de tanden en de mondholte.
vrijdag : dottering + 2 stents
ik heb er nog steeds moeite mee. tweede kamerleden zonder stropdas. de leraar noemen
we klaas. ik vind het een vervaging van normen en waarden althans zoals ik die zie. kan
ik lid worden van een geref partij maar dat zijn dan weer roependen in de woestijn - afijn
dat zal ik dan ook wel zijn. en verder vind ik het dan ook wel fantastisch allemaal - doe
lekker 6 gram zout op je eitje, knip je stropdas af, hang je hemd lekker uit je broek en
allemaal op gympies .......
zoals zonder zekerheid in de verwachting lag is er om 11uur een ambulance die me naar
lumc rijdt. heb ik 30 jaar niet in een zhuis of ambu gezeten en nu alles in een week. ik
word ergens bij een ok geparkeerd en daar zit ik dan te zitten. maar na een uurtje word ik
weer gevonden. kopje koffie, een bed - infuusje en wat electroden met iets dat lijkt op
een terroristen bom. na enige tijd word ik binnen gereden voor de dotter en stent
behandeling. er zijn twee zusters en een arts / cardio / chirurg ..?  ik weet het niet . niets
is mij verteld. we noemen hem dr dennis. gekleed in een overhemd dat een wash and
wear heeft die niet werkt - een spijkerbroek - met gympies .......  te lang en wat vettig
haar.als ik hem in tram 9 zou tegenkomen .....  maar dat gebeurt natuurlijk nooit want
waarschijnlijk rijdt hij audi .........een van de zusters rommelt wat met een monitor en
meldt ;"hij wil er niet in"... ach zegt dr dennis :"dat heb ik met mijn vrouw ook vaak"  
......... nou de trend is gezet. let wel :
dit verzin ik NIETTT.  ik verwacht ieder ogenblik
muziek van andre hazes en een paar biertjes. inmiddels maakt dr dennis mis en place en
gaan er boterhamzakjes over de apparatuur etc. - dr dennis doet wat opwarm
oefeningen langs de lijn - van gaal zou er trots op zijn - vervolgens gaat zijn jas aan wat
een combinatie is van een  ruimtepak en een surfers outfit. medium dik zonder helm. zijn
haar wordt voor de 100% weggetoverd   ... mondkapje .. en eigenlijk zien we alleen de
ogen ----  had hij ook een burka aan kunnen trekken .>?  hij steekt zijn hand door de
plastic muur - echt verstaan doe ik hem niet en ik mompel feddaro .... nu kennen we
elkaar kan hij beginnen. de procedure is al eerder omschreven - en als ik terugblik op de
operatie van dr dennis denk ik dat hij een zeer kundig en ook gedreven arts is - met wat
los taal gebruik. hij zegt adem in - vast houden - adem uit. bij een derde keer vergeet hij
het commando adem uit en blauw aanlopend lig ik daar met adem in totdat ik als een
walvis de adem uitspuit. sorry zegt dennis : "ik ben soms zo'n eikel - ik was net even
lekker bezig ........" ik verzin het NIETTT. de operatie die officieel geen operatie mag heten,
wordt verder pijnloos  en ik denk bekwaam afgerond en er zijn twee stents geplaatst. de
doorgesneden slagader wordt met een speciale kram dicht geniet - deze kram zal  de
ader in 2 uur dichten -- en dr dennis zegt daarover :  "" hoef je niet zes uur op je krent te
liggen "" ik verzin het NIETT, en een druk/rekverband wordt slecht en slordig
aangebracht (de zusters) - dr dennis geeft mij een hand goodbye en ik zeg hem dank u
dokter en hij verdwijnt in het niets en mijn vergetelheid. met de ambu ben ik rond 4uur
weer op zaal - en op tijd voor het avond eten. ik lig nog met infuus en bloed verdunnend
medicijn daardoor, dat er 12middnacht uit gaat - en het rekverband was al om 11uur
afgeknipt ..... in principe ben ik kant en klaar om ZATERDAG naar huis te gaan.
en zo gebeurt het ook.
het vervolg is :
dat ik via een revalidatie programma o.a. fysiek wordt aangesterkt, zodat mijn 3banders
ook 3x in de rondte gaan - zoals bij de grote  jongens, het rev progr gaat mij uitleggen
wat een gezonde levstijl  is, - hoe verzinnen ze het - , het is allemaal wel 'verplicht' - en na
afronding moet ik me dan weer voor controle van resultaat etc weer melden bij de
cardiologie.
OOM FRED  Wij zien U graag >!!
tijdens de opname bronovo werd mij dagelijks smorgen 4 medicijnen en savonds 2
medicijnen voorgeschreven / gegeven.  deze zelfde medicijnen heb ik nu ook thuis in
een onwaarschijnlijke hoeveelheid van 3 dozen van ieder = effe gauw rekenen 18 dozen
.......... en groot ook nog.
..............AM
Ascal Brisper  bruistabl  100 mg   3x30 tabs     16 euro
Wat is Ascal Brisper Cardio-Neuro 100 mg en waarvoor wordt het gebruikt ?
Ascal Brisper is een bruistablet met 100 mg carbasalaatcalcium (een complex van
calciumacetylsalicylzuur en ureum). Opgelost in water geeft een Ascal Brisper
bruistablet een oplossing met 78 mg volledig opgelost acetylsalicylzuur.
Acetylsalicylzuur remt het samenklonteren van bloedplaatjes. De vorming van stolsels
(“klontjes”) wordt daardoor tegengegaan en daarmee ook het afsluiten van bloedvaten
door deze stolsels. Ascal Brisper is, in tegenstelling tot tabletten die gewoon
acetylsalicylzuur bevatten, volledig oplosbaar in water. De kans op maagbijwerkingen
wordt daardoor verminderd. Dit is belangrijk, zeker omdat de meeste patiënten Ascal
Brisper levenslang moeten gebruiken.

Metoprololsuccinaat retard pch 50   3x30          22euro
WAT IS METOPROLOLSUCCINAAT RETARD PCH EN WAARVOOR WORDT HET
GEBRUIKT?
Farmaceutische vorm en inhoud: tabletten met gereguleerde afgifte.
Geneesmiddelengroep: Metoprololsuccinaat retard PCH behoort tot de groep van
geneesmiddelen die als bètablokkers wordt aangeduid. Zij beschermen het hart tegen
een te grote activiteit.
Verpakkingsgrootte: 10, 20, 28, 30, 50, 90 en 50x1 tabletten met gereguleerde afgifte in
blisterstrips in een kartonnen doosje en 30, 100, 250 en 500 tabletten met gereguleerde
afgifte in flacons in een kartonnen doosje.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Toepassing van het geneesmiddel: Metoprololsuccinaat retard PCH wordt gebruikt bij
verhoogde bloeddruk (hypertensie), beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (angina
pectoris), hartritmestoornissen, na een hartinfarct om een nieuw hartinfarct te
voorkomen, verhoogde werking van de schildklier (hyperthyreoïdie) en ter voorkoming
van migraineaanvallen.

Pantoprazol actavis  40 mg             3x30            20euro
WAT IS PANTOPRAZOL ACTAVIS 40 MG EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
Pantoprazol Actavis 40 mg wordt gebruikt voor de behandeling van zure reflux (een
soort zuurbranden) en maagzweren of zweren in het bovenste deel van de
twaalfvingerige darm (duodenumzweren). Pantoprazol Actavis 40 mg wordt ook
gebruikt voor de langdurige behandeling van patiënten met een te grote
maagzuurproductie zoals bij het Zollinger-Ellisonsyndroom.
Pantoprazol Actavis 40 mg kan ook samen met antibiotica worden gebruikt voor de
behandeling van een infectie die wordt veroorzaakt door Helicobacter pylori. Dit is een
bacteriële infectie, die ontsteking van de maag kan veroorzaken. Er kunnen ook maag-
of duodenumzweren door ontstaan. Door de infectie met Helicobacter pylori te
behandelen genezen deze aandoeningen en wordt voorkomen dat ze opnieuw
ontstaan.

Plavix  75 mg  clopidogrel      3x 28                   144
PLAVIX (clopidogrel bisulfate) is indicated for the reduction of atherothrom-botic events
as follows:
•Recent MI, Recent Stroke or Established Peripheral Arterial Disease
For patients with a history of recent myocardial infarction (MI), recent stroke, or
established peripheral arterial disease, PLAVIX has been shown to reduce the rate of a
combined endpoint of new ischemic stroke (fatal or not), new MI (fatal or not), and other
vascular death.
•Acute Coronary Syndrome
◦  For patients with non-ST-segment elevation acute coronary syndrome (unstable
angina/non-Q-wave MI) including patients who are to be managed medically and those
who are to be managed with percutaneous coronary intervention (with or without stent)
or CABG, PLAVIX has been shown to decrease the rate of a combined endpoint of
cardiovascular death, MI, or stroke as well as the rate of a combined endpoint of
cardiovascular death, MI, stroke, or refractory ischemia.
◦  For patients with ST-segment elevation acute myocardial infarction, PLAVIX has been
shown to reduce the rate of death from any cause and the rate of a combined endpoint
of death, re-infarction or stroke. This benefit is not known to pertain to patients who
receive primary angioplasty.

..............PM
Simvastatine  40 pch              3x 30                   15euro
Voor wie is simvastatine bestemd?
Dit geneesmiddel is bestemd voor patiënten met een verhoogd cholesterolgehalte in
het bloed en aandoeningen aan de hartvaten, als aanvulling op een dieet. Simvastatine
is ook bestemd voor patiënten met een erfelijk verhoogd cholesterol gehalte.

Perindopril tert-butylamine
actavis 2 mg                          
   3x 30                   23euro
Wat is Perindopril tert-butylamine Actavis 2mg, 4mg of 8mg tabletten en waarvoor wordt
het gebruikt:
PERINDOPRIL hoort bij een groep geneesmiddelen die ACE-remmers genoemd
worden. Deze werken doordat zij de bloedvaten verwijden. Hierdoor kan uw hart
gemakkelijker bloed door het lichaam pompen.
Perindopril tert-butylamine 2 mg, 4 mg of 8 mg tabletten worden gebruikt:
• voor de behandeling van hoge bloeddruk (hypertensie)
• voor de behandeling van hartfalen (een aandoening waarbij het hart niet in staat is om
voldoende bloed rond te pompen om aan de behoefte van het lichaam te voldoen)
• ter vermindering van het risico van cardiale voorvallen, zoals een hartaanval, bij
patiënten met stabiel coronair vaatlijden (een aandoening waarbij de bloedtoevoer naar
het hart is verminderd of geblokkeerd) en bij patiënten die reeds een hartaanval en/of
een operatie hebben gehad om de bloedtoevoer naar het hart te verbeteren door de
vaten die het bloed toevoeren te verwijden.
======  
totaal 3x   240 euro ..............  720 euro
Nederlanders eten per dag ongemerkt gemiddeld 9 gram zout, veel meer dan de
aanbevolen hoeveelheid van 1 gram en ook ruim boven het overheidsadvies van
maximaal 6 gram.'' Mensen krijgen dagelijks dus nog steeds te veel zout binnen,
concludeert de bond.

De Consumentenbond wijst erop dat te veel zout een hogere bloeddruk veroorzaakt,
wat op termijn kan leiden tot ernstige ziektes. Fabrikanten en supermarkten moeten
daarom nu eindelijk hun verantwoordelijkheid nemen, aldus de woordvoerder.

De bond doet een oproep aan minister Ab Klink (Volksgezondheid) om met de
levensmiddelenbedrijven concrete en bindende afspraken te maken over stapsgewijze
verlaging van het zoutgehalte. Verder pleit de bond voor duidelijkere informatie voor de
consument. Nu staat 'zout' nauwelijks nog op de etiketten van producten.

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) kent het onderzoek van de
consumentenbond niet, maar de conclusies bevreemden het bureau wel. Een
woordvoerster wijst erop dat er inmiddels 3500 producten zijn met het Klavertje-logo of
Ik kies bewust-logo. Dat zijn producten met minder vet, suiker of zout. Dat heeft volgens
haar geleid tot 100.000 ton minder zout.

De Nederlandse levensmiddelenindustrie presenteerde een jaar geleden een actieplan
zout om de hoeveelheid zout in levensmiddelen in twee jaar tijd met 12 procent terug te
dringen. Met die reductie komen consumenten nog niet onder het niveau van maximaal
6 gram per dag. Maar de industrie noemde het destijds een ''eerste stap''.
woensdag 2 december 2009
er scheen een lantaren in mijn gezicht om 6 uur smorgens om vast te stellen dat ik nog
in leven was. je kunt natuurlijk de dagdienst niet opzadelen met een lijk . die lantaren zal
er de andere ochtenden ook wel geweest zijn maar sliep ik de slaap der onschuldigen.
dat is een hele diepe slaap.
om 7 uur was er ontbijt. dat moet je dan duidelijk bij de kar dames annonceren cq
bestellen. ik had er reeds heel erg lang en diep over nagedacht en mijn bestelling
meerdere malen gerepeteerd want het was voor mij een traktatie plus dat je de kar
dames zeker niet mag irriteren - ze zitten bij ado in vak G en dan weet je het wel.
ik bestelde een bruine met echte roomboter en dubbel jonge kaas - twee dagen over
nagedacht - koffie suiker sudderans en melk. op mijn platte tootje stond koffie met
tegen de koffiekop : roomboter en geen suiker. ik denk nouh die dame nog niet
helemaal wakker.
ik fluister bedeesd naar de dame dat koffie met roomboter niet eght overal wordt
geserreveerd. ze kijkt me aan zo van jij hep nerreguns verstand van oen en legt uit uit
dat die boter hagstikke hard is en mot zagt worre. ach ik ben een oen. de suiker wordt
nageserveerd.

wat vooraf ging. vrijdag.
ik kreeg een steek in de buik rechts onder de ribben met een pijn die niet fijn was.
onverwijld bij google gekeken wat daar dan allemaal zit. lever. en bij een
levertransplantatie ben je na vijf maanden weer het ventje.
de pijn verplaatste zich naar het middenveld en daar zit dan oa de blinde darm en darm
verwante artikelen. acute appendix overgeven koorts diarrhee pijn en wat al niet. dat
had ik niet.
de avond had ik een onprettige pijn in het algehele middenveld en voelde me als een
natte vaatdoek. zou bij het biljarten wel minder opvallen omdat ik zowiezo speel als een
natte krant maar dan toch maar afgemeld.

de zaterdag was eigenlijk helemaal niks niet beter niet en ik had een waardeloze dag
met een konstante zeurende pijn zonder verder steken. het was zelfs zo erg dat mijn
borreltje niet smaakte in plaats als zoals gebruikelijk mij weer terug in de wereld te
gooien ook al is dat meestal tijdelijk. om twaalf uur gaan slapen.
de zondag alweer om vijf uur wakker bij gebrek aan alcoholische verdoving en als
gevolg van te vroeg naar bed gaan. de pijn was er nog steeds. een optie was de zondag
ook maar uitzitten en maandag huisarts etc maar dat scenario was flut.
gewassen aangekleed schoenen gepoetst drie dagen baard weg geschoren - zit me
dasje goed zit me jasje goed - vader gaat op stap.
om zes uur margie wakker gemaakt die dacht dat ze haar zondag ochtend uitslaap
ochtend had. aangemeld bij de huisartsenpost en met de auto waren we daar om half
zeven. rond zeven uur bij de spoedeisende hulp. om half acht het veilige gevoel van
een infuus aansluitnaald in de arm. het leven is mooi. behalve dan het feit dat ik 100%
nuchter diende te blijven - een mij totaal onbekend gegeven - en ik zat op een dag score
van een kopje koffie zes uur ochtend.

de arts die mijn gegevens registreerde merkte op dat ze mij nergens met hart
problemen als patient van bronovo kon vinden.  tsjaa. ze bemerkte zelfs : "" weet u het
zeker ? was u niet in leyenburg ?"" nooit geweten dat ik zo een grote gelijkenis heb met
gekke henkie of is het gewoon omdat per definitie niemand mij serieus neemt ??
ik werd de zondag ochtend op zaal gezet. een bed bij de open deur en uitzicht op de
gang waar iedere 2seconden wel iemand voorbij kwam. je denkt er zoute lucht bij en zet
een schelp op je oor - heb je de kijkduinse boulevard.
ik werd met een rolstoel de kamer ingereden en uitte een goeijjjjjjjje middag met het v
teken. er zaten drie grijsgekuifde kamerjassen aan de stamtafel  tevens  enige tafel met
nog net geen haarkrullers en er viel een doodse vijandige stilte. de slechtste strategie is
vrede zoeken. het eerste commentaar kwetterde van de tafel "ik zie een cowboy riem -
stoer - maar zal wel niks meer wezen - als je vraagt ga vijf minuten op je kop staan dan
kannie dat niet ""...  de toon was gezet.   met de rug naar het commentaar blijf ik
geluidloos op bed zitten. spijkerbroek uit. "" ik zie een blote mannenkont """ ........ dat is
een verkeerde observatie en of wishful thinking want wat er te zien is is mijn nette net
nieuwe korte boxer van esprit en 16.50 wehkamp. pyamabroek aan en ik schuif
geluidloos achteruit onder de dekens en ga slapen. de fanclub houdt het verder voor
gezien.

de zondagmiddag zijn er meerdere controles uitgevoerd op bloed urine etc en er werd
een radioloog van huis gebeld die een scan maakte met zijn deo roller. zijn eerste
diagnose was een maagzweer maar tegelijker tijd stelde hij vast dat dit niet mogelijk
was vanwege mijn gebruik van pantoprazol die de bijwerking van hartpillen op de maag
moet bestrijden en dat schijnbaar vlekkeloos doet. 438 werd wat geprikkeld met
huilende kinderen thuis op zijn netvlies en vroeg wat eigenlijk pijn waar eigenlijk pijn
hoeveel eigenlijk pijn ??   nou doe dan maar ct scan zei hij de assistent dj.  en zo ging ik
door een voorlaadwasmachine luik. mooi is wel dat de uitslag er ook best snel was - hij
wou natuurlijk als een speer weer naar huis en haard - en boven in mijn bedje werd mij
de diagnose voorgelezen.
ontsteking van de alvleesklier. 100% nuchter blijven. 100% rust. maandag komt de arts
en dan zien we weer wat voor leuke dingen we verder gaan doen.
ik was al aangesloten op een infuuszak voor alcoholvrije vocht voorziening en daar lag
ik dan te liggen. margie inmiddels al wel telefoon en tv geregeld en zo kon ik nog wel de
voetballers boeren en gevonden vrouwen bekijken.

de arts kwam maandag ochtend langs. maagzweer verder niet in de picture en de avk
ontsteking de boosdoener. lekker blijven liggen.
"" oorzaak :  er zijn twee oorzaken voor een avk ontsteking
1 galstenen die u niet hebt en 2 overmatig alcoholgebruik ... dat is dan uw oorzaak "" hij
gaf me een hand. einde van zijn verhaal.

de dinsdagmorgen is aan de hand van urinetest gebleken dat mijn ontsteking helemaal
de goede kant uitging ergo sterk verminderde. de middag mocht ik ook al een kopje
thee en appelsap. ik droomde van dulang maar het werd een gemalen kalkoen fileetje
met een smaak van ........ afijn.
de dinsdagavond was wel het goede nieuws dat ik waarschijnlijk woensdag weer naar
huis kon. om middernacht pop ik mijn slaap pilletje uit het cellofaan en sodeju die schiet
als een venijnig kogeltje richting badkamer. kleine twintig minuten op handen en voeten
over het zeil gedweild en holladijee toch nog gevonden.

woensdag.
er scheen een lantaren in mijn gezicht om 6 uur smorgens om vast te stellen dat ik nog
in leven was. je kunt natuurlijk de dagdienst niet opzadelen met een lijk .
om 9 uur kreeg ik bevestiging van mijn 'vrij'lating - mijn overall conditie is goed - geen
klachten  - tussen haakjes ook een goed gevoel dat de hele buik area een beurt heeft
gehad via die scan - ik mag weer alles eten en drinken van de dokter  - behalve alcohol
................
en 11 uur zag ik op de email een klant voor cebu en drie voor biljart.
vanaf vrijdag weer biljarten ..... en zo strijden wij voort.

