SHORTCUT VERSIE.

....... de moraal van dit verhaal ........................

nakomelingen van mijn voorouders uit de ijstijd
(misschien iets later) // de hugenoten -
die gingen van 1773 -1935  = 162 jaar naar de
gordel van smaragd. 't waren geen Indonesiërs.
gewoon nederlanders.

een paar weken geleden kwam een biljartmaat
langs bij mij op IsabellaLand ......

hj zegt : "Zoooo Bavaria" ...... "dat is mooi hier".
"Ik dacht....x...."
en hij slikte heel snel weer in wat hij verder
dacht en zeggen wilde.

waaruit ik distilleerde dat hij van gedachte was
dat een oud alleenstaand mannetje in een oud
donker stoffig kamertje moet zitten ;

een soort van donkerbruin gerookt zeerovers
hol met biervlekken op de kale houten vloer ;
met een onOpgemaakt bed achter de eetkamer
stoelen en een balkonnetje van 1.5 meter met
uitzicht op de straat aan de overkant ;

een zwart-wit tv en niet meer zingende magere
kanarie ; een buurvrouw met een stofdoek over
het haar en krulspelden.

we praatten wat over dit-en-dat ; ik liet hem een
foto zien van mijn vader in de wieg .... 100 jaar
geleden of zoiets ......
hj zegt : "Ooohh, jij bent ook een van die ..x..."
en hij slikte heel snel weer in wat hij verder
zeggen wilde.

ik kijk trouw iedere uitzending van 1 tegen 100.   
hij bedoelde:  A. Bruine    B. Pinda's
                                C. Bruine Pinda's.
             IK SPEEL VOOR ANTWOORD : C

.....................................................................................
DE VOLLEDIGE ANECDOTE
.....................................................................................

uit de 'losse' hand  
100.000 jaar voor christus  kwamen de eerste
mensen naar nederland tussen twee ijstijden
door. wie daar heden ten dage nog van afstamt
>?  we zullen het nooit weten..
het westelijk gedeelte van nl was algeheel
moeras ; zuiderzee was alleen maar moeras.
uit de losse hand kwamen er vikingen en
romeinen naar nederland ; duitsers, fransen,
engelsen, spanjaarden  en verzin nog eens wat.
of jij of ik daarvan afstammen >? dan kan bijna
niet anders.

Het aantal hugenoten in frankrijk wordt in het
midden van de 16de eeuw op een half miljoen
geschat. (1572).
er komt massale moordpartij op calvinistische
hugenoten in Parijs. Deze massamoord op naar
schatting ten minste 10.000 hugenoten wordt
sindsdien de Bartholomeüsnacht genoemd.

Tot 1710 vertrokken daarop meer dan 300.000
hugenoten. Honderdduizend vertrokken naar
Zwitserland, daarin zijn ook de waldenzen
begrepen die tegelijkertijd hun bergdorpen in
Piemonte verlieten. er gingen ruim 70.000 naar
Nederland.

wat mij is verteld - min of meer - van mond tot
mond - is dat mijn voorouders als hugenoten
vluchtten en in noord nederland een naams
soldeerjob deden met von buchholz ....
aldus Opa Otto d'Arnaud van Boeckholtz.

in 1773
ging mijn voorouder - en vele nederlanders
insgelijk - naarIndonesië.
François d'A van Boeckholtz , geboren te
Herwaarden, overleden 1802 te Semarang.
Vertrekt 13 december 1773 als sergeant met het
schip "Dankbaarheid" naar Indië in dienst V.O.C.
Trouwt te Semarang omstr. 1784 Sara Jacoba te
Mechelen, geb. omstr. 1755, overl. -- na 31 okt.
1816.

>>> het hele verhaal van navolgelingen in de
familie etc staat in mijn boekje "Stamboom".

in1935
komen mijn meer recente voorouders terug naar
nederland.
mijn Opa Otto.

....... de moraal van dit verhaal ........................

nakomelingen van mijn voorouders uit de ijstijd
(misschien iets later) // de hugenoten -
die gingen van 1773 -1935  = 162 jaar naar de
gordel van smaragd. 't waren geen Indonesiërs.
gewoon nederlanders.

een paar weken geleden kwam een biljartmaat
langs bij mij op IsabellaLand ......

hj zegt : "Zoooo Bavaria" ...... "dat is mooi hier".
"Ik dacht...x...."
en hij slikte heel snel weer in wat hij verder
dacht en zeggen wilde.

waaruit ik distilleerde dat hij van gedachte was
dat een oud alleenstaand mannetje in een oud
donker stoffig kamertje moet zitten ;

een soort van donkerbruin gerookt zeerovers
hol met biervlekken op de kale houten vloer ;
met een onOpgemaakt bed achter de eetkamer
stoelen en een balkonnetje van 1.5 meter met
uitzicht op de straat aan de overkant ;

een zwart-wit tv en niet meer zingende magere
kanarie ; een buurvrouw met een stofdoek over
het haar en krulspelden.

we praatten wat over dit-en-dat ; ik liet hem een
foto zien van mijn vader in de wieg .... 100 jaar
geleden of zoiets ......
hj zegt : "Ooohh, jij bent ook een van die ..x...."
en hij slikte heel snel weer in wat hij verder
zeggen wilde.

ik kijk trouw iedere uitzending van 1 tegen 100.   
hij bedoelde:  A. Bruine    B. Pinda's
                                C. Bruine Pinda's.
             IK SPEEL VOOR ANTWOORD :   C