Oom Fred de Bronovo Kabouter
of was het toch Leyenburg >?
= eind september 2010 - het zal wel de slechte zomer zijn...

misschien heeft het met de stand van de maan te maken...en meer waarschijnlijk is het
omdat ik een grommerig oud mannetje begin te worden ...ik ben te weinig blij...weinig
dingen maken mij blij...ik ga naar de postbank met een balie van 3 man...nummertje
trekken bij ingang hoewel er verder niemand staat...befehl ist befehl ...systeem is
systeem ... ik heb in militaire dienst gezeten ... soldaat schilder dat groen...ja maar
sergeant het is al groen... schilderen godverdomme !!...2man staren verveeld naar het
plafond...een is er met iemand bezig...mijn nummertje is 538 en op het digitale oproep
venster staat 532...en er is verder niemand...ik blijf keurig in de houding staan...er
gebeurt verder niets...de balie werker die klaar is met zijn klant vraagt of hij me helpen
kan met kasOpname ...zal wel ergens boven achter zijn hoofd staan dat hij kas is...zie ik
niet...ik zeg nee pincode internet kwijt..dan moet u bij mijn kollega zijn...dus die eikel die
al minutenlang nietsss doet terwijl ik daar gewoon als jan lul sta te staan...baliewerker3
...ik loop naar hem toe en ben niet blij...maar ik wil de goede vrede bewaren...pincode
bankieren geblokkeerd...zo goed als direkt en onmiddelijk ben ik geklassificeerd als een
seniel oud mannetje ...uw gebruikersnaam weet u nog >? - ja - en dat weet u zeker ? ...ik
kijk hem aan...ik wil de vrede bewaren...ja...hij tovert wat rond op zijn beeldscherm..uw
gebruikersnaam weet u nog >? - ja - en dat weet u zeker ? ...ik kijk hem aan...jawel - zegt
hij ... als u een mobiel hebt ...ik zeg -ja- dat staat op de website - en voeg toe -snerpend
bij iedere lettergreep...ikk hebb geenn mobiellll...krijgt u ee nenvelop in de post in drie
dagen...ik weet het...het staat op de website...en ik ben maar rustig zacht stampvoetend
weer weg gegaan...

lopend over de theresia straat is er een zijstraat met haaietanden...hetgeen zo mag wel
algemeen bekend zijn...een voorrangskruising betekent...maar dan weet weer niet
iedereen dat dit ook voor voetgangers van kracht is...mijn persoonlijke visie is dat wie
dat niet weet zijn rijbewijs moet gaan inleveren...ik kom van de postbank...de opel astra
van rechts...ik loop door...de astra moet duidelijk even de rem bijtrappen want had wel
idee door te rijden ...ik ben natuurlijk een malloot om mijn dunne beentjes op die manier
te riskeren...want ook wie gelijk heeft ligt zo in het ziekenhuis...maar de postbank had
mij vleugels gegeven... ik wil de goede vrede bewaren en loop verder...hadtie ook niet
effe moeten toeteren...hoewel dat dan kan escaleren in een kranten bericht zoals het
gooien van een sneeuwbal kan resulteren in een kogel door je kop...en zo kwam ik
bij kruispunt lvnoi waar verkeer dat rechts af slaat groen licht heeft tegelijkertijd met het
groen voetgangers voor oversteek rechtdoor...waarbij de voetgangers voorrang
hebben...mijnpersoonlijke visie is dat wie dat dan niet weet zijn rijbewijs moet gaan
inleveren ...en daar kwam een astra de hoek om...ik loop door...de astra moet duidelijk
even de rem bijtrappen want had wel idee door te rijden ...ik ben natuurlijk een malloot
om mijn dunne beentjes op die manier te riskeren...tuut tuut tuut protesteert de astra ...ik
sta voor de nummerplaat...ik loop naar het  bestuurders raam...inmiddels drie auro's
daarachter schots en scheef...
kruispunt geblokkeerd...ik sla heftig op en tegen en net niet door het raam van de
bestuurder...met mijn paraplu...een gelukje ? dat ik niet van de biljartclub kwam...ik kan
al mijn opgekropte postbank en aanverwante frustraties heel prima kwijt...het hele
kruispunt toetert vrolijk mee met mijn scheldkanonade...de astra wil omelet gaan eten en
kiest eieren...ik wandel door met mijn kapotte paraplu...zwaaiend naar het kruispunt...
het zal wel de slechte zomer zijn...
misschien heeft het met de stand van de maan te maken...en meer waarschijnlijk is het
omdat ik een grommerig oud mannetje begin te worden ...ik ben te weinig blij...weinig
dingen maken mij blij...
ook biljarten maakt mij niet meer blij...= de maandag om vier uur smiddags is zowiezo al
wel wat vroeg voor mijn dagelijks schema...ik kijk zondags meestal de voetbal
wedstrijden van het weekeinde...daar volgt dan twee tot driemaal een anlyse programma
waar ik verder niet zo naar kijk omdat het de uitslagen verder niet zal beinvloeden dus is
het eigenlijk zinloos gelul...en dan zit er de maandagmiddag vaak weer een analyse
panel aan de stamtafel...die tegelijkertijd de wereldkeuken en de wereldpolitiek onder de
loep nemen...maar dat is natuurlijk te doen gebruikelijk in het cafe gebeuren...en ik
probeer me dan met het biljarten bezig te houden...een muziekje hoort er natuurlijk ook
bij maar waarom die soms op disco volume moet staan met een speaker boven het
biljart is me nog nietduidelijk al zeker niet als er op dat moment alleen twee spelers
staan ...maar ik wil de goede vrede bewaren...en ik probeer me dan met het biljarten
bezig te houden...

de dinsdagclub is door wereldvoetbal en aansluitende vakanties wat ontregeld...er was
daarvoor en is daarna ook soms meer aandacht voor voetbal in het algemeen
...waardoor spelers minder goed presteren omdat de concentratie is verdeeld tussen
scherm en groene tafel en dan zal ik het verder niet hebben over de tel interesse /
concentratie  en of de interesse voor spelers die aan de bal zijn...en al helemaal niet over
de discipline van het vegen en balpoetsen...er zijn talloze dinsdagen dat de balpoets
machine geheel niet is aangezet ...maar ik wil de goede vrede bewaren...en ik probeer
me dan met het biljarten bezig te houden...dan wordt er per email gelobby'd kom naar
mijn bonds wedstrijden kijken en als ik dan kom en als ik dan nog iets...verder weinig
nuttigs ...omdat de wedstrijd al gespeeld is en de punten verdeeld zijn ...wil zeggen
word ik genegeerd dwars overdoorheengelopen en sta ik tegen de lamp te pruttelen

...maar ik wil de goede vrede bewaren...en ik probeer me te weerhouden er met mijn
paraplu op los te slaan...ik ben te weinig blij...waarschijnlijk is het omdat ik een
grommerig oud mannetje begin te worden ...

dat was al niet minder wat betreft mijn jaarlijkse biljartdagje uit...geschreven verslagje
...ik ben me ervan bewust dat naast het normaal leesbare verslag van de activiteiten er
flarden biografisch getinte...naar mijn mening ludieke...quotes in stonden die niet
zonder nadenken begrepen zouden kunnen worden...maar het uitblijven van algeheel
enige zij het positieve of negatieve reaktie (met uitzondering van tony) heeft mij diep in
de ziel gesneden ...zoals bijvoorbeeld de vraag van wat bedoel je nou eigenlijk in
hemelsnaam...en zo denk ik dat ik met de dinsdagclub op een andere golflengte zit...en
dat is anders geweest...dat is jammer...
waarschijnlijk is het ook omdat ik een grommerig oud mannetje begin te worden ...en
eigenlijk is daar geen golflengte voor... een item wat nog wel ongeschreven bleef is het
feit dat enkele haagse harry's een exotisch bier bestellen en daar een gespoeld
exotisch glas bij wensen en verbaasd zijn dat de blonde studente van de haagse
hogeschool vakrichting moderne telecommunicatie die daar voor minder dan tien euro
per uur rond loopt vertwijfeld met een menukaart en vraagtekens in de grote blauwe
ogen terugkomt...en die voor een courvoisier naar de chefkok loopt...
zijn ze zeker nog niet op de boulevardterrassen geweest  waar als het mee zit een
werkeloze visser na een half uur komt vragen wat je mot en als het mee zit dan weer een
half uur later met een geheel veschraald en bijna warm pilsje terugkomt voor de prijs
van vier euro vijftig...valt allemaal soms ook wel mee maar zeg niet en denk vooral niet
dat het niet gebeurd...
op de vrijdag biljart mag ik spreken van prima golflengtes maar natuurlijk is er voor een
grommerig oud mannetje altijd wel wat te zeiken...waarbij ik mag zeggen dat spel
observatie en concentratie heel prima is...de veegdiscipline vanzelfsprekend is...het was
even mank gelopen wegens een rookverbod in de zaal waarbij enkelen alleen nog maar
aan de bar zaten buiten hun speeltijd... gescheiden door een wand van het biljart
gebeuren...maar dit is weer enigszins teruggedraaid...en dan blijft er alleen nog de
irritatie van het sluiten van de bar dat per week afhankelijk is van de dienstdoende
barkeeper...die soms de tent om half elf wil dichtgooien...het knelpunt zit in het feit dat
het allemaal door enkele vrijwilligers gedaan wordt en het al moeilijk genoeg is om
die er enthousiast voor te maken...en zoals wel vaker in het leven moeten we dan maar
roeien met de riemen die er zijn...
EN ZO ROEIEN WIJ VOORT .................
dozijn loslopende haagse harry's gesignaleerd ....... okt 2006

voor zover er bij de ontbijtbuffetten van vdvalk nog statistieken van winst en verlies
worden bijgehouden zal het de zondag 8 wel diep in de rode cijfers staan . maar het
was behalve veel ook zeker zeer smakelijk. laat ik beter zeggen het zag er smakelijk uit.
dit vanwege het feit dat ik zelf nooit ontbijt en er dus ook niets van heb gegeten. zeker
een voetbal elftal of zijn het gewoon hooligans werd er aan de tafel naast ons zacht
gefluisterd. de dirty dozen was nog niet geheel kompleet maar dat werd wel soepel
opgelost. boots and all.
een van die goochelaars had zich verslapen en werd na het
ontbijt opgehaald met z’n cowboy laarzen
plankgas richting utrecht en kantje boord
mooi op tijd om voor de raap  te worden geschoten.
we gingen dus paintBallen  

de bardame vond het allemaal niks maar het bedrag van de rekening werd regelmatig
verhoogd met twaalf biertjes en zo besloot ze toch maar beetje aardig te blijven. met
een soms wat minder goed passende overall en een helm met ondoorzichtig plastic
werden we al snel de killing fields ingestuurd. we moesten een ouwe vrachtwagen
verdedigen die ik eigenlijk niet voor niks zou willen hebben en er lag een vlag in van
voor de oorlog die schijnbaar heel belangrijk was. het schieten van domme gele
balletjes was veel leuker dan je zo zou denken. je kunt er een hele nieuwe haar style
mee creeren. als je heel erg je best doet kun je er de waterpokken mee simuleren. ik
heb me hoofdzakelijk met de verdediging bezig gehouden want als je naar voren gaat
word je voor de kop geknald. als ik iets zag bewegen effe ratelen. soms was het een te
ver voor uit geschoven medestander soms was het iemand die met zijn handen
omhoog ging lopen waar ik het nut niet van in kon zien. want we hadden afgesproken
dat we geen krijgsgevangenen zouden nemen. de jongere veteranen hielden het wat
langer uit terwijl de krasse knarren wat nader kennis maakten met juffrouw els. ze was
populair en haar naam werd 52 maal geroepen.

voor onderweg terug naar den haag een overzicht van de hedendaagse versier
etiquette meegegeven. je kijkt een dame eerst in de ogen dan niet in die boezem staren
maar je zegt : mooie schoenen. daar scoor je mee.
even een pauze in de rio2.
dat is dus ons biljartclub cafe alwaar de tshirts 52 keer
omhoog gingen om iedereen de vreselijk bloedende en etterende schotwonden te
laten zien. is niet niks als je zo uit cambodja terug komt. gelukkig bleven de
onderbroeken gewoon aan want het scheen dat enkelen ook een knetterend salvo in
de ster hadden gekregen. ik zal de attractie aanbevelen bij het coc. dan met roze verf.

via de taxi route
de grap is dat onze buschauffeur een klant uit het cafe is die van
beroep taxichauffeur is maar met een enorme omweg naar het zuiderpark reed
 naar
het zuiderpark alwaar de bar al weer snel was gevonden. bier en zware ballen bleek
een prima kombinatie. is niet per definitie altijd zo. er werd over het algemeen heel
prima gescoord en zelfs een score neergezet die in een clubkampioenschap voor
50plussers zeker wel eerste plaats zou afdwingen. andre hazes leefde er nog steeds
voort maar die werd maar weer afgevoerd toen het kluppie te luidruchtig werd. na de
bowling happening met ook circus acts
een van die gladiolen ging met ‘jeux de boule
taktiek’ de ballen over de middenstip gooien
 vervolgens op weg naar t wokrestaurant.
die waren inmiddels ingeseind door het barpersoneel van de bowlingbar dat er een
kluppie gezellige harry's aankwam en daar hadden ze akkuut de reservering weg
getoverd. maar dat mocht niet baten en zo kregen we toch nog een 10persoonstafel
met 14 stoelen. en ook nog naast het orkest.

uit voorzorg had de muziek alles wat op bouwer hazes leek zowel als de mikrofoon
weggetoverd. hetgeen een van onze danstalent harry's er niet van zou weerhouden
een dame die rustig een chinese garnaal zat te pellen van haar stoel af te charmen en
dansend in het rond te slingeren op muziek van pat boone. het eten was natuurlijk
zoals altijd heel prima en smakelijk.  het was weer een leuk gezellig dagje uit.
Tony bedankt.
                      Dames in hokjes achter ruitjes.
Met Bar Jeroen en Inge met zes man een boottochtje op de Amsterdamse Amstel.
Kaartjes kosten 17,50 dat is 105 gulden. Ik geef de dame achter het ruitje  5x25 gulden.
Ik heb geen tientjes. OK wij zoeken wat wij snuffelen wat. Wij vinden een muntje van
vijf. Ik wil liever een tientje. Ik kijk wat verbaasd, kijk nog eens naar de 5x25 en
reken nog eens hoe dat dan gaat. Hebt u geen tientjes??
Nog redelijk geduldig heb ik haar uitgelgd dat als ze het 1x25 zou inruilen voor het 1x5
:ja maar ik heb tientjes nodig. En zo gaat dat dan. We hebben haar gezellig met z'n allen
verteld dat dat dan wel helemaal haar probleem was, en of ze dan toch maar als de
sodemie even wilde afrekenen. Heel boos ging ze met geld en kaartjes gooien.
Ik heb haar aangeboden een zak tientjes te brengen die ze zou kunnen kopen voor
elf gulden per stuk.
-=====>>>>en dan nu het ministerie ........rond
2000 caan van necklaan
De chef van de loodgieters had me al gewaarschuwd. Normaal is het zo dat je eerst
de subsidie aanvraagt en dan pas de lood leiding laat vernieuwen. Dat moet via het
stadhuis zei hij. Ik bel het stadhuis en vraag of er een lood subsidie afdeling is en
wordt doorverbonden. Een wat vermoeide ambtenaar legt uit dat "die jongens" bij
VROM zitten.
Was al wel weer slim dat ik niet met de bus was maar per telefoon.
De ambtenaar op VROM begon al gelijk "ja maar regeltjes zijn regeltjes"
eerst papiertjes en dan de loodgieter. Ik legde hem met nogal wat extra nadruk uit
dat dan wel mijn diepvrieskist en algehele inventaris van de keuken misschien wie
weet hoe lang in de huiskamer moest blijven etc. Hij was ook de kwaadste niet en we
spraken af dat ik direct al deze middag de papieren kon komen inleveren.
Even afgeven aan de balie.
Het super hiervan is dat hij mij de URL van VROM gaf (niet dat ik dat zelf niet had
kunnen bedenken) wwwpuntvrompuntnl, maar daar kon ik ook het subsidieformulier
vanaf printen. Dat had ik zelf nooit bedacht.

Via de chef loodgieter die mij een offerte als bijlage moest leveren en kopie van bewijs
van eigendom plus een brief van mijzelf met referentie aan ons telefoongesprek en
nadruk op de urgentie etc samen met Margie naar het ministerie van VROM.
Ik geef de dame
achter het ruitje de envelop. Die kunt u daar bij de buitendeur in de
bus doen. Ik denk daar eens over na en vraag wanneer die dan wordt afgeleverd.
Morgenochtend.
Ik leg haar uit dat ik de ambtenaar had beloofd het /binnen een uurtje/ op zijn buro te
leggen en dat hij er op zit te wachten. Ze zegt dat het geen probleem is als ik even
naar buiten loop dan links dan rechts en dan een deur en dan afgeven bij Repro.
We doen precies wat ze zegt maar vinden helemaal nooit geen deur. Ga weer naar
binnen en een roltrap op. Staat security voor een ingang. Ik wil graag even naar Repro.
Ja maar dan moet u even een pasje halen. Maar is dit wel de ingang naar Repro? Jawel.
Ik vraag de dame achter het ruitje een pasje. Bent u dan naar boven gegaan ? Jawel.
Nee u moet naar buiten naar links naar rechts. Nou ik ben naar buiten gegaan naar links
naar rechts en ook  naar rechts en dan links plus tweemaal rechts en tweemaal links.
Ik ga maar weer naar het ruitje en geef toe dat ik waarschijnlijk heel erg dom ben.
Per telefoon vraagt ze iemand informatie Hoe ze uit moet leggen waar iemand de deur
naar Repro kan vinden.  De telefoon weet het niet.

We krijgen 2 pasjes. Eenmaal binnen is dat wel een kick. Het is een fabulous mooi
gebouw en een mooi voorbeeld van architectuur en ruimtelijke ordening. Is ook leuk
dat je dan gewoon overal heen kan wandelen zonder dat iemand iets vraagt of zegt.
Je kunt op deuren en naambordjes lezen wie je eens lekker zou kunnen gaan
uitschelden of zo, of je kunt een lege kamer in en de harde schijf gaan wissen.
Ik had wel het kamernummer van de lood ambtenaar maar er was een balie waar ik
besloot mijn envelop maar af te geven. Als hij besluit geen subsidie te geven kan ik
altijd nog eens terug met een doos eieren. Ik weet nu hoe dat gaat.
Het goede nieuws. We hebben nog even gezellig een kopje thee en koffie met cake
genuttigd voor het met subsidie ondersteunde bedrag van 1 gulden 70.
update.......3 MAART 2006

echt veel gebeurt er niet - maar natuurlijk kan een gewoon iets wel tot blog proporties
worden opgeblazen .... een blog proportie moet iets hebben - iets dat het interessant
en/of aardig en/of leuk maakt om te lezen. dat is natuurlijk super moeilijk omdat het maar
de vraag is wat de een en wat de ander dan leuk vindt om te lezen.......  en als ik dan uit  
ga vanuit de mensen die mijn biografie gelezen hebben - dan kan ik beter maar helemaal
ophouden met ook maar iets op papier te zetten. vervolgens is het zo dat ik een enorme
plaat met ijzeren draad gewapend verstevigd bordkarton voor het hoofd heb. en zo ga ik
gewoon door. alt ctrl del kan altijd. biljartcluppie gaat wel - de haagse harry's hebben
eigenlijk een ander gevoel voor humor dan ik maar ik heb weinig alternatief en zo huppel
ik vrolijk mee. het is een 3banden cluppie hetgeen betekent dat je met een carambole
ook 3 banden moet raken. en gewoon carambole heet libre en dan is het tic tac toe. ik
speel een partijtje 3band en win de partij hetgeen ten gevolge had dat mijn tegenstander
helaas niet de overwinnaar zou worden in een partijtje van 25 euro ergo ik knal hem eruit
en vervolgens vliegen mij de naastverwanten van de gebochelde van de notre dame
zowel als nagenoeg alle denkbare terminale ziekten om de oren.

ik ben een libre speler maar er is nergens in de buurt een cluppie om dat te spelen en
dus speel ik 3banden wat ook wel leuk is maar niet echt mijn spelletje. er zijn wel meer
leden van de 3 club die libre ook best wel leuk vinden en zo speel ik als er geen club
wedstrijden zijn met enkele leden ook libre. en dan gebeurt het dat de bar eigenaar
tweemaal achter elkaar een libre partij van mij verliest die we op een premie van vijf euro
hadden gezet en terwijl hij tien euro op het biljart plettert krijg ik een lezing betreffende
het feit dat ik op 3band club avond alleen interesse heb in libre en dat zijn interesse
alleen in 3band ligt. kom ik thuis type ik een email dat ik uitschrijf als lid etc maar verstuur
die niet en dat is ook beter want ik denk er drie dagen over na en dan blijkt wederom dat
ik weinig keuze heb voor lokatie en ander cluppie. en zo slik ik zevenmaal en ga weer
dinsdag naar het cluppie en het was gewoon weer heel gezellig. niks gebeurd.
everybody happy. het is allemaal maar een kwestie van hoe ver wil je het opblazen.

wat de biljart schaak business betreft gaat het allemaal wel . ik verkoop zo nu en dan een
keutje druppelt wel door en tsjaa  zelfs aanvraag voor mijn eerste schaakbordje. ik heb
me voorlopig wel gefocussed op promotie van de keuen en ik ga later nog nadenken
over de schaak happening en ik heb hele mooie flyers gemaakt in het engels en heb een
marketing envelop gemaakt inclusief 8 ballpoints ik heb er tweeduizend dus dat moet
kunnen en die gestuurd naar een 8 sterren hotel resort met pool biljarts in the kingdom
of saoedi arabie -  nederland is klein denk groot. en zo heb ik nog rond de 600 adressen
in de usa en zo kan ik wat investeren in postzegels. ik droom van een grote vis die wel
een paar honderd keutjes wil kopen en zo dromen wij voort. 100 merk keutjes die
normaal 800 kosten kan ik aanbieden voor 600 met een winst van 100 x100 is 10000 maar
tsjaa.en terwijl ik alleen nog maar droom van money money gaat aan de andere kant het
betalen betalen gewoon maar door.

waar ze me mooi mee gefopt hebben is het feit dat eneco energie 3maanden niet auto
kon incasseren vanaf mijn postgiro en daar kijk ik niet naar. als een incasso mislukt krijg
ik normaliter al wel een herinner of zoiets. eneco laat het allemaal gewoon doorgaan en
stuurt dan na drie maand leuk een berichtje dat ik achterstand heb van 600 +. ga er maar
aan staan. en dan nog een ozbeetje eroverheen en een erfenis niet in zicht gaat niet
goed maar we blijven lachen.
wat dan ook nog gaat gebeuren is dat mijn cv ketel storingen gaat geven. is natuurlijk
niet verwonderlijk want ik woon hier al 5 jaar en de goden alleen weten hoe oud die ketel
al is. ik heb een service pakket met gevas en ik laat het voorlopig weer repareren voor
een paar honderd hallo en dan mag ik gaan nadenken over een nieuwe installatie ben ik
weer klaar mee.

wat verder een leuk ? blogje is - is mijn bezoek aan het postkantoor.
het is noodzakelijk om mijn postgirosaldo bij te tanken. dat kan wel want dan haal ik geld
van mijn postgirocreditkaart en dat pomp ik dan op mijn postgiro. na wat pompen leg ik
een stapeltje biljetten en tel er 500. ik weet dat ik slechts 400 heb gepompt maar de dame
postkantoor telt na en zegt okee 500 en dat wil ik niet bestrijden en laat het vervolgens
bijgeschreven. optie 1 is dat de bankautomaat mij plus 100 uitbetaalde en optie 2 is dat
zowel ikke als de postdame ons hebben vermisgeteld en 400 net op 500 leek want er zat
nog wat klein tussen. we zullen het nooit weten denk ikwant ik was terug op postkantoor
2dagen later en ik dacht oei nu gaat er iets gebeuren maar niks natuurlijk niet. punt is dat
postkantoordame de storting in een enveloppe deponeert en als vervolgens de storting
500 zegt en de inhoud van de enveloppe 400 is dan is het denk ik duidelijk dat er iets fout
is plus dat mijn naam etc daarbij bekend is. afijn ze bekijken het maar.

als afsluiting van dit blogje heb ik nog wel een leuk filosofietje .....??......
ik sta op het punt mijn huwelijk in 1980 te annuleren ........mijn moeder zegt :
" dat kan toch niet - ik heb zo net een peperdure jurk gekocht "...........
tsjaa wat moet je dan >>?
ik moet zaterdag naar een feestje waar ik geen zin in heb ........  word mij verteld : " je
moet wel komen want wij hebben speciaal jenever gekocht voor jou ....."
tsjaa wat moet je dan >>?
Oom Fred vertelt verder .   Of.....is het vertelD ??>?
Het geniale van mijzelf vind ik .......  OOM FRED GAAT WEER IETS VERTELLEN
----opgelost---of is het opgelosD >??    VERDER ZAL OOM FRED ALLES BEST WEL OPLOSSEN.

Medio maart mijn FIETS gejat. Aangifte. 3 man sterk politieKorps in huis.  Verhaal bekend. Die
bezoeken mij dan thuis. 3 kleurenfoto's van fiets op tafel. Hoe ziet uw fiets er uit >???
¾ weken niks gehoord. Ik stuur email. Normaal in 2003 .toch >?

Email aan Politie Haaglanden :Mijn fiets staat bij buro Overbosch etc  Atwoord : 2 dagen -  wij
hebben uw email gestuurd buro Voorburg. 4 dagen --Krijg ik telefoon - Politie Leidschendam.  
Wij krijgen uw email.  wat moet ik daar mee >???

12 mei of zo -  ik wandel naar buro Overbosch---Ahh ja Fietsssss--- er is dus nog geen process
verbaal gemaakt --- achhh  uw adres staat hier op CvNecklaan Rijswijk - terwijl ze me
bezochten met 3 man in BzHout.....  afijn.. uurtje politieburo. Goocheme Gijs tikt als een Gek
een PV-tje..  ProcesVerbaal  . Allemaal beroepsJargon - wat is uw PvNummer ?uw SofiNummer
- uw etc etc.
Ja uw fietss staat hier maar Rechercheur Peet moet hier verder over beslissen. Pls Note. Let
Op . 12 MEI : MIJN FIETS STAAT IN DE KELDER VAN OVERBOSCH >>!! waarschijnlijk naast een
paarse krokodil ....

Ik bel Peet  26 MEI -  Peet.  :  ik weet nergens van  : waarom bel u mij dan ?.?????
ja ja ja .. ik bel u terug .  Peet :  ring ring  : Ja uw fiets .  Die is door de Rechtmatige eigenaar op
4 april hier afgehaald........... Ik zeg . Ik was een beetje wakker :  eggh nie..... dat is vandaagse
hedendaagse 2007 Tiener Spreektaal  om te bewijzen dat ik nog steeds al wel met mijn tijd
mee ga.
Afijn ik zeg Peet dattie in ZijN Kelder staat etc . dus ik ga weer langs .  Uurtje PolitieBuro .
En VeRRek ik krijg mijn fiets terug .. en heb nu mijn fiets terug. Halleluja.  En zo was er ook
nog een leren jas meegenomen . Maar daarover weer een  volgende keer. En toen kwam er
een olifant met een grote snuit .

PS  Hij loopt dronken door het bos ..>?
Paulus de WodkaKabouter .
2000
2003
Donderdag 18 september hebben wij  na voormalig Brain Box etc Dakota's Hangar
bezocht.  4x Jaarlijks ritueel .  ""Wij"" zijn Gerrit en Oom Fred.
De dames (en heren) van de bediening zijn daar opvallend  vriendelijk  ..Een Tien Plus ..
Wat wij gegeten hebben was opvallend goed verzorgd. Een ruime Tien.

Vervolgens  hebben wij een mobiel  telefoontje vergeten mee te nemen. Via internet en
email Lost and Found - geen resultaat. Via Internet/email en telefoon informatie is
Hangar onvindbaar ; terwijl die naam in meters hoge letters op het raam staat.
Dakota dus. Maandagavond neem ik de trein Schiphol. 9pm. Alles dicht.
Het self service restaurant heeft nog gasten  de exit is nog open.
De manager/Heer aan de kassa  belt voor mij de Hangar .. super service
vriendelijkheid  tien plus..
Jongedame Hangar zegt komt u maar even hier - doe ik de deur open.
De manager Heer (R....) T . Noteert  mijn gegevens ------ gaat vervolgens op eigen
kracht informeren bij Lost and Found ......belt mij woensdag ..  en ik haal het mobieltje op.
SUPER SERVICE  >!!
Alles bij elkaar een klein verhaaltje ..... maar ik ben een halve dag bezig op internet ...
de JoJo's van lost en found geven negatief resultaat ... terwijl ik  in mijn visuele fantasie
dat mobieltje 'gewoon' onder de counter zie liggen - en eventueel toch WeL bij de lost
en found. Dan loop ik een avond verdwaasd rond in een nagenoeg lege terminal na een
treinreis van driekwartier enkele reis ... en dan weer terug ----
en vervolgens is het mobielteje wonder boven wonder ook nog gevonden .....als ik dan
denk aan al die winkeltjes / horeca etc op Schiphol ..... wat daar niet vergeten en
verloren wordt ...... nou nou --- tsjaa en het is maar 'gewoon' een mobieltje ...Who Cares
>>??
En dan alweer met de trein op en neer naar Schiphol ...... nou nou .....
Het aardige is wel dat met wat extra inzet dit soort dingen toch nog wel voor elkaar
kunnen komen ook al geloof je -bij voorbaat- er soms zelf niet echt in ....
Het is wel zo dat ik mijn speurtocht enigszins heb laten leiden door ervaring uit de
'goede oude' tijd... passagiers die koffers waren kwijt geraakt - de koffers zouden zijn
gestuurd naar StMaarten -- de 'agent' ter plaatse kan geen resultaat boeken -- dan ga ik
in full flash UniForm naar de airport - gesloten deuren gaan open .... en BinGo ---ik vind
de koffers ....
De frustrerende konklusie is -- als er maar iemand ------  tijd en energie in wil steken dan
kan het allemaal wel .....de horeca Manager Schiphol deed dat ..Pluim ..!--
1969
En zo is het al weer December. 2002
Nog 2 weken dan komt de keuken en is er een einde aan de verbouwing en vernieuwing.
Nog wel duizend dingetjes te doen zoals heel simpel de speakers op de radio en de
cdspeler aansluiten. Dat betekent wel dat ik de tuin in moet naar de schuur. Een jas aan
en sjaaltje om en petje op. Draadjes zoeken en die door de kamer leggen. Het heeft nog
geen prioriteit gekregen. En de andere 999 dingetjes ook nog niet helemaal, maar
telkens doen we een stukje. Zo is het aquarium nu wel weer mooi schoon, zwemmen er
wat nieuwe visjes, drijven  wat plantjes hetgeen de voortplanting van de guppies zal
doen exploderen .En zo hebben we dan weer te eten.
Kan ik een lijstje maken van 'things 2 do' maar dat zal weinigen echt heel serieus
interesseren want iedereen heeft wel zo'n lijstje.  Kan ik een lijstje maken van 'things I
did'---- maar verwacht daar evenmin applaus voor. Als iemand interesse heeft in mijn
lijstje 'things I'd like 2do ' dan hoor ik het wel. Mijn lijstje van 'things I'd never do' is
helemaal leeg.
Zo snel mogelijk zet ik ook de FOTO's op de page, hoewel ik ze niet heb weggebracht
en nog niet gezien heb denk ik dat ze heel erg leuk worden . Klikken die zooi >>!! Mijn
goede voornemens voor het Nieuwe Jaar zijn wel overwogen en zo stop ik nog niet met
roken en ga ik niets minder drinken. Er was nog iets.
Dat is me even ontschoten. Ook moet ik me wat socialer gaan opstellen en bijvoorbeeld
wat meer met de buurman praten. Daarbij ben ik wel erg links georienteerd. Het biljarten
is grappig. Clubje van 8 man waarvan er hooguit 5 opdreutelen. Dat is gunstig voor mijn
speeltijd. Het biljart staat naast de bar en Andre Hazes voert het hoogste woord .
Spelconcentratie van nul komma nul hetgeen ook reflecteert in mijn spel prestatie, maar
het  voordeel van ""het is 2 minuten lopen"" is niet te verslaan. Tijdens de partijtjes
drink ik normaliter  geen alcohol >waar of niet waar denk ik dat het mijn spel beinvloedt
< tot wat later op de avond maar de barkeeper had een goed geheugen en terwijl ik (de
2e week) een tomatensapje had  staan stelde hij voor er een borrel in te gooien. Het
vlees is zwak. 'Lekker' zei ik. En zo strijden wij voort.

Ik heb nu de Casema Wanadoo Broadband Basic -- ik heb nu wat zitten klooien met
'edit' -- niet te verwarren met Edith Pascula -- en met upload etc etc -- maar het is en blijft
toch wel behelpen. En zo strijden wij voort.

Je doet de deur open op  Sillystreet en je kijkt naar rechts. Dan zie je met wat geode
ogen de snackbar "Knabbel en Babbel". Daar liep ik heen en bestelde mijn hamburgers.
Na het verlaten van KenB  neem ik een verkeerde afslag en kom ergens op het plein van
Stuyvesant.  Het is donker. Het regent. Ik zie niet veel.  Ik ben VOLKOMEN TOTAAL
VERDWAALD.. Geen idee meer waar ik eigenlijk naar toe moet. Margrietje vond het
fabuleus leuk. En zo strijden wij voort.
Vijf gaten in het plafond en vier parapluutjes. Maar die lamp gaat hangen ! Zeker weten.

De eetkamer lamp hangt nu.  Perfektos super de luxe. 5 gaten 4 parapluutjes. Perfekt.
Dat lijkt allemaal zo simpel -- Maar ik heb in de fitting gekeken en MrBean stelde vast dat
het een spaarlamp is. Kom ik thuis met 5 lampen. Past voor geen meter. 48 Piek. Ik teken
de layout van het fittingkje -- ga terug. Zoiets hebben ze nog nooit gezien. Geld terug.
Ga naar huis - kijk ook maar eens op de documentatie. Lijkt wel een gewoon "lamppie"
wat ze daar in doen. Ik probeer een mignonfittingkje en jawel - no problem.
Weer terug naar Fixit -- is inmiddels 5pm dicht re Sinterklaas. Ik heb dan zoiets dat ik
dan toch op dat ogenblik die lamppies moet hebben ook al zou ik op de fiets naar
Eindhoven moeten. Misschien wat overdreven. Gelukkig was Appie aan de overkant
open. Die gelooft niet in Sinterklaas. 5 mignonpitjes 8.75 --Dat was een projektje van 3
dagen zweet en tranen. Maar  WEL : Hangen die zooi>!!
De vitrages worden vrijdag gehangen. Ga ik met de handen in de broekzak kijken hoe
ze  dat doen. $$$$$$.    En zo strijden wij voort.
Ik had met die fijne Wanadoo Casema ook een nieuwe Internet  Explorer gekregen.
Wilde ik MaxFood bestellen. Java werkt voor geen meter. Met 20 kilo Appie van de
overkant naar huis gesjouwd, lekker mosseltjes gegeten -- alles van IE weggepletterd
.....  IE6 geinstalleerd en dat gaat weer als een "Tierelier". zie ik Max morgen.
En zo strijden wij voort.
Ook de laatste kratjes papier en boeken - uit de boekenkasten van 'Vivian's kamer' -5 AH
kratjes - zijn nu verdeeld over mijn office en Komo zakken.
Het staartje van de uitpak happening.  Targets : a. de lege verhuisdozen eruit. b. de
keuken er in. entree fix. toilet tegels. c. HUIS VERKOPEN  in Rijswijk.
En dan kan ik in de tuin gaan zitten. En zo strijden wij voort.

Ik heb het lugubere grapje al wel een paar keer verteld. Ik ga nog EEN keer verhuizen ----
ga ik kleiner wonen ----  1m80x80 ..

De tuin die van origine bestond uit een grasveld van een halve meter hoog met onkruid
en die is omgetoverd tot een betegelde siertuin, waar ik vervolgens een serie verhuis
dozen heb geparkeerd onder een plastic party tent. Restant van de dozen inclusief de
diepvrieskist waren nog in het woongedeelte geparkeerd; en in de slaapkamer was het
drie weken lang kamperen en ook al weer met dozen. Inmiddels zijn alle dozen uit de
tuin. Alle dozen uit de woonkamer. En we hebben een mooie slaapkamer met nieuw bed.
Zondag was Peter nog even hier. Hebben we - heeft hij -  26 gaten in de muren geboord.
Slaapkamerlampje etc plus nog veel meer "Art" in mijn kantoor  olifant papegaaien  
Thailand  Haiti plus 13 HAL  bordjes kan ik nu ophangen.
17 December 9 am. Ring ring.
Om elf uur ligt de oude keuken op straat. Die Gijs is helemaal alleen . Maar hij mobielde
net ; zou kunnen dat zijn zwarte Piet onderweg is. Slopen en afvoeren oude keuken 450
gulden.  Klinkt als niet veel. Staat hij wel voor 225 gulden per uur. Daarentegen ligt de
zooi nu in zijn autootje en mag hij het nog een keer sjouwen.Alweer mobiel. 2 Zwarte
Pieten soms  ?  We babbelden wat over de nieuwbouw op Wateringse Veld.Daar staan
koophuizen van een half miljoen met sociale woningbouw aan de overkant. Integreren
heet dat.  De helft van de koopwoningen  staat inmidels weer te koop. Leuke babbel en
heb ik tussendoor even een kraanaansluiting voor een tuinslang geregeld. 3pm De
tegels worden uitgehakt. Met de hand en een beiteltje, geen stofzooi gelukkig .
Plus hij houdt de keukendeur open  het ijskonijn  hij vindt oom Fred's temperatuur
management ook wat aan de tropische kant.  Ontieglijke kouwe poten heb ik.
5pm Hebben we even het 'Strijdplan' doorgenomen. Nou nou  dat is me een project !
Nieuwe elek groepenkast met aardlek kan niet onder de vloer door. Dat heb ik via het
kruipluik ondervloers hoogstpersoonlijk (eetkamer luik) vastgesteld. Dat gaat dan door
de muren onderplafonds. Prachtig. Ze zijn verder ook de hele week bezig inclusief de
voorgang entrée En vrijdag worden de tegels gelegd met de consequentie dat we
zaterdag en zondag daar niettt overheen mogen lopen.Hetgeen dan moge betekenen
dat we wel tot volgende week grandioos in de rotzooi zitten. Het is wel een goeie gozer
want hij heeft ook mijn oude toiletpotje meegenomen om weg te pletteren. Groot vuil wil
daar een vergoeding van 35 gulden voor.
En zo strijden wij voort.

Dinsdag  9am :er wordt gehamerd en getimmerd dat het een lust is. Nou ja .. lust.
De keuken vordert gestaag en mijn klusman maakt nu het toilet zowel als de dakgoot op
schuur  zowel als de houten aftimmering op de schuur. Wat ikke betreft  ik zal eens een
knakworstje warm gaan maken. Dan doe ik ook wat. WC erg mooi geworden, ook al zijn
het witte tegeltjes, net zoals op het Centraal Station(Margie) en niet 'design'.  De keuken
kastjes hangen maar er mag nog niets in. Ook het blad hangt. Het gaat al wel wat op een
keuken lijken. Margie heeft de verhuisdoos mevrouw het leven zuur gemaakt en het
voor elkaar dat ze morgen worden opgehaald. Dat geeft weer wat meer lucht. Vandaag
vijf zakken boeken en brochures en papier buiten gezet. Morgen het huisvuil zes
zakken. Het ruimt zo lekker op. En zo strijden wij voort.

Donderdag  20
'Ik kom wat later' zei hij. Ik denk dats mooi een uurtje langer slapen. Ring ring  5 over
negen in plaats van negen uur. De keuken is al voor het grootste deel klaar maar nog
niet operationeel. Gisteren met Margie in een restaurantje gegeten. De krullebol heeft
parelhoen geprobeerd met blue cheese roomsaus. Dat fietste er best wel in.Het
kamperen hier houdt ook in dat we de hele week al niet hebben kunnen wassen en de
vaatwas op de vloer van de douche moeten vogelen. De verhuisdozen zijn ondanks
een afspraak nog steeds niet weg. Margie is op het oorlogspad en belt nu iedere twee
uur het verhuisbedrijf. Gisteren na het eten was ik wat vermoeid en ben op de bank een
uurtje in slaap gevallen. Het resultaat was dat ik daarna geen slaap meer had en tot 4am
rond  heb lopen stuiteren. Het resultaat was dat ik electronisch een advertentie voor de
Caan bij de Haagsche Courant heb geplaatst en vrijdag en zaterdag staat het in de
krant. Is wel een investering waard denk ik zo.
Die bouwkundige Gijs is nog steeds alleen. Nu wordt de gang bij de voordeur eruit
gedrild gehakt (gebroken beton) en daarna egaal afgewerkt met een nieuwe houten
vloer.  De electricien moet nog komen voor de groepen en de aardlek ; vrijdag komt de
tegelspecialist en zaterdag en zondag mogen we niet in de keuken lopen. Het wordt
allemaal nog wat. En zo strijden wij voort.

En zo zijn de Kerstdagen weer voorbijgeschoten. Lekker gegeten bij Peter en Cholet ;
lekker gegeten bij Hans en Liza ; lekker gegeten bij Bar en Tjits. Life is wonderful.
Mooi kerststukje van tante Edith oom Jan gehad. Wat  ons kasteeltje betreft schieten we
lekker op. Er staan nog wel zeven kratten die de keuken in moeten maar het is duidelijk
dat dat niet kan en zo zetten we de vuilniszak er vrolijk naast. Minimaliseren noemt
Margie dat. Gelukkig kunnen we erg veel kwijt in onze voorraadkamer ; die is zo
mogelijk nog voller dan mijn office. Alles kort samengevat zijn we nu wel behoorlijk op
orde voor het Nieuwe Jaar. En nu maar wachten op het zomerse weer zodat er in de
tuin gefeest en gebbqued kan worden.
FAMILIE VRIENDEN KENNISSEN DIE NOG NIET LANGS GEWEEST ZIJN  :
SNEL DOEN >>!!!
+++++++HAPPY NEW YEAR +++++++
2002
STAMBOOM FAMILIE
d'ARNAUD VAN BOECKHOLTZ
OPA Otto d'ARNAUD
OMA UIT INDIE
(Cora Heidsieck)
OPA HERBERT
(Kaethler -stiefvader/opa)
OMA ROTTERDAM
(Maria Barbara Terwijn
Jacques Fernand d'ARNAUD van BOECKHOLTZ
Anna Maria TERWIJN
ALFRED
BARRIE
Barbara
XX
XX
XX
hier zitten al reeds enkele vraagtekens in...opa darnaud trouwt corrie heidsieck...maar het
huwelijk liep vast...oma corrie heeft vervolgens zonder nieuw huwelijk vele jaren verder geleefd
met onze Oom Ruud Dumpel met umlaut zodat voor diegenen die er een vraagteken bijzetten dit
waarschijnlijk het antwoord is.

oma rotterdam is getrouwd geweest met  Van  Oosten en Terwijn en vervolgens Kathler met
umlaut. moeder anna maria terwijn had een broer Oom Piet Terwijn, maar er zijn stoffige
geruchten dat een van de twee - ik denk Piet - een zoon was van Van Oosten - en zijn naam werd
aangepast,,,
Het StamBoom Gebeuren. Het was een leuk puzzzeltje.
Mijn Missie is volbracht.

Ik kan nu terug wandelen van Alfred 1944 naar Jacques Fernand 1918 naar Otto 1890
naar Ferdinand 1859 naar Dirk 1823  Jacob Dirk Jan 1787 en dan Francois rond 1750 ?
die met de V.O.I.C.  naar Indie vertrok in 1773.

De heren Francois ? Jacob Dirk Jan  en  Dirk  hadden natuurlijk vele meerdere kinderen
-
vandaar ook dat er namen rond zwerven  die nagenoeg niet terug te ?linken? zijn ....
maar eigenlijk is het zo dat de broers van DIRK en daarmee ook de kinderen van de
broers van Dirk -  niet interessant zijn, omdat alleen zijn zoon Ferdinand verder van
belang is .

Ferdinand was de vader van Otto ? en de nakomelingen van de broers van Dirk zijn  wel
verwant maar niet direkt  in ?Onze Lijn?......

Het leven van Francois die naar Indie vertrok is heel interessant ? hij werd zelfs
Gouverneur van Banda .

FRANCOIS VAN BOECKHOLTZ Vertrekt 13 december 1773 als sergeant met het
schip?Dankbaarheid? naar Indie in dienst V.O.C. 1797. ==   overl. Semarang (voor 1
maart) 1803,
Trouwt te  Semarang omstr. 1784 Sara Jacoba te Mechelen, geb. omstr. 1755, overl. -- na
31 okt. 1816 , wed. van Adriaan van Duijn.
Hetgeen betekent dat zij is hertrouwd met A.v.Duijn , die 31 okt 1816 overleed.

Uit dit huwelijk :
1.
Floris Willem d' Arnaud van Boeckholtz,
geb. omstr. 1785, vermeld 1797 Salatiga ? overledenna 10 juli 1794.
2.
Jacob DirkJan d'Arnaud van Boeckholtz, geb. Salatiga (Semarang) omstr. 1787
Overleden Batavia 22-11-1823.
Zijn geadopteerde kinderen :
//noot// hier wordt bedoeld met ?adoptie? dat het buiten echtelijke kinderen zijn van  
Jacob Dirk Jan ? ///
a.
Dirk d?Arnaud van Boeckholtz
geb 31 dec 1812 ? geadopteerd Batavia 1 nov 1813 ;
;trouwt te Batavia 11 juni 1845  
Suzanne Louise vanTeutem ? overl. Batavia 8 nov 1849.
Uit dit huwelijk :  =001  
Jacob Dirk Jan  Batavia   24 maart 1846  -  ?
=002  
Suzanna Louiza dAvBoeckholtz  Batavia 3 okt 1847-
1899 Batavia 15 aug
Trouwt met : ?de Groot?
Trouwt na S.L.v.Teutem met Johanna Wilhelmina Postema te
Soerabaja 19 feb
1859.
Uit dit huwelijk  :
=003
FERDINAND d?ARNAUD VAN BOECKHOLTZ
geboren 31-08-1859 te Soerabaja   -  overleden 22-01-1908 te Soerabaja.
Trouwt met   Marie Magdalena Dumpel ?
Geboren 14-10-1869 -- Overleden 29-01-1893 te Soerabaja

Uit dit huwelijk : 2 kinderen
.
.01 Otto d?AvBoeckholtz    ......mijn grootvader Opa Otto.
..02 Angelina Fernanda dAvB

---------------------ergo wat hier verder volgt ----
dat zijn allemaal nazaten waar we aan verwant zijn,  maar dat wordt steeds dunner ..
vandaar dat er ?Ons? onbekende d?Arnauds van Boeckholtzen worden vermeld ? zeer
velen ? uiteraard,  want die Jacob Dirk Jan ? die kon er wat van.....
Maar het is zo :
Dat ?WIJ? afstammen van Dirk 1812 en Oma Postema.
Vervolgens Ferdinand 1859 en Oma Marie M. Dumpel

Vervolgens Otto en Oma Corrie Heidsieck.

Uit dit huwelijk 4 kinderen waaronder mijn vader,  etc etc
Vermelding van die data etc te vinden op de latere pagina's.

2.Jacob DirkJan d'Arnaud van Boeckholtz, geb. Salatiga (Semarang) omstr. 1787
Overleden Batavia 22-11-1823.
Zijn geadopteerde kinderen :
//noot// hier wordt bedoeld met ?adoptie? dat het buiten echtelijke kinderen zijn van  
Jacob Dirk Jan ? ///

a. Dirk d?Arnaud van Boeckholtz

DIRK  is vervolgens de Vader van FERDINAND -- de Vader van OTTO.

Verder niet van belang :  - waar het betreft ?onze? direkte bloedlijn ?
de broers etc van DIRK.
-
b.
Jan d?Arnaud van Boeckholtz ? overl na 31 okt 1816.

c.
Jacob Frans d?Arnaud van Boeckholtz ; (16) woont
van 1843 tot in 1853 in Buitenzorg, daarna vanaf 1855
tot in 1872 in Batavia.
Is getrouwd met onbekende inlandse dame.//noot 16 ? spreekt van waarschijnlijk vader
van///
Uit dit huwelijk : ==001
Adriaan van Boeckholtz
Buitenzorg 4 mei (of 5 juli) 1845- Batavia 30 juni 1883
Trouwt te Batavia 25 mei 1872 de inlandse Christen Merie Julia Frederiks;
geb Batavia 28-07-1852       Overl 29-12-1927
==002
Johanna Frederika Gijsberta 13 feb  Buitenzorg 1846-?
==003
Frederik Dirk ? 4 mei Buitenz 1848-?
3.
Izaak (Karel) Bernard Otto Floris d?AvB ? geboren vermoedelijk  omgeving
Soerakarta omstreeks 1790 ? overl >?
4.
George Frederik dAvB ? begraven Batavia 11 januari 1792.
5.
Jan Frederik dAvB ? geb (Banda) omstr 1795 ? waarschijnlijk jong overleden.
6.
George Frederik dAvB geb Semarang waarsc 1796 op15 jan 1815. Vermeld als klerk te
Batavia en verzoekt dan om vergunning tot verblijf ald., opziener over de koffiecultuur
in de Preanger Regentschappen en Krawang ? (RA1817)(17);
///noot 17 ? vermeld als F.D.A. van Boeckholtz. Hetgeen zo goed als zeker zal staan
voor  F. d?Arnaud vB.
Volgens De Haan, Personalia , 504 wordt een F. Van Boeckholtz bij schrijven van 13
april 1816 aangewezen als opziener van Soekapoera./// idem te Soekapoera ?
(RA1818)(18)
/// noot 18 ? vermeld als F.C.A. van Boeckholtz zie noot 17///
? overleden Soekapoera 11 jan.-1819 (19). ///noot 19 ? overlijden is vermeld in RA 1820 ?
als G.F.A. Boeckholtz  - zie noot 17///  22jaar oud.  --

de ouders van deze Frederik ? daar ben ik nog op zoek naar ?maar het zal ook niet in
onze direkte lijn liggen.
--
Frederik d?Arnaud van Boeckholtz
geb ? 4 nov 1857 -Soerabaja - trouwt 15 september 1880 met Henriette Clementine
Raaff  - geb 14 dec 1862 te Pasoeroean
///noot// er is een uitgebreid dossier over ?Raaff? bij het IFA ///  ///noot Henriette C Raaff
dochter van Jan Raaff en en Bregetta Catarina Maria Swart -

Er is van deze 'Frederik'  een Travestie Foto geplaatst --  

uit dit huwelijk :  2 kinderen.
01.
Henriette Antoinette d?Arnaud vB ? geb 20 jun 1881 ?
Trouwt met Jacobus Mari Preij ? uit dit huwelijk 1 kind
Ilse Preij ? 1914 - ??  te Batavia ? trouwt in 1944 met Freddy Winckel ? 1916 -
overleden :  ?? te Den Haag
02.
Wilhelm d?Arnaud v Boeckholtz geb 12 apr 1887 ? overl  16 oct 1976 ? te Den Haag ?
trouwt  - te Soerabaja 18 aug 1917 - met Winnie Raaff geb 18-03-1896 te Soerabaja ?
///noot// Winnie Raaff dochter van Jacobus Raaff en Anna Margaretha Wilhelmina
Simon///
///noot// Winnie Raaff hertrouwt 1927 te Medan met Johannes van der Land.///

uit dit huwelijk 2 kinderen ?
-001
Grethe d?Arnaud van Boeckholtz ? geb 14 nov 1919 te Soerabaja ? trouwt
30-08-1948  te Den Haag - met Rudolf Ferdinand Brouwer ? uit dit huwelijk 2 kinderen
(Brouwer).
-002  Erich d?Arnaud van B. ? geb 19 maart 1921 te Soerabaja

........................................recap

a. Dirk d?Arnaud van Boeckholtz
geb 14-06-1823 Batavia --  Overl  8/03/1885 Soerabaja
trouwt te Batavia 11 juni 1845   (15) of 1843
Suzanne Louise vanTeutem ? overl. Batavia 8 nov 1849.
Trouwt na S.L.v.Teutem met Dora Johanna Wilhelmina Postema
te Soerabaja 19 feb 1859 -- of 1853
- geboren 18-04-1831 - overl  19-5-1878  Soerabaya.
Uit dit tweede huwelijk met Dora komt een zoon :

FERDINAND d?ARNAUD VAN BOECKHOLTZ
geboren 31-08-1859 te Soerabaja   -  overleden 22-01-1908 te Soerabaja.
Trouwt met   Marie Magdalena Dumpel ?
Geboren 14-10-1869 -- Overleden 29-01-1893 te Soerabaja

Uit dit huwelijk : 2 kinderen
..01 Otto d?AvBoeckholtz    ......mijn grootvader Opa Otto
-02 Angelina Fernanda dAvBoeckholtz
geb 29 mei 1889 - overl  4-4-1935 Den Haag
trouwt met Marinus VAN LOENEN. (06-08-1893/02-02-1978)
uit dit huwelijk 4 kinderen : Ferdinand-Cornelis-Mary-Rinus

OTTO  d'Arnaud van Boeckholtz - geb  29-08-1890 Soerabaja -
               overl  5-02-1969 Den Haag
trouwt Cornelia (Corrie) Heidsieck - geb 12-06-1897 = overl 24-03-1985 Eindhoven

uit dit huwelijk 4 kinderen
-1 Jacques Fernand geb 14-09-1918 te Meester Cornelis
overl  31 juli 1976 Den Haag
-2 Edith Emily geb 03-10-1920 te Meester Cornelis
-3 Lucius geb 10-10-1924 te Semarang
-4 Justus Jacobus  geb 24-05-1926 te Semarang
overl  augustus 1998 USA                                 

-1 Jacques Fernand  .......  mijn vader
trouwt Anna Maria Terwijn geb Rotterdam 11-10-1824 = overl 16-11-1993 Den Haag
uit dit huwelijk 2 kinderen
A. Alfred  geb 18 juni 1944     ..........  is ikke de webmaster
trouwt 1980 Hilde Brunsveld van Hulten
hertrouwt  1988 Margarita Lanojan Rosales
uit deze huwelijken  geen kinderen
B. Barbara geb 05-02-1948   trouwt Willem Boelhouwer
uit dit huwelijk 2 kinderen Jeroen en Inge

-2 Edith Emily
trouwt Jan Bakker  - geb 12-08-1922
uit dit huwelijk een zoon : Jack

-3 Lucius
trouwt Johanna Sietske Hovestadt geb 14-11-1930 = overl 12-11-1991
uit dit huwelijk 3 kinderen
001 Nelly  geb 31-08-1955 trouwt Frank vdZwan -
uit dit huwelijk 2 kinderen Franklin - Donovan
002 Otto geb 30-12-1956  trouwt Sigrid Kennis
uit dit huwelijk een zoon : Ruben Lucius
003 Ernest Julius geb 26-01-1958 trouwt Marianne Remmelts
uit dit huwelijk 2 kinderen : Joline en Sietske Marlous

-4 Justus Jacobus
trouwt Antonia de Leeuw
uit dit huwelijk 2 kinderen : Randy en Cindy.
"GALATI "  was een befaamde dirigent / orkestleider van de vereeniging St Caecilia.
Hij overleed Feb 1895.
Hij werd opgevolgd door F. d'AvB onder wiens leiding o.a. het halve eeuwfeest van de
vereeniging werd gevierd met een rweedaagsch muziekfeest op 1 en 2 januari 1898.
De heer van Boeckholtz heeft in deze laatste decennia steeds een belangrijke plaats
ingenomen in het muziekleven van Soerabaia.
Rond 1870 -  Soerabaja.

De Heer F. van Boeckholtz in zijn travesti-rol van Mevrouw Maalnest (Mevrouw
Staleman), die luitenant Van Heutsz beleedigde en daarvoor door den Raad van Justitie
tot een maand gevangenisstraf werd veroordeeld.
Bij de tweede opvoering werd de pseudo-moeder Maalnest, die sprekend op  de echte
geleek ,  bijna door deze gesteenigd.
BRON :
OUD SOERABAIA   VAN : G.H. VON FABER
uitgegeven door de Gemeente Soerabaia - 1931
met dank aan Yvonne Hillen voor het 'aandragen'
van de "Link"...
begraafplaats Oud Eik en Duin Den Haag
Losse aantekeningen
Dit is een verzameling namen etc die ik zo op mijn zoektochten tegen kwam.
Ze zijn verder -- voor mij -- niet van belang.
Het is namelijk een verzameling van broers/zusters/ neven en nichten die NIET
rechtstreeks met mijn "BloedLijn' te maken hebben.
LOSSE FLODDERS..

FRANCOIS DIEDERICUS JACOBUS d?ARNAUD vB Geb Batavia 17 mei 1858

GEORGE FREDERIK geb BATAVIA 20 NOV 1863

SOPHIA  geb  5 okt 1861 overl SOERABAJA 18 MAART 1863 - 2 y

SUSANNA LOUISA geb  BATAVIA 3 OKT 1847

WILHELMINA geb  MODJOKARTA 19 DEC 1853 (1353?)
BOECKHOLTZ

Louise Alexandria dAvB  geb 1860 Batavia  Djawa-Barat
LOUISE ALEXANDRINE huwde te Batavia 13 okt 1883
Met Nicolaas PONDER  Johan Alexander overl  Batavia 1 jan 1906

BOECKHOLTZ   M.A.Ch.
Huwde met  THIELSCH  H. ,  2e Comm  BOW
Mogelijke vermelding op grafsteen Jacob Dirk

Jan 1846 ? te Batavia -  de namen :
Ph.van Boeckholtz   --  A. Van Boeckholtz  -- en  H.J. BOERENBEKER

Adolphus Engelhard d'Arnaud van Boeckholtz  overl 15 maart 1863

George Frederik vB geb Batavia 20 nov 1863

Louise Alexandrina d'AvB gehuwd met Johan Alexander Ponder

Anthoni Johannes Cornelis dAvB geb Amsterdam 24 okt 1881
trouwt met Cristina van Voorthuysen

Adolf Dirk Adriaan van Boeckholtz geboren 11 juni 1876 Batavia
overl  10 sept 1921 Soerabaja
trouwt 17 maart 1902 Batavia met Wilhelmina Filet

EEN OVERLIJDENS BERICHT :
Ellen Beck d'Arnaud van Boeckholtz  - weduwe van J.A.M. Beck -
overleden op 59 jarige leeftijd te Utrecht 18 mei 1978
getekend : Inge d'Arnaud van Boeckholtz  (Beethovenlaan Den Haag)
advertentie uit de Telegraaf 20-05-1978
EEN TWEEDE OVERLIJDENSBERICHT
Heden 6 mei 1972 - op 57 jarige leeftijd  - ging van ons heen te Den Haag
Eleonora Antoinette Christine d'Arnaud van Boeckholtz - de Volder
getekend : Inge d'Arnaud van Boeckholtz
A.Th.M.deVolder / E.A.H.de Volder Keestra / E.de Vries Humel de Volder
 De familie HEIDSIECK
Philip Heidsieck
Reeds in 1714 komt voor te Ternate Philip Heidsieck, doch tot nu toe is er geen
aansluiting gevonden van hem met de voorvader van de tegenwoordige personen van
die naam:

Hendrik AmoId Heidsieck
Geboren in Amsterdam op 5 november 1811. In 1839 is hij commies op het
residentiekantoor te Serang en later ontvanger te Batavia. Hij overlijdt op 26 september
1866 en wordt op Tanahabang begraven.
Gehuwd met Catharina Elizabeta Tisper, geboren op 26 november 1821, + Weltevreden
27 mei 1883, begraven bij haar man. Zij was de geadopteerde dochter van den op 24 Juli
1827, overleden grondeigenaar Cornelis Tisper bij de Javaanse vrouw Kalipa. Van de 6
kinderen waaronder zoons leeft nakomelingschap voort.

Het ondervolgend fragment genealogie is ontleend aan de 82sten Band van het
Deutsche Geschlechterbuch.
De stamvader is :
Ludeke (Lukas) Heidsieck
Boer op het goed Heidsieck onder Jollenbeck in Westfalen, huwde met Mari Bensieck
uit Jollenbeck.

Ds. Heinrich Heidsieck
Geboren op 22 februari 1655. Overleden te Brockhagen op 27 juli 1722.
Sedert 1685 predikant aldaar, huwde voor de tweedemaal
te Bielefeld 3 oktober 1690 Anna Margarette Arcularius. Geboren aldaar op 9 december
1670. Dochter van Ds. Johann Arcularius en Margreete Velhagen.

Ds. Reinhard Heinrich Heidsieck
Geboren in Brockhagen op 18 mei 1693, overleden aldaar op 4 december  1764.
Predikant aldaar, huwde Schildesche op 18 december 1727 Marie Elisabeth Hagedorn,
geboren
in maart 1709, overleden te Brockhagen op 2 februari 1786.

Heinrich Ludwig Heidsieck
Geboren te Brockhagen op 7 mei 1733, overleden in Amsterdam op 15 maart 1820,
suikerfabrikant aldaar, huwde Amsterdam 6 Mei 1764 Marie Amalie Distel, geboren
Detmold 28 februari 1738, overleden in Amsterdam op 30 december 1808.

Heinrich Ludwig Heidsieck
Geboren in Amsterdam op 3 maart 1779, overleden op 21 november 1841, huwde te
Amsterdam 9 november 1806 Femina van Daverveldt geboren aldaar 23 december 1776,
overleden op 28 augustus 1818.

Reinhard Hendrik Arnold Heidsieck
Geboren in Amsterdam op 5 november 1811. In 1829 commies op het Residentiekantoor
te Serang. Later ontvanger te Batavia, overleden Weltevreden (Batavia) op 26
september 1866.
Getrouwd te Batavia 30 september 1836 met Catharina  Wilhelmina Elizabeth Tisper,
geboren aldaar 26 november 1821, overleden Weltevreden 27 mei 1883. begraven bij
haar man in de XVe Afdeeling. Geadopteerde dochter van de op 24 juli 1827 overleden
grondeigenaar Cornelis Tisper bij de Javaanse vrouw Kalipa. Uit dit huwelijk waren 16
kinderen, van welke er 10 jong overleden.

De andere 6 zijn :

Maria Amalia Carolina Heidsieck (het 6e kind)
Geboren te Serang op 25 januari 1846, overleden te Batavia op 24 januari 1890, huwde
Hendrik Bastiaan Kennedy van Dam, majoor Infanterie N.I.L., die in 1922 te Breda
overleed.

Hendrika Wilhelmina Eleonora Heidsieck (8ste kind)
Geboren te Padang 7 juni 1849, overleden Meester Comelis 9 maart 1900, huwde
Batavia Philip Martinus Leidelmeyer, ontvanger te Batavia. Geboren Batavia 2 oktober
1839, overleden te Meester Cornelis 16 maart 1905.

Eduard August Pieter Willem Christiaan (10e kind)
volgt VII.
Johannes Lodewijk Ferdinand Ernst (het 12e kind) volgt VII bis.
Reinhard Hendrik Lodewijk (het 15e kind)
volgt VII ter.
James (het 16e kind)
volgt VII quater.

Eduard August Pieter Willem Christiaan Heidsieck
Geboren te Padang 5 februari 1853, overleden te Soerabaja op 1 maart 1909, koopman
aldaar, huwde Batavia 31 augustus 1881 Paulina Wilhelmina Lucia Lange. Geboren te
Palembang 19 Juni 1857. overleden te Madoera 9 januari 1933. Dochter van Eduard
Augustus Lange en Petronella Wilhelmina Christina Ondaa~e.
Uit dit huwelijk: Mevrouw Ferdinand Joseph Verhoog. Geboren Carolina Eduarda
Petronella Heidsieck.

VIIbis. Johannes Lodewijk Ferdinand Ernst Heidsieck
(1855-1911) Gepensioneerd. gri~er Landraad, huwde Cornelia Elisabeth Fischer,
(1865-1920), uit welk huwelijk een zoon

Relnhard Ernst Willem Christiaan Heidsieck
Geboren te Batavia 6 maart 1887. Gepensioneerd commies Departement van Landbouw
te Buitenzorg.

VII~r. Reinhard Hendrik Lodewijk Heidsieck
Geboren te Batavia 3 mei 1862. Getrouwd met Antonia Mathilda Louisa Beraud, geboren
aldaar 15 november 1867. Uit dit huwelijk :
1.  Eleonora Frederika Catharina Tisper Heidsieck. le commies Staatsspoorwegen
2.  Mevrouw Paul Tielenius Kruythoff, geboren Wilhelmina Louisa Heidsieck
3.  Amoldina Carolina Heidsieck, onderwijzeres

VIIquanr. James Heidsieck
Geboren te Batavia 24 juli 1864. Gepensioneerd griffier Landraad te Meester Comelis.
Getrouwd te Batavia 2 juli 1885 met Amalia OIivia Hall, geboren aldaar 31 juli 1865,
dochter van Henry Heidsieck en Theodora Johanna Coole.

Uit dit huwelijk 6 kinderen :

1. Henry William Edward Heidsieck, geboren te Batavia op 13 april 1886, overleden
aldaar 14 augustus 1917, employe in de rubber.
2.  Albert Otto Johan Heidsieck, geboren te Batavia 14 april 1889, gepensioneerd
ambtenaar 3e kl. inv.
3.  Pieter Paul
4.  Corry Heidsieck, geboren te Cheribon op 12 Juni 1897, huwde te Meester Cornelis
op 25 oktober 1917 Otto d'Amaud van Boeckholtz, geboren te Soerabaja op 28
augustus 1891.
5.  Jeanne Heidsieck, geboren te Magelang 23 augustus 1902, werkzaam bij de Java
China Japanlijn te Soerabaja.
6. Richard Charles Heidsieck, geboren te Buitenzorg 12 december 1904, monteur S.J.S.
te Semarang. Huwde een inlandse vrouw Ira.
Noot auteur :
dit moet mijn ?Oom Boets? zijn die rond 1960 met Tante Ira naar Holland
kwam.

VIII. Pieter Paul Heidsieck
Geboren te Cheribon op 5 juni 1894, employe K.P.M., huwde eerst in 1917 Gesina
Vulcania Adelgonda Gramberg (gescheiden in 1928) en hertrouwd in 1928 met Clara
van Weerden. Uit het eerste huwelijk twee zoons.
.............

LOSSE FLODDERS.

Clementine Eleonora, C gedoopt Cheribon 23 maart 1884],
dochter van Philippus Martinus Leidelmeyer en Hendrika Eleonora Wilhelmina
Heidsieck, echtelieden.

James Heidsieck, geb. Batavia 24 juli 1864, gedoopt op zijne belijdenis te Cheribon 20
sept. 1896.

Dorothea Elisabeth Thorbecke
Geboren te Halle op 26 april 1716,
Overleden te Borgholzhausen 2 april 1805, trouwde te  Bielefeld (Westfalen) 13 oktober
1737 Ds. Friedrich Henrich Heidsieck, geboren te Brockhagen (Westfalen) 22 februari
1705, predikant te Borgholzhausen, overleden aIdaar op
10 januari 1772  zoon van Ds. Heinrich en Anna Margaretha Arcularius.

Freddy Winckel, geb. 's-Gravenhage 30 oktober
1916, ambtenaar Rijksverkeersinspectie, trouwde te 's-Gravenhage 25 februari 1944 Ilse
Preij, geb. Batavia 10 maart 1914, dr van Jacobus Mari Preij en Hortense Antoinette
d'Amaud van Boeckholtz.
deze is ook heel leuk, gemaakt door YVONNE HILLEN
zijdelings mijlenVer verwant ..........

staan ook stukjes in die mogelijk weer leiden naar Inge dAvB
--- ZIJ IS ERGENS VERWANT AAN GRETHE GEBOREN 1919 -----
en naar dAvB .. Volvo

ikzelf moet mijn website pages opnieuw maken, copy&correct. omdat er door
storingen/herLaden/etc  vraagtekens in zijn gaan staan die er niet horen ++ dat de links
niet meer goed werken
Parenteel van François van BOECKHOLTZ van VOOREN

I.1    François van BOECKHOLTZ van VOOREN, geboren te Herwaarden, overleden 1802
te Semarang. Vertrekt 13 december 1773 als sergeant met het schip "Dankbaarheid"
naar Indie in dienst V.O.C.
Aankomst ter rede van Batavia 12 juli of 26 juli 1774,
wordt 16 sept. 1774 kornet bij het korps dragonders, lijfwacht van de goeverneur
generaal tot 16 jan 1776.
Luitenant der cavalerie te Djokjakarta 30 okt 1781, Onder Majoor van de Onder Staf te
Semarang 83-85 koopman O.I.C., tweede resident scriba en soldij boekhouder van
Soerakarta 1783-(1789),
luitenant-commandant te Salatiga (Semarang) 1785-1788, bij patriase missive van 15
april 1788.
Bevorderd tot onderkoopman, 2e resident te Soerakarta met voordracht tot koopman 18
sept. 1788, 11 juli 1790
aIs zodanig geapprobeerd, gezaghebber te Banda - 1796 en opperkoopman 21 nov.
1792,
Soerakarta 1783-(1789), gezaghebber van Banda 1794,
geeft Banda 8 maart 1796 over aan de Britten,
geeft daarvoor verantwoording af te Batavia, testeert Djokjakarta 1797.
Hiervan is correspondentie die ik probeer te achterhalen via het Nationaal Archief in
Amsterdam.

Brieven van Francois van Boechholtz aan Temminck & Van Twist, met afschrift van
decapitulatie gesloten tussen Peter Rainier, admiraal-commandant over het Britse
Eskader en Van Boekholtz, gouverneur van Banda op 8 maart 1796.
Deze worden 'aangehangen' als : Brieven Francois"
= Tijdens het liberale Engelse bewind 1796-1798 en 1810--1816 was de
overheidscontrole op de specerijen levering veel losser.In 1817 keerden de
Nederlanders terug. De bevolking vreesde dat het monopoliestelsel met al wat er aan
vast zat weer ingevoerd zou worden en kwam in opstand.
Onder leiding van Thomas Matulesia,Pattimura, kwam het tot een grote nederlaag voor
de Nederlanders.
De opstand werd echter onderdrukt en de rebellenleiders gevangengenomen en
terechtgesteld.

Oud-gezaghebber van Banda verblijvend te Batavia
1796-1797, oud-gouvemeur titulair van Banda 1797 1802, heemraad te Batavia
1799-1801, gaat in 1801 in commissie naar Bandjermasin (ZO.-Borneo),
gaat in 1802 in commissie naar de Grote Oost testeert
10 juli 1794 te Semarang en in 1797 te Djokjakarta,
overl. Semarang (voor 1 maart) 1803,
.
Gehuwd 1784 te Semarang met Sara Jacoba te MECHELEN, geboren 1755 te Semarang,
overleden 1819 te Semarang, wed. van Adriaan van Duijn. Hetgeen betekent dat zij is
hertrouwd met A.v.Duijn, die 31 okt 1816 overleed. Datum genoemd in het testament van
haar zoon Jacob Dirk Jan d'Arnaud van Boeckholtz.
Uit dit huwelijk:
1.  Floris Willem D'ARNAUD van BOECKHOLTZ, geboren 1785, overleden op 10-07-1794,
geb. omstr. 1785, vermeld 1797 Salatiga - overleden na 10 juli 1794.

2.  Jacob Dirk Jan D'ARNAUD van BOECKHOLTZ (zie II.2).

3.  Izaak (Karel) Bernard Otto D'ARNAUD van BOECKHOLTZ, geboren 1790 te
Soerakarta.

4.  Jan Frederik D'ARNAUD van BOECKHOLTZ, geboren 1795 te Banda.

5.  George Frederik D'ARNAUD van BOECKHOLTZ, clerk to the resident of Buitenzorg,
geboren 1796 te Semarang, overleden op 11-01-1819 te Sakapoera. Vermeld als klerk te
Batavia en verzoekt dan om vergunning tot verblijf ald., opziener over de koffiecultuur in
de Preanger Regentschappen en Krawang - (RA1817) - vermeld als F.D.A. van
Boeckholtz. Hetgeen zo goed als zeker zal staan voor F. d'Arnaud vB. Volgens De
Haan, Personalia, 504 wordt een F. Van Boeckholtz bij schrijven van 13 april 1816
aangewezen als opziener van Soekapoera.idem te Soekapoera - (RA1818)-vermeld als
F.C.A. van Boeckholtz
overlijden is vermeld in RA 1820 - als G.F.A. Boeckholtz.

6.  Frederik George D'ARNAUD van BOECKHOLTZ, geboren 1797 te Semarang,
overleden 1819.


II.2    Jacob Dirk Jan D'ARNAUD van BOECKHOLTZ, salt-agent, West. Div. Ryswick,
geboren 1787 te Salatiga (Semarang), overleden op 22-11-1823 te Batavia. Echt zijn
zoon Dirk; Raad van Iustitie, Batavia Resol. 22.5.1845
komt 2 aug. 1805 (weer) terug in Indie, ten tijde van de Engelse verovering van Java is
hij commies bij de secretaris generaal: Lieve Willem Meijer.
Lid van de HoofdCommissie van verpanding.
Secretaris der Weeskamer Foequin.
Woont 22 aug. 1812 te Semarang, later in 1812 en in 1813 vermeld als Dutch assistant op
bet bureau van de lieutenant-governor of op het bureau van de secretary, op 30 juni
1814 vermeld als Dutch and English translator op het Javanese translator's office te
Buitenzorg, vraagt 15 april 1816 als zodanig ontslag, wordt 6 dec.1814 aangesteld tot
salt-agent in the Western Districts, op 10 januari 1815, vermeld als zoutpakmeester
Batavia en verzoekt dan vergunning tot verblijf ald., treedt in 1815 enige maanden op als
assistant to the resident of Buitenzorg, testeert 31 okt 1816 te Batavia; commissaris ter
ovemame Bomeo van de Engelsen,- zegt iets over : collectie Bloys van Treslong Prins
(RA1817) lid van de hoofdcommissie van verponding te Batavia, vermeld als J. Van
Boeckholtz (RA 1820) lid van het Bataviaasch Genootschap van kunsten en
wetenschappen en lid van de commissie over het Museum van dat genootschap,
vermeld als J. Van Boeckholtz (RA1820) overl. Batavia 22 nov 1823. vermeld als D.J. van
Boeckholtz
Zijn geadopteerde kinderen: hier wordt bedoeld met 'adoptie' dat het buiten echtelijke
kinderen zijn van Jacob Dirk Jan. Zoon van François van BOECKHOLTZ van VOOREN
(zie I.1) en Sara Jacoba te MECHELEN.
Kinderen:
1.  Jan, geboren ? 1816, zoon van Iris.

2.  Jacob Frans (zie III.2).

3.  Dirk (zie III.4).


III.2    Jacob Frans D'ARNAUD van BOECKHOLTZ, geboren ? 1818, overleden 1872,
zoon van Jacob Dirk Jan D'ARNAUD van BOECKHOLTZ (zie II.2) en Iris.
Gehuwd met Sarinah.
Uit dit huwelijk:
1.  Adriaan, geboren op 05-06-1845 te Buitenzorg, overleden 1883.

2.  Johanna Frederika Gijsberta, geboren 1846 te Buitenzorg.

3.  Frederik Dirk, geboren 1848 te Buitenzorg.


III.4    Dirk D'ARNAUD van BOECKHOLTZ, geboren op 14-06-1823 te Batavia, overleden
op 08-03-1885 te Soerabaja op 61-jarige leeftijd, zoon van Jacob Dirk Jan D'ARNAUD
van BOECKHOLTZ (zie II.2) en Iris.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 11-06-1845 te Batavia met Susanna Louise van
TEUTEM, geboren 1823 te Macassar, overleden op 08-11-1849 te Batavia. De
huwelijksaankondiging is te vinden in de Javaanse Courant van die datum.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 19-02-1859 te Soerabaja met Dora Johanna Willemina
POSTEMA, 27 jaar oud, geboren op 18-04-1831 te Soerabaja, overleden op 19-05-1878 te
Soerabaja op 47-jarige leeftijd, dochter van Jacobus Bernardus POSTEMA en Mina.
Gehuwd (3) met N N.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Adriaan, geboren op 05-06-1845 te Buitenzorg, overleden op 30-06-1883 te Batavia op
38-jarige leeftijd, 003 Frederik Dirk 4 mei Buitenz 1848-?

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25-05-1872 te Batavia met Merie Julia FREDERIKS, 19
jaar oud, geboren op 28-07-1852 te Batavia, overleden op 29-12-1927 op 75-jarige leeftijd.

2.  Jacob Dirk Jan, geboren op 24-03-1846 te Batavia, overleden op 20-12-1846 te
Batavia, 271 dagen oud.

3.  Susanna Louisa, geboren op 03-10-1847 te Batavia, overleden op 15-08-1899 op
51-jarige leeftijd.
Gehuwd met de GROOT.

Uit het tweede huwelijk:
4.  Wilhelmina (zie IV.11).

5.  Suzanna (Omaatje) (zie IV.13).

6.  Frederik (Frits) (zie IV.14).

7.  Francis Diedericus Jacobus, geboren op 17-05-1858 te Batavia.

8.  Ferdinand (zie IV.17).

9.  Sophie, geboren op 05-10-1861 te Soerabaia, overleden op 18-03-1863 te Soerabaia
op 1-jarige leeftijd.

10.  Johanna, geboren op 25-06-1862 te Batavia, overleden op 25-06-1862 te Batavia, 0
dagen oud.

11.  George Fred, geboren op 20-11-1863 te Batavia.

12.  Adolphus Engelhard, overleden op 15-03-1863 te Batavia.

Uit het derde huwelijk:
13.  Johanna Frederica Gijsberta, geboren op 13-02-1846 te Buitenzorg.


IV.11    Wilhelmina D'ARNAUD van BOECKHOLTZ, geboren op 19-12-1853, dochter van
Dirk D'ARNAUD van BOECKHOLTZ (zie III.4) en Dora Johanna Willemina POSTEMA.
Gehuwd met A.D. De BERGH, zeeofficier.
Uit dit huwelijk:
1.  Han.

2.  Anton.

3.  Johan Charles (John), Resident bij het Binnenlandsch Bestuur in Nederlandsch-Indië.


IV.13    Suzanna D'ARNAUD van BOECKHOLTZ (Omaatje), geboren op 08-09-1855 te
Soerabaia, overleden op 03-05-1936 om 22:00 uur te 's Gravenhage op 80-jarige leeftijd,
dochter van Dirk D'ARNAUD van BOECKHOLTZ (zie III.4) en Dora Johanna Willemina
POSTEMA.
Ondertrouwd op 17-04-1875 te Soerabaia, gehuwd op 19-jarige leeftijd op 05-05-1875 te
Soerabaja met Karel Petrus Wilhelmus Le GROM, 31 jaar oud, koopman, geboren op
30-01-1844 te Brielle, overleden op 04-03-1877 te Soerabaia op 33-jarige leeftijd, zoon
van Johannes Pieter Le GROM, korporaal hoornblazer 2e bat. 4e afd Zuid-Holl.
Schutterij; koopman, en Anna Frederica RIJNHARDT.
Uit dit huwelijk:
1.  Dirk Pieter Reinhart (zie V.4).


V.4    Dirk Pieter Reinhart Le GROM, hoofdcontroleur der eerste klasse bij den Dienst der
in- en uitvoerrechten en accijnzen in Nederlandsch-Indië, geboren op 10-04-1876 om
07:00 uur te Soerabaia, overleden op 30-07-1940 te 's Gravenhage op 64-jarige leeftijd,
zoon van Karel Petrus Wilhelmus Le GROM, koopman, en Suzanna D'ARNAUD van
BOECKHOLTZ (Omaatje) (zie IV.13).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 04-06-1909 te Meester-Cornelis met Johanna Françoise
Geertrude (Annie) ARNDT, 21 jaar oud, pianiste, geboren op 15-02-1888 om 22:15 uur te
Anarawa, overleden op 12-12-1914 om 02:00 uur te Batavia, Parapattan op 26-jarige
leeftijd. Grafkelder n:19A (Afd.ii) Kerkhof te Tanah Abang Welevteden, dochter van Frans
Wilhelm ARNDT, Kapitein in het Indisch-Nederlandse leger, en Wilhelmina Hendrika
(Mien) VEENHUYZEN.
Uit dit huwelijk:
1.  Willemina Susanna Geertrude (Minny) (zie VI.2).

2.  Francina Caroline Reinarda (Ena), geboren op 27-08-1914 te Batavia.
Gehuwd met Van ZIJDERVELD.


VI.2    Willemina Susanna Geertrude (Minny) Le GROM, geboren op 08-09-1910 te
Menado (Celebes), gedoopt (Herv.) 1914 te Weltevreden, overleden op 27-10-1992 te 's
Gravenhage op 82-jarige leeftijd, dochter van Dirk Pieter Reinhart Le GROM (zie V.4) en
Johanna Françoise Geertrude (Annie) ARNDT, pianiste.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 27-04-1946 te Leiden met Eugenius Adolphus Josephus
(Eugène) HILLEN, 34 jaar oud, Officier van Justitie, geboren op 21-10-1911 te Rotterdam,
overleden op 25-04-1984 te 's Gravenhage op 72-jarige leeftijd, begraven op 01-05-1984
te Den Haag, RK Begraafplaats St. Petrus Banden, zoon van Cornelis Johannes
Josephus (Cor) HILLEN, zakenman, en Dina Henrica Maria ROOVERS.
Uit dit huwelijk:
1.  Anna Maria Catharina (Annemarie) (zie VII.2).

2.  Eugenius Joannes Cyrillus (Eugène) (zie VII.3).

3.  Elisabeth Susanna Maria (Els) (zie VII.6).

4.  Reinier Thomas Alexander (Rein) (zie VII.7).

5.  Yvonne Louise Maria (zie VII.10).


VII.2    Anna Maria Catharina (Annemarie) HILLEN, musicus, geboren op 16-02-1947 te 's
Gravenhage, overleden op 06-09-1998 te Woerden op 51-jarige leeftijd, begraven op
11-09-1998 te Den Haag, RK Begraafplaats St. Petrus Banden, dochter van Eugenius
Adolphus Josephus (Eugène) HILLEN, Officier van Justitie, en Willemina Susanna
Geertrude (Minny) Le GROM (zie VI.2).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-12-1974 te Gouda, gehuwd voor de kerk op
19-12-1974 te Gouda met Hubertus Johannus Albertus (Hubert) ROETERDINK, musicus,
zoon van Albert Jan ROETERDINK en Maria Petronella van HEK.
Uit dit huwelijk:
1.  Eduard Hubert, leerkracht primair onderwijs, geboren op 19-03-1976 te Rotterdam.

2.  Gerard (zie VIII.2).

3.  Karin Susanna, forensisch laborante, geboren op 21-11-1979 te Gouda.


VIII.2    Gerard ROETERDINK, consultant, geboren op 23-08-1977 te Gouda, zoon van
Hubertus Johannus Albertus (Hubert) ROETERDINK, musicus, en Anna Maria Catharina
(Annemarie) HILLEN (zie VII.2).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 15-06-2007 te Rotterdam met Karin LIANG.
Uit dit huwelijk:
1.  Ryan Marcus, geboren op 22-07-2008 te Rotterdam.


VII.3    Eugenius Joannes Cyrillus (Eugène) HILLEN, jurist, geboren op 01-08-1948 te 's
Gravenhage, zoon van Eugenius Adolphus Josephus (Eugène) HILLEN, Officier van
Justitie, en Willemina Susanna Geertrude (Minny) Le GROM (zie VI.2).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-12-1973 te Leiden, gehuwd voor de kerk op
15-12-1973 te Voorburg met Elisabeth Maria (Els) HOGENBOOM, 26 jaar oud, geboren op
09-08-1947 te Batavia, dochter van Bernard Maria Jozef (Bob) HOGENBOOM en Nicole
Mathilda Marie KERSTHOLT.
Uit dit huwelijk:
1.  Merel Elisabeth, geboren op 24-08-1980 te Leiden.


VII.6    Elisabeth Susanna Maria (Els) HILLEN, beeldend kunstenaar, geboren op
09-03-1950 te 's Gravenhage, dochter van Eugenius Adolphus Josephus (Eugène)
HILLEN, Officier van Justitie, en Willemina Susanna Geertrude (Minny) Le GROM (zie
VI.2).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 27-05-1969 te 's Gravenhage, gehuwd voor de kerk op
31-05-1969 te Scheveningen, gescheiden 1994 te 's Gravenhage van Gijsbert Jacob Jan
(Gijs) VERAART, geboren op 09-03-1948 te 's Gravenhage, zoon van Bernard Marie
(Ben) VERAART en Theodora Maria Henriëtte (Zus) HACKSTROH.
Uit dit huwelijk:
1.  Fleur Maria Elisabeth, senior adviser, geboren op 22-12-1969 te Eindhoven.

2.  Diederik Jan, elektrotechnisch ingenieur, geboren op 29-07-1976 te Tilburg.


VII.7    Reinier Thomas Alexander (Rein) HILLEN, jurist, geboren op 26-12-1951 om 12:15
uur te 's-Gravenhage, zoon van Eugenius Adolphus Josephus (Eugène) HILLEN,
Officier van Justitie, en Willemina Susanna Geertrude (Minny) Le GROM (zie VI.2).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 06-06-1979 te Leiden met Anna Johanna Berendina
(Ineke) MULDER, 23 jaar oud, geboren op 25-06-1955 te Voorschoten, dochter van
Luppo MULDER en Engelina Geziena KLEIN LANGENHORST.
Uit dit huwelijk:
1.  Maarten Reinier, geboren op 27-10-1986 te Voorschoten.

2.  Dorien Josephine, geboren op 17-10-1990 te Voorschoten.


VII.10    Yvonne Louise Maria HILLEN, verpleegkundige en documentaliste, geboren op
26-12-1951 om 12:33 uur te 's-Gravenhage, gedoopt te Scheveningen. O.L.V. van
Lourdeskerk, Berkenbosch Blokstraat 9. Zij werd opgeleid tot verpleegkundige in
Leiden. In 1976 verhuisde ze naar Amsterdam en werkte als documentaliste in de
bibliotheek van de Vrije Universiteit. Dochter van Eugenius Adolphus Josephus
(Eugène) HILLEN, Officier van Justitie, en Willemina Susanna Geertrude (Minny) Le
GROM (zie VI.2).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23-03-1979 te Amstelveen, gehuwd voor de kerk op
23-03-1979 te Amsterdam (De Papegaai) met Dr Greorgius Petrus Jozef (Jos) Van
KAMPEN, 29 jaar oud, medisch bioloog, geboren op 20-03-1950 om 16:00 uur te
Hoogkarspel, gedoopt op 20-03-1950 te Westwoud. Jos studeerde medische biologie
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Aan dezelfde universiteit promoveerde hij in
1983 op een proefschrift getiteld "Modulation of chondrocyte metabolism". In 1984
vervolgde hij zijn onderzoek aan de Universiteit van Miami in Florida. Vanaf 1985 werkte
hij weer in Amsterdam waar hij zich als wetenschappelijk onderzoeker verdiepte in de
oorzaken van reuma. Vanaf 2000 tot 2006 werkte hij als docent Biologie en Algemene
NatuurWetenschappen. Zoon van Joris Van KAMPEN (Joop),
tuinder/vertegenwoordiger, en Helena Johanna Maria (Lena) de BOER, huisvrouw.
Uit dit huwelijk:
1.  Joris Pieter, geboren op 30-06-1980 te Amsterdam.

2.  Sibrand Alexander, geboren op 29-12-1982 te Hoorn.


IV.14    Frederik (Frits) D'ARNAUD van BOECKHOLTZ, geboren op 04-11-1857 te
Soerabaia, zoon van Dirk D'ARNAUD van BOECKHOLTZ (zie III.4) en Dora Johanna
Willemina POSTEMA.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-09-1880 met Henriëtte Clementine RAAFF, 17 jaar
oud, geboren op 14-12-1862 te Pasoeroean. Er is een uitgebreid dossier over Raaff bij
het IFA, dochter van Jan RAAFF en Bregetta Catharina Maria SWART.
Uit dit huwelijk:
1.  Enny (zie V.7).

2.  Hortense Antoinette (zie V.9).

3.  Wilhelm (zie V.10).

4.  Eveline.
Gehuwd met Adrianus Jacobus LOEKEMEYER.

5.  Maxime.
Gehuwd op 12-06-1915 te Soerabaja met Hendrika Dorothea WENTE.


V.7    Enny D'ARNAUD van BOECKHOLTZ, geboren 1880, overleden 1963, dochter van
Frederik (Frits) D'ARNAUD van BOECKHOLTZ (zie IV.14) en Henriëtte Clementine
RAAFF.
Gehuwd met Hr van HAEFTEN.
Uit dit huwelijk:
1.  Boy, geboren -1913.

2.  Frieda, geboren op 18-12-1915 te Tjimahi, Java, overleden op 22-01-1999 te Den Haag
op 83-jarige leeftijd, gecremeerd op 27-01-1999 te Den Haag.


V.9    Hortense Antoinette D'ARNAUD van BOECKHOLTZ, geboren op 20-06-1881,
dochter van Frederik (Frits) D'ARNAUD van BOECKHOLTZ (zie IV.14) en Henriëtte
Clementine RAAFF.
Gehuwd met Jacobus Marie PREIJ.
Uit dit huwelijk:
1.  Ilse, geboren 1914 te Batavia.
Gehuwd 1944 met Freddy WINCKEL, geboren 1916 te 's Gravenhage.


V.10    Wilhelm D'ARNAUD van BOECKHOLTZ, geboren op 12-04-1887, overleden op
16-10-1976 te 's Gravenhage op 89-jarige leeftijd, zoon van Frederik (Frits) D'ARNAUD
van BOECKHOLTZ (zie IV.14) en Henriëtte Clementine RAAFF.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 18-08-1917 te Soerabaia met Winnie RAAFF, 21 jaar oud,
geboren op 18-03-1896 te Soerabaia, dochter van Jacobus RAAFF en Anna Margaretha
Wilhelmina SIMON.
Uit dit huwelijk:
1.  Grethe (zie VI.10).

2.  Erich, geboren op 19-03-1921 te Soerabaia.


VI.10    Grethe D'ARNAUD van BOECKHOLTZ, geboren op 14-11-1919 te Soerabaia,
dochter van Wilhelm D'ARNAUD van BOECKHOLTZ (zie V.10) en Winnie RAAFF.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 30-08-1948 te 's Gravenhage met Rudolf Ferinand
BROUWER, 28 jaar oud, geboren op 27-11-1919 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
1.  Marjolein, geboren op 01-06-1949 te Amsterdam.
Gehuwd met Hein van der WAL.

2.  Els, geboren op 28-06-1952 te Amsterdam.


IV.17    Ferdinand D'ARNAUD van BOECKHOLTZ, geboren op 31-08-1859 te Soerabaia,
overleden op 22-01-1908 te Soerabaja op 48-jarige leeftijd, zoon van Dirk D'ARNAUD
van BOECKHOLTZ (zie III.4) en Dora Johanna Willemina POSTEMA.
Gehuwd met Marie Magdalena DÜMPEL, geboren op 14-10-1869, overleden op
29-01-1893 te Soerabaja op 23-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.  Angelina Fernanda (zie V.17).

2.  Otto (zie V.18).


V.17    Angelina Fernanda D'ARNAUD van BOECKHOLTZ, geboren op 29-05-1889 te
Soerabaja, overleden op 04-04-1935 te Den Haag op 45-jarige leeftijd, dochter van
Ferdinand D'ARNAUD van BOECKHOLTZ (zie IV.17) en Marie Magdalena DÜMPEL.
Gehuwd met Marinus van LOENEN, geboren op 06-08-1893 te Ridderkerk, overleden op
02-02-1978 te Leidschendam op 84-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.  Ferdinand Cornelis Joseph, geboren op 31-12-1921 te Surabaya.

2.  Cornelis Jan Marinus, geboren op 08-08-1923 te Surabaya.

3.  Marie Sijgje, geboren op 13-09-1925 te Semarang.

4.  Marinus Wilhelm, geboren op 05-01-1928 te Semarang.


V.18    Otto D'ARNAUD van BOECKHOLTZ, geboren op 29-08-1890 te Soerabaja,
overleden op 05-02-1969 te Den Haag op 78-jarige leeftijd, zoon van Ferdinand
D'ARNAUD van BOECKHOLTZ (zie IV.17) en Marie Magdalena DÜMPEL.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 25-10-1917 te Meester Cornelis met Cornelia (Corrie)
HEIDSIECK, 20 jaar oud, geboren op 12-06-1897 te Cheribon, overleden op 24-03-1985
te Eindhoven op 87-jarige leeftijd, dochter van James HEIDSIECK, Gepensioneerd
griffier Landraad te Meester Cornelis, en Amalia Olivia HALL.
Uit dit huwelijk:
1.  Jacques Fernand (zie VI.16).
2.  Edith Emily (zie VI.19).
3.  Lodevicus (Lucius) (zie VI.20).
4.  Justus Jacobus (Jakes) (zie VI.22).

VI.16    Jacques Fernand D'ARNAUD van BOECKHOLTZ, geboren op 14-09-1918 te
Meester Cornelis, overleden op 31-07-1976 te Den Haag op 57-jarige leeftijd, zoon van
Otto D'ARNAUD van BOECKHOLTZ (zie V.18) en Cornelia (Corrie) HEIDSIECK.
Gehuwd met Anna Maria TERWIJN, geboren op 11-10-1924 te Rotterdam, overleden op
16-11-1993 te 's Gravenhage op 69-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.  Alfred (Fred), geboren op 18-06-1944 te 's Gravenhage.
Gehuwd (1) 1980 met M. (Hilde) BRUNSVELD van HULTEN.
Gehuwd (2) 1988 met Margarita Lanojan ROSALES.

2.  Barbara (zie VII.18).
VII.18    Barbara D'ARNAUD van BOECKHOLTZ, geboren op 05-02-1948 te 's
Gravenhage, dochter van Jacques Fernand D'ARNAUD van BOECKHOLTZ (zie VI.16) en
Anna Maria TERWIJN.
Gehuwd met Willem BOELHOUWER.
Uit dit huwelijk:
1.  Jeroen.
2.  Inge.

VI.19    Edith Emily D'ARNAUD van BOECKHOLTZ, geboren op 03-10-1920 te Meester
Cornelis, dochter van Otto D'ARNAUD van BOECKHOLTZ (zie V.18) en Cornelia (Corrie)
HEIDSIECK.
Gehuwd met Jan BAKKER, geboren op 12-08-1922.
Uit dit huwelijk:
1.  Jack.

VI.20    Lodevicus (Lucius) D'ARNAUD van BOECKHOLTZ, geboren op 10-10-1924 te
Semarang, zoon van Otto D'ARNAUD van BOECKHOLTZ (zie V.18) en Cornelia (Corrie)
HEIDSIECK.
Gehuwd ? Echtgenote is Johanna Sietske HOVESTADT, geboren op 14-11-1930,
overleden op 12-11-1991 op 60-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

1.  Nelly (zie VII.21).

2.  Otto (zie VII.22).

3.  Ernest Julius (zie VII.24).

VII.21    Nelly D'ARNAUD van BOECKHOLTZ, geboren op 31-08-1955, dochter van
Lodevicus (Lucius) D'ARNAUD van BOECKHOLTZ (zie VI.20) en Johanna Sietske
HOVESTADT.

Gehuwd ? Echtgenoot is Frank van der ZWAN.
Uit dit huwelijk:

1.  Franklin.

2.  Donovan.

VII.22    Otto D'ARNAUD van BOECKHOLTZ, geboren op 30-12-1956, zoon van
Lodevicus (Lucius) D'ARNAUD van BOECKHOLTZ (zie VI.20) en Johanna Sietske
HOVESTADT.
Gehuwd met Sigrid KENNIS.
Uit dit huwelijk:

1.  Ruben Lucius.

VII.24    Ernest Julius D'ARNAUD van BOECKHOLTZ, geboren op 26-01-1958, zoon van
Lodevicus (Lucius) D'ARNAUD van BOECKHOLTZ (zie VI.20) en Johanna Sietske
HOVESTADT.
Gehuwd met Marianne REMMELTS.
Uit dit huwelijk:

1.  Joline.

2.  Sietske Marloes.

VI.22    Justus Jacobus (Jakes) D'ARNAUD van BOECKHOLTZ, geboren op 24-05-1926
te Semarang, overleden **-08-1998 te USA, zoon van Otto D'ARNAUD van
BOECKHOLTZ (zie V.18) en Cornelia (Corrie) HEIDSIECK.
Gehuwd met Antonia (Tonny) de LEEUW.
Uit dit huwelijk:

1.  Cindy.

2.  Randolph (Randy).
TEKST EN UITLEG / KORREKTIES ONTVANGEN VAN PIM VAN LOENEN
Beste Fred, ik begrijp je verwarring, maar wellicht dat onderstaande je weer op het
goede spoor brengt!! Je reactie was weer fantastisch!

Cornelis van Loenen (arbeider) Geb.Ridderkerk 21-2-1856 Begr.Ridderkerk 15-5-1907
Huwt Ridderkerk 9-5-1879 Sijgje Boer Geb.Ridderkerk 9-10-1852 Ovl.Ridderkerk 28-11-
1926

1. Jan van Loenen Geb.Ridderkerk 26-3-1880 Ovl.Ridderkerk 10-11-1911

2. Cornelis van Loenen Geb.Ridderkerk 29-8-1881 volgt X-f  

3. Pieter van Loenen Geb.Ridderkerk 22-8-1883 volgt X-g  

4. Neeltje van Loenen Geb.Ridderkerk 25-9-1886 Ovl.Grave 3-3-1956

5. Dievertje van Loenen Geb.Ridderkerk 3-1-1890 Ovl.Ridderkerk 5-4-1971-> dit was mijn
vraag!

6. Marinus van Loenen Geb.Ridderkerk 6-8-1893 volgt X-h ->is mijn grootvader

Marinus van Loenen (mijn grootvader) Geb.Ridderkerk 6-8-1893 Ovl.Leidschendam 2-2-
1978 Huwt 1x Semarang 8-7-1920 Angeline Fernanda 'd Arnaud van Boeckholtz (mijn
grootmoeder) Geb.Surabaya 20-5-1889 Ovl.Wassenaar 4-4-1935

1. Ferdinand Cornelis Joseph van Loenen Geb.Surabaya 31-12-1921 volgt XI-h->mijn
vader Fred

2. Cornelis Jan Marinus van Loenen Geb.Surabaya 8-8-1923 volgt XI-i

3. Marie Sijgje van Loenen Geb.Semarang 13-9-1925 Huwt ? 23-6-1947 Cornelis
Guldemond  Geb.Den Haag 27-3-1924 Ovl.Warmond 18-9-2006-> de kistenfabriek

4. Marinus Wilhelm van Loenen Geb.Semarang 5-1-1928 volgt XI-j

Marinus van Loenen Huwt 2x Semarang 17-6-1936 Antonia Hermina Poot Geb.Den Haag
23-10-1904 Ovl.Wassenaar 12-6-1985

Ferdinand Cornelis Joseph van Loenen Geb.Surabaya 31-12-1921 Huwt Surabaya 125-4-
1950 Frieda Meilof Geb.? 16-12-1927 Ovl.? 5-2-1996->mijn vader… mr. Nono

1. Edward van Loenen Geb.Meerssen 1-4-1951 volgt XII-l ->dat ben ik!

2. Doreen van Loenen Geb.Leiden 22-3-1954 W.S.  Pieter C. van Rossenberg Geb.Leiden
->mijn zus!

c2-a Levine van Loenen Geb.Leiden 1-10-1978

3. Frank van Loenen Geb.Leiden 12-10-1959 Ovl.Leiden 15-8-1995->mijn broer!

Alfred Rudolf (Fred) van Loenen Geb.Eindhoven 9-5-1950 Huwt Eindhoven 22-12-1975
Wilhelmina Martina Ida Adriaans Geb.Eindhoven 22-11-1951

1. Yvonne Marjolein van Loenen Geb.Eindhoven 27-9-1978 Huwt Den Haag 31-3-2000
Edwin van Hasselt Geb.Veldhoven 23-4-1975

2. Karin Jessica van Loenen Geb.Eindhoven 20-8-1980

Fred is mede onderzoeker van deze genealogie.   Deze Fred is niet mijn vader! Hier
begint vermoedelijk de verwarring…      

Hieronder een stuk uit het parenteel van de d’Arnauld van B. met grootvader oom Otto
en mijn grootmoeder Angeline(a)???

V.17    Angelina Fernanda D'ARNAUD van BOECKHOLTZ, geboren op 29-05-1889 te
Soerabaja, overleden op 04-04-1935 te Den Haag op 45-jarige leeftijd, dochter van
Ferdinand D'ARNAUD van BOECKHOLTZ (zie IV.17) en Marie Magdalena DÜMPEL.
Gehuwd met Marinus van LOENEN, geboren op 06-08-1893 te Ridderkerk, overleden op
02-02-1978 te Leidschendam op 84-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

1.
Ferdinand Cornelis Joseph, geboren op 31-12-1921 te Surabaya.

2.
Cornelis Jan Marinus, geboren op 08-08-1923 te Surabaya.

3.
Marie Sijgje, geboren op 13-09-1925 te Semarang.

4.
Marinus Wilhelm, geboren op 05-01-1928 te Semarang.

V.18    Otto D'ARNAUD van BOECKHOLTZ, geboren op 29-08-1890 te Soerabaja,
overleden op 05-02-1969 te Den Haag op 78-jarige leeftijd, zoon van Ferdinand
D'ARNAUD van BOECKHOLTZ (zie IV.17) en Marie Magdalena DÜMPEL.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 25-10-1917 te Meester Cornelis met Cornelia (Corrie)
HEIDSIECK, 20 jaar oud, geboren op 12-06-1897 te Cheribon, overleden op 24-03-1985 te
Eindhoven op 87-jarige leeftijd, dochter van James HEIDSIECK, Gepensioneerd griffier
Landraad te Meester Cornelis, en Amalia Olivia HALL.
Uit dit huwelijk:

1.
Jacques Fernand (zie VI.16).

2.
Edith Emily (zie VI.19).->tante Edith

3.
Lodevicus (Lucius) (zie VI.20).

4.
Justus Jacobus (Jakes) (zie VI.22).

VI.16    Jacques Fernand D'ARNAUD van BOECKHOLTZ, geboren op 14-09-1918 te
Meester Cornelis, overleden op 31-07-1976 te Den Haag op 57-jarige leeftijd, zoon van
Otto D'ARNAUD van BOECKHOLTZ (zie V.18) en Cornelia (Corrie) HEIDSIECK.
Gehuwd met Anna Maria TERWIJN, geboren op 11-10-1924 te Rotterdam, overleden op
16-11-1993 te 's Gravenhage op 69-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

1.
Alfred (Fred), geboren op 18-06-1944 te 's Gravenhage.->jij moet deze (Al)Fred zijn!?
Gehuwd (1) 1980 met M. (Hilde) BRUNSVELD van HULTEN.
Gehuwd (2) 1988 met Margarita Lanojan ROSALES.

2.
Barbara (zie VII.18).

Groet, Pim (geboren Edward)-Van Houdringelaan 28-2341BK Oegstgeest
Tel. 071-5237904   Mob. 0653226083
in enkele dokumenten staan
vraagtekens - waar aanhaling of
apostrophe moet staan ... ik heb er
nog geen tijd voor gemaakt
om dit te corrigeren
OOM FRED NAAR DE FILIPPIJNEN
                                                            
JANUARI 2005  

Dankzij de goede zorgen van Peter was ik vroeg op Schiphol en zonder enige
problemen ingecheckt.  Ik had op internet een paar leuke stoeltjes uitgezocht op de
plattegrond van de Boeing 777, maar die waren al ruim van te voren gereserveerd. Ik
kreeg nog wel een mooi stoeltje aan het gangpad ; verder geen probleem.

Borreltje voor Gerrit gekocht en Samson voor mijzelf.
Prima vlucht gehad - als je eenmaal in de lucht zit is het 12 uurtjes naar Singapore, en
met een vertrek om 11 uur ben je 23 uur in Singapore. Omdat
ik al lang niet meer gevlogen heb was het voor mij helemaal nieuw dat in de rugleuning
van de stoel voor je een tv schermpje zit met een persoonlijke
keus van meer dan 60 films, games , muziek en  ander electronisch entertainment. Wat
een techniek allemaal.

Er zit ook een zapper bij. Maar die zit wat onhandig in de armleuning en
soms moest ik op de grond voor mijn stoel gaan zitten om te lezen wat daar allemaal
opstaat.....

In de sectie educatief heb ik geleerd dat het verkeerd is om pillen vitamine
E te slikken. Ook is het verkeerd om veel peen te eten en zeker geen carotteen pillen
slikken want die zijn  bewezen kankerverwekkend - speciaal bij rokers.
Als ik nog vaker ga vliegen kan ik afstuderen als arts.

Na aankomst Singapore was de transfer naar de Cebu plane zeer eenvoudig want met
meer geluk dan wijsheid vond ik de vertrekhal  nagenoeg naast mijn aankomsthal.
Drie uurtjes wachten, bloody mary kostte me 7 euro. Ook een smoking area gevonden.
Een veel te klein rokerig hok wegens slechte afzuig, waar de verslaafden zitten. Het
leek ook echt op een verslavings opvang op low
budget. Discriminatie.

De vlucht van 4 uur Singapore/Cebu was nog wel even doorbijten; het was
nederlandse tijd alweer  2uur 's morgens . Ik denk er serieus over om een volgende
keer een stop in te bouwen van 2 dagen Singapore/Bangkok of Manila - en dan pas
door te vliegen naar Cebu.
Bij aankomst geen problemen immigratie/douane en Gerrit stond reeds te wachten.
Bij hem thuis Judith begroet en borreltje gedronken. Mijn eerste lokale Tanduay rum.
Maar zeker was het niet mijn laatste....

Het hotel was zeer prima. Niet super de luxe, maar daar was de prijs ook naar.
Duizend peso per nacht, er gaan 70 in een euro , 10 euro is 700, duizend is 14.28 euro.
En voor die prijs een zeer ruime kamer, airconditioning, balkon uitzicht op de oceaan,
uitstekende badkamer met ligbad, handdoeken zeep en shampoo, telefoon, TV,
roomservice en laundry service. Ik dacht eerst dat ik maar 2 tv kanalen had, ik kon daar
wel mee leven, maar Judith diende een klacht in en toen bleek dat de kabel niet was
geactiveerd en daarna had ik 60 kanalen.

De eerste avond en daarna vele avonden bij Gerrit gegeten. Lekker koteletje met
gekookte piepers en jus en appelmoes. Vlieg ik 24 uur naar Azie en ga ik appelmoes
eten..... maar het is zo dat Gerrit graag en bijna altijd "Hollands" kookt en eet.
Uiteraard is dat heel prima omdat ik eigenlijk ook niet zo'n rijsttepikker ben.
Ik had nog energie om mijn eerste maar zeker niet mijn laatste  Poolbiljart
partij te spelen in de lokale stamkroeg,  vervolgens om 23 uur gecrashed op het
hotelbed.

Heel prima geslapen, alle nachten trouwens prima geslapen.
Thank you Tanduay.

Via roomservice clubsandwich besteld, email check bij G, afspraak gemaakt met de
familie van Margie om langs te komen.  Gebraden kip met frites.
Vivian en Arlene : de zusjes van Margie - kwamen langs om de kadootjes
op te halen, gezellig gebabbeld en drankje gedronken.  En dan weer snel naar de
stamkroeg.
De latere avond ook nog even naar Cebu City gegaan . alwaar ik alweer poolbiljart heb
gespeeld --oei dat was een poolbiljarter's  droompartij .......kijk maar eens helemaal
onderaan de foto's.
De dagen daarna hadden een routine van soms wat zwemmen in het hotel zembad,
vele  poolbiljartpartijen, veel tanduay, bijna alle avonden gegeten bij GJ , vele late
avonden. Lekker slapen tot 11 uur.

Ook gegeten bij 'Anton's restaurant, dat op een lange houten pier staat die
de rivier insteekt, helemaal open met een dakje er over,  hetgeen een heel
leuk uitzicht geeft op de oude en nieuwe brug, en een frisse wind. Levende muziek.
Levende krab, kreeft en vissen etc.
Gerrit wilde een glas witte wijn. Men had alleen maar rode wijn en wilde die alleen per
fles verkopen. Afijn, dan maar de manager op laten draven.
Die ging vervolgens te paard naar de dichtsbijzijnde winkel om witte wijn
in te kopen en zo is dat allemaal weer goed gekomen. Nee niet echt te paard ? bij wijze
van spreken.
De aziatische middenstand is in het algemeen 7x 24 uur open. Dat is vaak wel heel
gemakkelijk.

Vrijdag?s zijn we met de boot van GJ een tochtje gaan maken naar het verder
op gelegen eilandje Santa Maria. V6 motortje met 200 PK.
Daar zijn wat ze noemen floating restaurants.
Het zijn geen floating restaurants, ook al staan ze midden in zee, want ze
staan op meer dan 80 palen in zee.
Met een eventuele Sunami zullen het pas echte floating restaurants worden.
Je kunt er alleen met de boot komen.
Midden in het restaurant is een grote cirkel uit de vloer gezaagd, daar hangt dan een
groot net in helemaal naar en in het water,  en daar zwemt de menukaart  in rond.  
Verser kan het niet ......

Ik bestelde een krab die best lekker was. Gerrit zegt nog : kijk uit dat je je niet snijdt...
Ik denk zeur niet en kraak vrolijk nog een krabbepoot en pats.... dikke snee in vinger en
plenty bloed. De kelner was tevens arts en heeft vakkundig een voodoo plantenblad er
omheen gewonden en wonder boven wonder geen bloedvergiftigimg.
De terutocht van Santa Maria naar Mactan verliep minder fortuinlijk. We kwamen in
behoorlijk  wild water terecht en ons tamelijk kleine bootje had
het heel zwaar te verduren met golven van 6 tot 8 voet.
Choppy noemen ze dat. Nou nou.

De zaterdag was de dag voor Sinulog. Dan wordt de Boot Parade gehouden
op de rivier.  De beschermheilige van Cebu is Santo Nino. Wat er gebeurd is dat het
beeld van Santo Nino van het stadsdeel Talisay wordt opgehaald per boot en dan over
de rivier bij het beeld van Santa Maria wordt gevoegd - of zoiets -  en dan is het op de
rivier een waar spektakel met honderden begeleidende boten die overal dicht langs de
wal varen waar weer honderden en honderden lokale mensen staan die feesten en veel
herrie maken, vuurwerk etc.
Wij waren om 5 uur in de jachthaven en rond 7 uur waren we op de rivier ?
met GJ?s bootje. Aan boord ook Steve en Pat ? uitbaters van het jachthaven
restaurant. Mijn camera werkte helaas niet en ik ben in afwachting van de digitale
foto?s van Pat.
In de jachthaven ligt ook het jacht van de familie Osmena of zo, en daar zou
de dochter van de president op meevaren. Wij kennen de kapitein uit de bar van de
jachthaven.
Zijn naam ben ik vergeten. Laten we zeggen Captain Jack.
Afijn, wij varen en varen op en neer en maar achter die Santo Nino aan. Een machtig
mooi spektakel.  Rond een uur of elf is het feest zo;n beetje afgelopen. Wij gaan weer
op weg naar Mactan. Halverwege geeft de meter aan :  geen benzine meer. Tsjaa.
En daar dobberen we dan midden op de rivier.  Captain Jack zat nog achter
ons en Steve belt hem mobiel.  En verdraaid ja - ze gooien een touw uit en zo waren we
op sleeptouw genomen door de dochter van de president.   Noem het maar niks.

Wat helemaal nog wel het toppunt is.....  enkele dagen later blijkt dat de tank nog voor
meer dan de helft vol zat..... maar omdat er teveel mensen achterin zaten ging de punt
met de tank wat omhoog en gaf de vlotter het sein :  tank leeg ---- nou nou.

Het echte Sinulog feest werd zondag?s gevierd, maar er werden daar duizenden
mensen verwacht en ik heb er verder van af gezien om daar naar toe te gaan
....................
Sinulog is a prayer dance performed before the image of the Santo Niño.  The word is
derived from a ritual that features a peculiar beat and body movement that simulates a
sulog (Cebuano for "river current").   The dancer basically takes two steps forward,
then one step back.  The dance continues to be performed today in the patio of the
Church of Santo Niño in Cebu City, notably by candle peddlers who act as proxies for
shy devotees who hire them for their Sinulog dancing talent.  The most elaborate
rendition of the dance is performed with much pageantry to the beat of drums by
groups of worshippers, pilgrims, and revelers at the annual Sinulog Festival, a Mardi
Gras-style celebration culminating on the feast day of the Santo Niño.  The festival
attracts curious tourists as well as pious pilgrims from the many islands surrounding
Cebu.   Along with Sinulog dancing, the week-long celebration features processions,
fireworks, cultural presentations, a carnival, cockfights, and much merrymaking.
........................
De daarop volgende dagen gingen ook snel voorbij. Poolbiljarten, live music
in de stamkroeg, balletjes gehakt met jus en spercieboontjes, zelfgemaakte kippensoep
lekker . Inmiddels ook contact gemaakt met Willem en bij het
hotel zwembad gezellig geborreld met GJ en Willem, en party van Joy
(vriendin van Judith) in het Bluewater Beach Resort,  om haar Amerikaanse man te
introduceren, een professor in vreemde talen. Ook Minda ontmoet
( vriendin Margie Judith) .
Met Roxanne en Willem gezellig Japans gegeten in de SM (Shoe Mart) shopping mall.
Email bijgewerkt in Internet Café ? 40 pesos per uur.
Met Willem ook het nachtleven nader bestudeerd . Nederlandse les gegeven aan de
barjuffrouw in de jachthaven : shut up = hou je kop.  Daar kom je een heel eind mee in
Holland.
De pizza in de stamkroeg was super prima. Naar disco Cadillac geweest.

Ik was inmiddels ook heel erg bijdehand geworden waar het openbaar vervoer betreft.
Tram bus trein metro kun je wel vergeten. Het is Jeepney, maar dat is voor langere
afstanden in Cebu City en die heb ik verder niet gebruikt.  In Mactan
is het taxi of een tricycle - een fiets met brommer motor en zo'n bakkie aan
de zijkant.
Ik ben een van de eerste nachten met zo'n ding van 23 tot 3 uur door heel Mactan en
Lapu Lapu gesjeesd. Ik heb van de mogelijk 75 horeca gelegenheden er 35 bekeken ;
dat was wel heel erg  kikken. Het was voor het overgrote deel twee keer niks, met een
enkele uitzondering (2), en ik liet een hele sliert aan halve flesjes bier achter......

Met de tricycle van mijn hotel (EGI Beach Resort) naar GJ ( BF Town Homes
Is ongeveer 2 kilometer en kost normaal 20 pesos = 28 eurocent. Dan heb ik wel een
'special' voor die prijs. Ze zien kans om 6 mensen op zo'n ding te vervoeren , die
springen er gedurende de rit dan op en af en ze betalen een peso of zo.
Met mijn special nemen ze er niemand bij - ik heb de motor alleen. Om geen
discussie te hebben bij de eindbestemming stap ik altijd in met de mededeling dat ik 20
pesos zal betalen. Is er opeens een goochelaar die zegt : Nee : 25.
Ik bedank hem met de mededeling dat ik wel ga lopen.  Na een kilometer vond ik het wel
welletjes en heb alsnog een tricycle genomen voor 20 voor de resterende kilometer.
Ik geef normaal gesproken zowiezo 25 pesos  20 plus 5 tip. Moet kunnen.
Maar ik was effe in de stress toen de eikel alleen maar voor 25 wou rijden.
Later heb ik daarover nagedacht - ik ben voor 5 peso = 7 eurocent = een kilometer gaan
lopen.......  ikke eikel ..... hoewel het wel gewoon een principe kwestie is .
Een volgende keer toen weer 25 werd gevraagd heb ik gezegd okee en 25 betaald
zonder tip.

Hetzelfde met de taxi's. Enkele taxi bedrijven zijn er berucht om dat ze weigeren om op
de taximeter te rijden. In het begin ging ik in de stress en stapte accuut uit.
Maar dan moet je wel weer een andere taxi regelen . Ik had zelfs 2 weigeraars achter
elkaar en ben pas met de 3e gaan rijden.  Ik heb daar ook nog over nagedacht.
De rit naar Cebu City ligt rond de 170 Euro. Ze proberen soms 300 pesos deal. Ik zeg
dan dat ik maximaal 200 betaal en als ze dan 220 zeggen - zeg ik okee. Dan praten we
over drie kwartier taxi voor 3 Euro. En dat is dan ook nog een nachttarief. ( bestaat niet).
Ik heb ook een rit gemaakt voor 135 pesos op de meter. Hoe hard die gozer reed .......
dat wil je niet weten. Was ook wel kikken - honden en katten vlogen in het rond. Wat
honden en katten betreft - ja ze hebben een ruime sortering meest ondervoede
zwerfhonden en katten. Soms ook ligt er een koe op de weg. Die kwamen we gelukkig
niet tegen - dat was einde verhaal geweest.

Een vrije GJ dag genomen en gaan shoppen in de SM Mall en de Ayala Mall. Hele mooie
grote winkel boulevards waar nagenoeg alles te koop is. Mijn boodschappen lijstje
afgewerkt tot volledige voldoening. 's Avonds lekker in het visrestaurant van Blue
Waters Beach Resort gegeten. Verse scallops geprobeerd. (StJacobs schelpen). Dat
was heel prima.

Het algemene panorama in Cebu City zowel als in Mactan is wat wij zien als armoedige
krikkemikken. Ik denk dat is wel zo in de algehele Filippijnen. Er is een groter
percentage aan overbevolking dan bijvoorbeeld in Thailand. Maar ook daar is er
krikkemik overal.
Hetzelfde geldt denk ik voor zeer vele landen over de wereld - India wil je niet weten -
laten we over Jamaica en Barbados maar niet praten - Thailand heeft een veel groter
aantal toeristen dan de Filippijnen en daarom  is het daar voor de toerist beter
vertoeven.
Maar Mactan heeft eveneens de mooiste Beach Resorts.  Het  Shrangri La
Hotel is  super super fantastisch mooi.  Het Blue Waters  is prachtig mooi.
En zo zijn er nog wel een paar. Het is derhalve best een aardig vakantieoord.

Cebu City is een grote stad. Daar mag je niet te veel van verwachten. Overdag is het
druk en niet ongezellig. ?s Nachts is het wat uitkijken zoals in iedere grote stad.
Op het grote plein in het stadscentrum liggen vele mensen gewoon op straat
te slapen. 70 Procent van de winkels is de gehele nacht open. Ik heb er om 3 am in de
McDonalds gesoupeerd. Wel onder begeleiding want we waren met
16 man en vrouw. Ik had een hele nachtclub uitgenodigd. Grapje kostte me 25 dollar.
Was wel kikke. Moet kunnen op vakantie.

De mensen die daar op straat slapen doen verder geen kwaad. Maar je moet even
uitkijken voor diegenen die nog wakker zijn..........
Het is best aardig shoppen in het City Centrum (Robinsons) en er is een actief en
wervelend nachtleven tot 3 uur sluitingstijd. Daarna kun je beter zorgen dat je weg bent.
Uiteraard zijn er in Cebu City ook vele prima en luxe hotels.
Een hele super disco is de Sun Flower. Ik hoorde dat disco Nasa nog mooier
en groter zou zijn. Ik ben er niet geweest.
In de Sun Flower bestelde ik een biertje. Daarna wilde ik een Tanduay rum on the rocks.
Maar dat kon niet. Ik moest een hele fles rum kopen. Maar ik kon
wel een rum cola krijgen.
Ik zeg tegen de kelner : Geef mij dan maar een rum cola ..... zonder cola.
Dat kon dus niet. Kan dat niet ? Nou dan maar de Manager op laten draven.
Het schijnt in Koreaans management te zijn. Er komt een Chinees  (zal dus
wel een Koreaan geweest zijn) ... in smoking. Ik leg mijn plobleem uit. Hij begrijpt het
niet.
Hij zegt whatte u wantte  ? Ik zeg : Tanduay Locks. Hij zegt : No Ploblem ....
En zo was dat ook weel vool elkaal.

Ook zijn we naar een Boks Evenement geweest. Dat was ook heel leuk.
Dankzij een relatie uit de stamkroeg - een sponsor van het evenement - had Gerrit
tickets kunnen krijgen voor Ring Side.
En dat betekende dat we nagenoeg tegen de touwen zaten aan een gezellige tafel met
roken en bier no problem.
Omdat de sponsors de meeste ringside plaatsen hadden zat er om de ring een grote
witte "vlek" - het deed wat koloniaal aan. Buiten de ring op de hoge tribunes ( man of
700/900) (misschien wel duizend) zaten de Filippijnen.
Het was alleen licht- vedergewicht. De hoofdschotel was BoemBoem Batista (Phils)  en
houder van de titel tegen een zuidafrikaanse uitdager. Leuke
voorwedstrijden.BoemBoem had meerdere knockouts op zijn naam, maar onze avond
heeft hij wel op
punten gewonnen.  Het was geen slechte wedstrijd en een zeer leuke avond uit.

De derde week alvast mijn hotelrekening betaald. Om te voorkomen dat ik eventuele
creditcard problemen zou hebben op de dag van vertrek.  Als wereldreiziger moet je
overal rekening mee houden. Ook met de rekening.
In deze digitale eeuw van automatisering is het romantisch en aandoenlijk om te zien
dat mijn rekening met ballpoint is bijgehouden met hier en daar veel 'white out'
vanwege optelfouten.

De donderdag van de 4e week kwamen vrienden van Gerrit op vakantie naar Cebu. Ze
logeerden ook in "mijn" hotel EGI.  Loes Rik Herma en Nico. Hele aardige spontane
mensen ? Rik (Faber)  heeft ook vrij lang bij de HAL  gevaren in de jaren zestig. Dat is
met Gerrit dan constant vele verhalen boven water toveren en vele verhalen nog een
keer vertellen. Ik kende Loes en Rik omdat ik ze met Gerrit in Tiel al eerder ontmoet heb.
Omdat ze vanuit Thailand naar Cebu kwamen viel het panorama van Cebu hen
behoorlijk tegen. Dat was jammer.

Met hen hebben we een bootreisje gemaakt en zijn we naar Talisay geweest.
In Talisay heeft Margie een stukje land gekocht. Om tezijnertijd een huisje op te
bouwen. We zagen kans om de boot tegen het strand te parkeren en met Judith ben ik
er af gesprongen en zijn we naar het stukje land gaan kijken. Foto?s gemaakt. Was
heel erg leuk.  Best een leuk dorpje. Best leuke omgeving. Waarom ze het strand met
zwart zand White Beach noemen ? Ik weet het niet.
Je zou er zo in het water kunnen gaan zwemmen ware het niet dat er tevens
het riool in uitmondt ..... tsjaa ----

We hebben met hen ook een paar leuke dineetjes in een paar restaurants gegegeten.
's Middags naar het strand.
Uiteraard naar de stamkroeg en Pool gespeeld met Nico - een libre biljarter.
De zaterdag met de 'live' band  op de dansvloer ook nog een  demonstratie gegeven
van Purser Alfred with  the rubber knees ; oftewel Oom Fred doet de Drunken Duck
Dance.

Mijn laatste Zondag met zijn allen ook nog een city tour gemaakt. Gerit had een busje
geregeld. Vivian en nichtje Janine waren ook naar ht hotel gekomen om wat dingetjes
voor Margie af te geven, en die zijn ook mee gegan op tour. Was leuk. We zijn onder
andere helemaal de heuvels boven het inmiddels gesloten Cebu Plaza Hotel ingereden
alwaar een prachtig uitzicht heel ver over Cebu.
En we zijn naar de Thai Tempel geweest en hebben Boeddha een hand gegeven.  
Lunch gegeten in het centrum.
Helaas had Rik last van een zware buikgriep en kreeg ook nog koorts. Heel jammer. Het
leek nog een hele opgave om een thermometer te kopen, maar dat is al wel weer gelukt.
Hij had 39 - niet zo fijn. 's Avonds gedineerd in Blue Waters , was heel gezellig.

Ik had inmiddels al ingepakt en hier en daar wat tips gestrooid voor het hotel personeel.
GJ haalden me maandag op en de check-in Mactan Airport  was geheel probleemloos.
Tijdens het wachten een hele aardige Britse dame ontmoet. Op weg naar huis.
Uiteraard. Haar zoon zat al 17 jaar in Cebu City.
De vlucht ging van  Cebu naar Davao. 45 minuten. En toen moesten we allemaal weer
er uit. Voor mij voor onbegrijpelijke reden. Veiligheid zei men.  Afiijn, 2 sigaretten
gerookt. Weer ingstapt en driehalf uur naar Singapore.

In Singapore wist mijn Britse reisgenote precies waar we het SunFlower terras konden
vinden en daar hebben we gezellig gebabbeld en veel gerookt ; want we moesten 4 uur
wachten en daarna 12 uur smokeless vliegen. Omdat ik met pesos niks kon betalen
heb ik wat Singapore dollars gewisseld en een paar bloody mary?s genomen. Vandaar
dat ik op de vlucht naar Amsterdam nog wel wat heb kunnen slapen.
De stewardess kwam nog langs met eten. Chicken Noodles or Fish and Fries ?
Ik zag die chicken niet zo zitten en de vis helemaal niet. Maar ik denk ik eet die Fries wel
op.  Verdraaid - haar Singapore accent ....  ze had gezegd Fish and Rice ..... Ik had ook
beter moeten weten.
Vervolgens heb ik maar gekozen voor Oom Fred's favoriete vliegtuig menu :  crackers
met kaas en een bloody mary.
Het was een langdurige vlucht. Uiteraard. 12 Uur. Tsjaa. Ik zat in een driestoeltjes aan
het raam . De middenstoel was lekker vrij.  Beetje extra ruimte. Aan het gangpad zat een
kloon van de voorzitter van Feyenoord - lange man met kale kop en een arrogante
uitstraling die dan popie jopie wil doen. Woont waarschijlijk in Bloemendaal. Yak.
Hij maakte wat losse grollen en ik deed net of ik gek was. Dat valt mij heel gemakkelijk.
Ik moet zeggen hij had een prima IQ want ik heb hem verder 12 uur niet meer gehoord.

Op Schiphol stond Margrietje geduldig te wachten. Home sweet Home.
Minus 3 C. Grrr.
Renee en Rowena waren zo lief om mij op te komen halen met de winterjas
en zo was ik  weer terug in de goeie ouwe Sillystreet.
Glaasje echte volle melk en een broodje kroket. Yummie. Dat is weer andere koek !

Maar alles samen gevat was het een hele leuke vakantie !
Zeker ook dankzij alle goede zorg en alle moeite van Gerrit en Judith ?

                 Waarvoor mijn Dank !!
BOOT PLEZIER
HOTEL
ZWEMBADSTRAND
WHITE SANDS
BLUE WATER's
SHANGRI-LA
FRIENDS
FAMILY
talisay
TALISAY en
TOEKOMSTIG
VAKANTIE
ADRES
Thao-ist Tempel
Panorama Cebu
SINULOG
ZO IS HET NU<<<        >>>ZO WAS HET TOEN
datum 2009

16-03-2009 Monday

left Holland's 13 degrees Centigrade weather.
After passing the required baggage weight which is 30
kilos(mine was 28 kilos hurrah!) waved to Fred and Tjits
goodbye.

17-03-2009 Tuesday

Cathay was okey. Since i never/can't sleep on the plane,
watched all the movies available on board.You may choose
what films you wanna watch and when. Feels like home. I was
having MOVIE MARATHON!!! All the way to Cebu, total of 17
hours approx. From Benjamin Button to The Changeling etc.
PLUS my favorite showbiz t.v. programs - The E
entertainment.
When the plane landed Cebu, my eyes were tired and showed
dark circles around them just like an areola. But hey, i
have to look my best. My good friend Judith is picking me up
and I know from experience she will be filming me. Ran to the
closest Restroom and did some make up and voila - A Star Is
Born!

18-03-2009 Wednesday

Got rested. Looking and feeling my best. The game is ON.
HELLO CEBUUUU!!!!
For a change there was no karaoke entourage this time.
Judith and I did some serious jobs - shopping at Ayala.
Bought sun block, sim card + load for my cell phone,
batteries, slippers, etc.
In the evening Jerry treated us to a nice Italian
restaurant. The food was superb the waitress was effecient
the atmosphere Italian.
When the battle (eating) was over I rated it 9...but I
think the waitress' skirt is extra short. Dinner was top.

19-03-2009 Thursday

Today is the family-seeing day. I have to be fit. Not only
physically but also mentally.
Upon arrival, there was no great band as warm welcome. I
learned that Nestor and the rest were still in Pooc doing
the last minute-work of the house. Well, minutes became
hours AND HOURS BECAME...SHOPPING. Inday and I went to
Gaisano South Dept. Store where I used to work. Asked one of
the salesgirl if i may speak to the Iron Lady of the store
which is Esther.
M'aam Esther doesn't work here anymore, said one.
There goes my astronomic discount rate down to the drain.
Anyway, we ended up our day with sinigang na baboy,
sinugbang isda and ginisang talong at the Food Court.

Back at Ermita we opened the 3 and a half balikbayan boxes
full gifts.
The usual raffles, who wins what. In that way everybody
gets their fair share.

20-march Friday

Went to Pooc in 2 taxis, my nieces and nephews as
entourage.
It was about 45 minute-drive from Cebu City. The road is
now called SRP meaning South Road Project.
Very nice. Took some video. Reached Pooc late in the
morning and was very happy and proud to see the
house/apartments. They are as i expected to be.
The other door has yet to be done. only the finishing
touches.

Together with 2 brothers we bought some furnitures for the
new house.
Beds, dining table, order some water dispenser, purified
water, garden chairs, wardrobe cabinet. Brother Nestor
brought the gas range the following day. Everybody had
something to do. Bought some groceries so we could eat.
It was fun, fun. There was that sense of unity in
everybody. I was glad. Oh yeah, saw Willem the real state  
magnate accidentally at Gaisano Tabunoc today. Told me his
condominium is almost finish and that he is going to invite
me sometime.
We had some chit-chat and agreed on calling each other
after this busy week.

21-03-2009 Saturday

Spent the whole day at home, Pooc then.
It was still hectic. Things had to be cleaned, piled up and
made ready.
Since it is my second day in Pooc, you can imagine how many
things we don't have yet like tadtaran(cutting board).
Nestor had to slice/cut the fish on my tupperware plate.
We only had 6 pieces of glass. So everybody had to wait for
their turn. We needed water boiler and a thermos bottle.

22-03-2009 Sunday

Made appointment with Judith and Gretchen about our
Dumaguete visit.
Dumaguete lies on the opposite island of Cebu. Gretchen
hails from Bayawan located in Negros Oriental. In order to
reached Bayawan we had 3 choices by plane or by boat or by
trucking to Dumaguete.
Packed my things that night and get ready for tomorrow.

23-03-2009 Monday

Gretchen was in panic. She came to fetch us at Dumaguete
airport.
And since there was no passenger on the plane and still no
sign of us..she went looking for us. Judith and I were
playing tourists. We took turns in taking pictures of
ourselves with those planes as background. The captain of
the plane even joined us.
Gretch was relieved upon seeing us. Gretch looked fine.
And there was this photo session again going on.

We went straight to one native restaurant owned by a
schoolfriend of Gretch. I ordered my faves. like kinilaw and
dinuguan and tinolang isda.
Gretch showed us the famous international university of
Dumaguete - The Silliman University. It brings back memories
of my loving mother.
She used to mentioned how she dreamt of going to Silliman
but to no avail.
My mother hailed from Negros too. Guihulngan, Negros
Oriental.

It was an hour and a half trip to Bayawan to Gretch's
house.
The scenery was beautiful and green and clean.
But i was so tired i tried to take some nap.

to be continued.....
23/24-03-2009 Monday en Tuesday

We reached Gretchen's hometown Bayawan. A very progressive
clean city, cemented roads and plenty tuktuks. Gretch
house is on a prime area. In front of it is the City Hall,
250 meter further is City Hospital, grocery stores are easy
to find and small-scale businesses like carenderia and
ihaw-ihaw chicken bbq aroma welcomes you. Nice camaraderie
in its totality.
Gretch's family is quiet hospitable. Gretch sees to it that
we don't lost in translation(to borrow one of hollywood
films title.)
The house is big and beside it is Gretch almost finish
2-door-hotels.
The fruit of her 9-year-stay in Holland.

Fruit-bearing trees surround Gretch's house like jackfruit,
cacao, cambodian mangoes, caimito, plus flowering plants
too. She made her own landschaping around house. What a
thumb!

All we did is eat eat and eat wherever we go.
She showed us the longest boulevard in the whole
Philippines which is of course in Bayawan.

Went to Gretch's sister Jackie house. I have been there
before last 2006.
We eat again and talk and eat.

I got conscious with my very fair complexion. Went to
Bayawan's pharmacy, asked for a tanning lotion or anything
that will make me less stunning :-)
They don't have any. Coz, everybody here wants to be
fair-skinned.
They have skin whitening instead. I asked for charcoal.
They laughed.

On the eve of our departure to Cebu, we found a lechon de
leche(speenvarken) lying on the table. She was very tan. I
almost envy her.
She did find a tanning lotion for herself.

25-03-2009 Wednesday

Boarded the air-conditioned Ceres liner bound for Cebu.
In Dumaguete the liner took the barge with us inside and
crossed the water to southern part of Cebu - Bato.
We had a 15 min lunch break.
Judith and I looked for a nice rest. Across the road we saw
a carenderia.
We thought of going there but alas, beside it is a funeral
parlor with a nice coffin on displayed on its window.
We ran as fast as we can to the other side of the road.

Ordered some foods. The squid(inktvis) didnt taste fresh.
Judith complained. Told her we should have gone to the
carenderia across the road then we are sure that the meat
are fresh. They don't have to go far for fresh meat. It is
beside them. I bet they have fresh dinuguan(blood soup)
too.

At around 4 o clock in the afternoon we reach our
destination Cebu.
tbc
29-03-2009 Sunday

a fraction of my direct family dropped by - a total of 80 people..
just kidding - around 20 - pediatrics and geriatrics.
nearby is the local beach. we went and they swom and i
watched
and made pictures and took video scenes.going back we passed a local tyangge(market)and bought
something for dinner. My sis-in-law prepared
linarang(tamarind
soup fish) and i prepared chicken divine.
Sumptuous meals followed. And good news..they loved my
chicken
divine. I loved the linarang.

We were having fun that evening. All my teenage nieces(this  
make
me feel older) present that evening were rehearsing a video
clip of
"Poker Face".  I video again the finished version. All in all it
was
perfect to me!!! But the most important part of it, we were
having fun
fun and it was the most needed bonding  time with me and
each other.
Love to see them having a good time to remember years from
now.

30-03-2009 Monday
Today, i went to the city on a motorcycle with my brother
Nestor.
The traffic scared me to death. Obviously, i survived it.
I am Gaisano Metro right now shopping for what to wear
tomorrow's
graduation day of my niece and nephew. This Thursday is
another
graduation day again of my other nephew. I planned to bring
them to
a fine restaurant after graduation.

I bought some "panugons" also called presents :-) like tawas
tapol,
t-shirts, nail polish, slippers and a duster.
The wonder of this mobile telephone is you can make
appointment,
agree and disagree over something miles away. Well, my best
friend
Fe and Judith agreed on going a trip to Bohol next week - to
> >
Chocolate Hills. I just wanna check if they really are
chocolates!
Fredje,
you look amazing with your hair or rather with your "no-hair".
Tell the barber i will sue him.
here is another update Fredje. Again, kindly forward them.
Monday naar Bohol. can't wait for my warm chocomel.

31 March 2009 Tuesday

It is graduation day for my niece Janine en nephew Vince.
They were in white toga. We came late en it was difficult to find
those. Blame it on the toga. Instead they found us. Good thing i
didn't wear my white karate get-up.

It started at 3 P.M. and ended at 7 P.M.
I was getting bored na. Politicians took the stage and delivered
their speeches. My sis Inday whispered, "there is an election
coming up, that's why!" "My god, tell them to do their campaign on
their own time not mine" as we continued dipping our
chicaron(uitgebakken spek) with vinegar.

01-04-2009 Wednesday

Jantine Wignand is a 9-year-old Dutch girl who yearns to make
children her age or younger happier in any which way she could.
She saved her school allowances and bought some nice
toys+school supplies for her fellow unprivileged children living in
another country.
She also happened to be my good friend's(Rowena)neighbor.
And that's how i came in the picture.

Today, Fe and I went to Pasil and visited the
underweight/malnourished kids. We distributed Jantine packages
and with the sum of money i also recieved from my officemate
with a little addition from me, I donated it to the children of
Sto.Nino Parish special for the malnourished kids of Pasil. It was a
tiring day but very rewarding.

02-04-2009 Thursday

Another graduation day and those politicians we saw last Tuesday
were again taking the stage with the same exact speech.. Good
thing i have my jigsaw puzzle with me.

03-04-2009 Friday

Today, Bimbim(my bro's daughter) delivered a baby girl named
Twinkle Bernadette. I have to rush them to the hospital..
03-April-2009 Monday

Trip to Bohol calls for getting up reaall early.
My brother Nes brought me to the pier at 6 A.M.
Already were Fe, Yuri and son Jericho waiting for us.
Soon after we saw Judith trying to find her way in the crowd. Wow,
how can u miss her. She was wearing a flaming orange shirt with
Holland printed on it and a hat also Holland printed. She wanted to
go in style.
Coin fishers were already canoeing on the water.

The vessel Santiago de Bohol is a nice, clean and spacy.
Fe and Judith ordered some noodles..and we were reay for the
whole day.
We took a nap and two hours after we were already in Tubigon,
Bohol.
Hired a V-hire for 3T pesos. Mr.Driver was our Mr.Tour Guide too.
First stop was Sagbayan Peak. I made it to the top. The view was
breathtakingly lovely. Halfway was the Butterfly Dome. It was just a
small protected garden but nice and educational enough.

Then came the Chocolate Hills iterinary. My main goal.
If you really want something you have to work for it. This saying is
true.
Because when we arrived, you just can't pick what you've came for.
There was this long steepy stairs, it almost touches the sky.
I had to do it..i wanted these chocolates.
Luckily there these "pause balcons" where you can catch you
breath for a while before you go to the next level.
Every pause we took(what else)pictures :->

Then we reach the top. The almost 8th wonder of the world is all
worth it.
I was so proud of myself that i have made it to Choc Hills.
Needless to say, the sight, the view is heavenly and you can't just
keep wondering how on earth they, these hills exist???
Why are they unique?? What was their real story that they kept
from us??
My friend Fe, told me, that sometime ago, she came across an
article was it on t.v.(nat.geographic) or magazine, that these hills,
this part of the world was one big basin. These hills were actually
under the water centuries ago. It sounds amazing and mysterious.
I guess we have something here to search/research or to google
at.

The climax of the trip was Loboc Riverboat.
We had a ride on a riverboat and native buffet while our live band
was playing our song. Wonderful. There you will experience the
beauty of nature you almost thought didn't exist anymore. Children
laughing, swimming, boasting each other they can dive better than
the other.
I saw a one woman doing her laundry by de bank. What a simple
way of living. Who needs washing machine? We were surrounded
with towering green mountains. There were 2 waterfalls too.
The food being served was fresh and tasty. To sum it all up.. I had
the day of my life!

Then it was going home time. WE MISSED SANTIAGO!!! THE BOAT!
SANTIAGO DE BOHOL.

We got stranded in Tubigon. The only consolation was the
ever-punctual full moon. We walked down the boulevard looking
for dinner under the moonlight. The next trip to Cebu was at 12
midnight.
The town was asleep except for a few bakeries open, there was no
ATM(geld automaat) in sight. There was this Ihaw-ihaw(barbecue)
corner, bought one whole chicken on a stick for P150(about 2.50
euro), hanging rice and pan de sal.

Hours later we went back to the pier and boarded Santiago. We
were already sleeping when it left the pier.
It was still very dark when we reached Cebu. We decided to just
stay on board till the break of dawn. At 6 AM our Santiago love
affair came to an end. We decided to separate ways. Judith, Fe and
I took off. And Yuri and Jericho did just the same. Took a taxi and
left the pier although with sleepy eyes but still we were an
experience richer.
I was still dreaming of my hot chocolate..hills.
07-April-2009 Tuesday

Suddenly i realized that my days in Cebu are numbered.
To be precised - just one more week.
Ohmigosh, i have to make things happen and faster!

Wednesday, i must see my niece's show together with The Velvet
Band at Sunflower Disco City.
Sunflower offers a wholesome entertainment where you can enjoy
the sounds of yesteryears and also of the present tunes. When
they played Designer's Music i stretched my legs. They stretched
their legs. Soon we were like teen-agers again dancing to the beat
of the disco music provided by Junalou. Yeah, that is my niece!!!!
And of course by the rest of the members of the band. We ordered
crispy pata, spicy chicken wings, calamares, even french fries etc.
We had a grand time. And we stayed till 2 in the morning.

Koreans, anywhere you look there are plenty Koreans roaming
around the place/city. They have their own restaurants, massage
parlor, KTV'S(video karaoke), supermarkets, apartments etc.

Thursday be checking the shopping malls for more
sinugatan(presents) like slippers, ensaimada, caronia nail polish,
tawas, papaya soap, magic sarap mix etc...and pictures of
Bohol+Dumaguete+Pooc have to be developed. It has to be
an-hour-service.

On the way out of the mall i came across a couple of display  
wherein they sell swarovski crystal jewelries. Those bracelets are
just adorable and they are not even expensive so i bought about a
dozen for my friends back home. I bought "Cebu" t-shirts too.

11-April-2009 Saturday

Today is bonding time. Children of my bro's and sis up to age 9 are
heartily welcome to come along to children's playground down the
mall. My bestfriend Fe and son, Jericho came along also.
Went to park mall but were required to wear long-sleeved shirts
and a pair of socks. Those shirts cost P350 a piece. And if you
come with a batallion of kids you better do just NOT that.
So we went further to SM city shopping mall. They only required to
wear a pair of socks.
 note from Oom Fred : And That's All You
Wear >???
Off we go!!!
The kids had a time of their life. Did they try all the amusement
machines?? Yes, they did! To complete it all we went to Jollibee.

On the way back home they all dozed off..sleeping like angels.
Heerlijk, what a rest!

12-April-2009 Sunday

Judith fetched me up in Pooc, Talisay. My bags were all packed up.
After those heart-breaking bye byes with my family and friends
Judith and I proceeded to where else the SM city. There we met
Fe, Yuri and Hannah(teen-age daughter of Fe and Yuri and my
godchild). Judith wanted to treat us to a nice lunch. We could not
decide where. Would it be the food court? But i have been there
much too often. Chinese? Naah! Thais! i shouted and that was
unanimous. Tom Yum soep is a must. That evening though i was
still full,Judith and Jerry treated me to Magellan's landing, an euro
pub and restaurant. We ordered 2 grilled lapu-lapu (fish) and
sizzling tangigue (great fish).
What if i am going to tell them i am extending my stay till  
Wednesday, what will i get for tomorrow on my plate? Hahahahaha!
Well, Thank you Jerry, thank you Dith! I really enjoyed my stay with
you guys.

13-April-2009 Monday

I don't have to fly till 8 o clock this evening. What is left on our
agenda? We had enough time to go swimming at Bahia Beach
Resort. And we did. What is nice with Bahia is that it is such a cozy
place. It is not that big though. They have this sea water running
into their pools. It is not that commercialized as the rest of the
resort in Mactan. It is such a relaxing place. And it is suitable for
kids too.
Jerry and co. go there regularly to play cards and in between take
a dip in the pool. That way they maintain their tanned-look.

Judith told me that there is a karaoke machine at the other side of
the pool. I can't believe it. You can't struck your luck twice but we
just did.
We went and soon the whole pool were listening to our version of
ABBA, The Carpenters, Neil Sedaka etc. Alas, we ran out of P5
(5Peso) much to other people's relief.

It rained that evening. And that reminds me that it had rained too
when i arrived. But in between of my stay, it was hot and sunny
and dry.

This has a familiar feeling for me. When my mother was still alive
she cried watching me returning home and cried seeing me
leaving. But in between we had wonderful moments catching up
each other's stories.
Could it be?... well, i got the message mom. I miss you too.
departure Schiphol - Tjits
FAMILY
brothers Nestor-Junior
sister Vivian
Donations for the financial less fortunate
Dumaguete - Negros Oriental
Gretchen
Willem
tuin Gerrit
GRADUATION
FOOD
To BOHOL
Miss SwimSuit Edition 2009
floor 12 - Condo Willem
POOC - location Margie Palace
TWEEDE OPNAME ATRIUM HEERLEN
WAAR ALLES MINDER GOED GING